Skarp varning inför julledigheten – gäller barn i Sverige

2022 12 01

Under ledigheten kring jul och nyår är riskerna extra stora för att barn olagligt förs ut ur landet.

Risken är så allvarlig att Resursteam heder i Göteborg nu går ut med en varning, rapporterar SVT.

Tillsammans med staden och myndigheter vädjar man till människor som jobbar med barn att hålla ögonen öppna och vara på tårna.

– Vi ber skolpersonal att vara mer uppmärksamma på de här ökade riskerna i samband med lovet, säger Linda Hansson, utvecklingsledare samordning Resursteam heder hos Göteborgs stad.

Myndigheter hade kunnat ingripa

Resursteam heder möter både barn och vuxna som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck. Enligt organisationen finns det flera exempel på hur barn förs utomlands – men där myndigheter mycket väl hade kunnat stoppa resan.

Flera av barnen är dessutom så unga som i förskoleålder och tas ur landet för att utsättas för könsstympning, skriver SVT.

Vänder sig till flygplatsen

I samband med julledigheten, då skolorna stänger på grund av jullov, förhöjs risken.

Därför agerar nu Göteborgs stad tillsammans med flera myndigheter och kommer att skicka ut informationsmaterial till skolorna.

Dessutom inleds ett samarbete med gränspolisen för att bevaka resecentrum och stationer, exempelvis flygplatser.

– Flygplatser är den sista möjligheten vi har. Har ett barn väl förts utomlands är det jättesvårt att få det tillbaka till Sverige, säger Linda Hansson till tv-kanalen.

Uppmanar att anmäla till Socialtjänsten

Alla som misstänker att ett barn riskerar att fara illa rekommenderas att anmäla detta till socialtjänsten, enligt Socialstyrelsen.

Flera yrkesgrupper som direkt jobbar med barn har dessutom anmälningsplikt enligt lagen att anmäla sin oro med omedelbar verkan.

– Anmälningsskyldigheten gäller till exempel personal i hälso- och sjukvården, tandvården, förskolan, skolan, socialtjänsten och kriminalvården. Den gäller också personal som arbetar med barn och unga i yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet eller i annan sådan verksamhet på hälso- och sjukvårdens eller socialtjänstens område, framhåller Socialstyrelsen på sin hemsida.

“Luras till semester”

I somras fick Jämställdhetsmyndigheten uppdraget av S-regeringen att ta fram mer kunskap om problemet gällande bortförda barn och hur stöd och skydd av unga kan bli bättre.

Hur många barn det är som först bort ur Sverige varje år finns det dock inte något exakt svar på.

– Man kanske blir lurad att man ska på semester, vissa blir bortgifta mot sin vilja, vissa får inte ha kontakt med omvärlden och andra tvingas gå i exempelvis så kallade uppfostringsskolor, uttrycker myndigheten.

Foto: T. Yung

Text: Redaktionen