Sjukvården varnar för ny ungdomstrend – berusar sig på badrumsprodukt

2022 12 25

Olika former av partydroger har ökat under de senaste åren och nu bör föräldrar även ha uppsikt över vad deras tonåringar gör i badrummet. 

Inte minst har rapporter om ökad användning av lustgas varit återkommande. 

Nu är det dock en annan “drog” som är på uppsving bland ungdomarna, och den finns att hitta i de flesta badrumsskåp hos vilken vanlig familj som helst.

Det handlar nämligen om att ungdomar berusar sig på torrschampo, rapporterar SVT. 

Nyligen upptäckt problemet 

Tina Kassai Kezevic, sjuksköterska på Maria nordväst i Helsingborg, en mottagning för unga med alkohol- eller drogproblem, berättar om att man blev varse om fenomenet i början av december. 

Då blev fyra tonåringar i Höganäs mellan 15 och 18 år inlagda på sjukhus efter att ha testat att berusa sig på just torrschampo genom att andas in gas från flaskan. Ambulans fick hämta tonåringarna och även polisen skickade en patrull. 

– I det fallet var det i kombination med alkohol och narkotikaklassade tabletter så det går inte att säga vilket som orsakade vad. Men att ungdomar experimenterar och hittar nya sätt att berusa sig på är inte ovanligt, säger Tina Kassai Kezevic till SVT. 

Helt nytt för sjukvården 

Tidigare har det varit relativt vanligt att unga personer försöker berusa sig på exempelvis hårspray, men när torrschampo dök upp var det någonting helt nytt för mottagningen. 

Tina Kassai Kezevic förklarar att många ungdomar är nyfikna och “tar helt enkelt det de hittar och testar” utan att tänka på konsekvenserna.

Samtidigt betonar hon att det ofta är psykisk ohälsa och att ungdomarna vill fly till en vardag “utan krav” och “känna att man mår bra” som ligger bakom experimenterandet av droger.

372 förfrågningar om luftgas

Det är dock lustgas som fortsatt sticker ut när det gäller ökningen av partydroger i Sverige.

Under 2020 fick Giftinformationscentralen in 47 fall kopplat till lustgas, vilket kan jämföras med hela 372 stycken bara fram till november det här året.

– Ungdomarna tror att det är ofarligt att använda dessa typer av partydroger i och med att de är lagliga och dessutom lättillgängliga. Men använder du till exempel lustgas under lång tid och ofta, finns det risk att du får nervskador eller proppar i lungorna, säger Tina Kassai Kezevic.

Cannabis vanligast

Den vanligaste narkotikan är dock fortsatt Cannabis, det vill säga marijuana eller hasch. 

– Det syns en förändring i attityd till cannabis, både bland ungdomar som testat drogen och bland dem som inte gjort det. När niondeklassare 2019 fick frågan om det är en stor risk att använda cannabis regelbundet svarade 58 procent ja. 1995 svarade drygt 90 procent ja på samma fråga, framhåller Tonårsparlören på organisationen IQ:s hemsida.

"Ökningen har stannat av"

Däremot menar Folkhälsomyndigheten att antalet elever i skolan som uppger erfarenhet av narkotikabruk varit ganska stabilt de senaste 20 åren.

– Men samtidigt visar utvecklingen bland dem som väl använt narkotika på en viss ökning av det mer frekventa bruket, men ökningen har avstannat de senaste åren, framhåller myndigheten.

Foto: F. Sazeides

Text: Redaktionen