SKARP UPPMANING: Undvik att handla kött från tio länder

2023 09 08

Afrikansk svinpest har konstaterats i Sverige.

Sedan den  25 augusti har sju vildsvin hittats döda inom ett begränsat område i Fagerstatrakten. Provresultat har visat att minst ett av svinen var drabbat av den mycket smittsamma och dödliga virussjukdomen, som drabbar europeiska vildsvin och grisar.

I går, torsdag, meddelade Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, att kraftiga restriktioner införs i området runt Fagersta.

Ett område på 800 kvadratkilometer spärras av för att begränsa smittspridningen.

Den enorma avspärrningen kommer att påverka stora delar av allmänheten.

– Det innebär till exempel att man inte får vistas där, plocka bär och svamp, jaga, arbeta med skogsbruk, eller göra andra friluftsaktiviteter. Smittan drabbar inte människa eller andra djurslag, däremot kan smittan spridas via griskött eller genom att föra med sig virus på skor, redskap, fordon, framhåller SVA på sin hemsida.

Nya uppmaningar

Nu utfärdas nya direktiv till svenska folket.

Jordbruksverket har gått ut med flera uppmaningar till allmänheten för att begränsa smittan.

Bland annat uppmanas svenska folket att inte slänga matrester i skogsområden och att kompostera mat i slutna behållare, rapporterar Aftonbladet.

Jordbruksverket vädjar även till svenskar som handlar kött, chark och korv i matbutiker.

Konsumenter uppmanas att undvika inköp från följande länder:

- Tyskland

- Italien

- Estland

- Lettland

- Litauen

- Polen

- Rumänien

- Bulgarien

- Ungern

- Ryssland

”Kan flyttas väldigt långt”

– Afrikansk svinpest finns i många länder och smittan kan flyttas väldigt långt. Därför ska man inte köpa hem exempelvis korv från något land där smittan sprids, säger Lena Hellqvist Björnerot, Sveriges officiella chefsveterinär vid Jordbruksverket, till Aftonbladet.

Hon tillägger:

– Framför allt ska man inte ta med sig den korven ut i skogen och lämna matrester där som kan hittas och ätas av vildsvin som insjuknar.

Restriktioner i smittade zoonen

Följande restriktioner gäller i det avspärrade området:

- Jaktförbud. Förbudet gäller all typ av jakt på alla arter av vilt.

- Förbud för aktiviteter, inklusive sportevenemang, sammankomster och offentliga tillställningar, där människor vistas i skog och mark, till exempel för att plocka svamp- och bär.

- Alla typer av skogsbruksåtgärder är förbjudet.

- Förbjudet att släppa hundar lösa.

- Fordon och maskiner som använts i lantbruk respektive skogsbruk i den smittade zonen måste rengöras och desinficeras för att få flyttas ut ur den smittade zonen.

- Den som håller tamgrisar i smittad zon ska bland annat se över sin biosäkerhet och kontakta veterinär om djur blir sjuka eller drabbas av ökad dödlighet.

Källa: Jordbruksverket

Foto: Jose Ignacio Pompe

Text: Redaktionen