En rad nya S-förslag för fler utvisningar – Två partier vill skärpa ännu mer

2022 02 11

– Fler brottslingar ska kunna utvisas, anser migrationsminister Anders Ygeman (S).

För att målsättningen ska bli verklighet presenterar han och S-regeringen i dag sex nya förslag.

Fler brott ska ge utvisning

– Har du kommit till Sverige och begår allvarliga brott ska du i regel utvisas, betonar Anders Ygeman.

Regeringen Anderssons (S) nya förslag innebär bland annat att utländska medborgare ska kunna utvisas för fler brott än idag.

Sex S-förslag

Här är Socialdemokraternas sex förslag:

◾Halverad straffvärdesgräns – från 12 till 6 månader.

◾Högre krav på etablering i det svenska samhället för att undgå utvisning.

◾Kravet på synnerliga skäl för utvisning när en utlänning vistats länge i Sverige tas bort.

◾Det absoluta förbudet mot utvisning av den som kommit hit som ung och har vistats här viss tid tas bort.

◾Återreseförbuden blir längre och börjar löpa vid dagen för utresa.

◾En ansökan om uppehållstillstånd ska kunna avslås i fler fall än i dag.

Måste följa lagen

– Förtroendet för rättsstaten och migrationspolitiken är beroende av att individer som kommer till landet följer våra lagar. När en utlänning gör sig skyldig till allvarlig eller upprepad brottslighet i Sverige ska den personen utvisas, poängterar Anders Ygeman (S).

Alldeles för milda

Moderaterna ställer sig positiva till S-regeringens förslag som sådana men anser samtidigt att de är alldeles för milda. Ulf Kristerssons (M) parti vill se ännu stramare regler.

– I dag är det bara 1 av 5 som döms för våldtäkt och endast 2 procent som döms för rån som utvisas. Regeringen föreslår nu att fler ska kunna utvisas på grund av brott. Det är bra att ribban för utvisning sänks, men förslagen är långt ifrån tillräckliga, framför Moderaternas migrationspolitiska talesperson Maria Malmer Stenergard.

Utvisa även om återfallsrisk saknas

Moderaterna vill se följande tre förslag.

◾Den som begår ett brott med straffvärde motsvarande fängelsenivå ska utvisas, även om det inte föreligger återfallsrisk. I regeringens förslag krävs sex månaders straffvärde och återfallsrisk.

◾Anknytning ska beaktas endast i de fall en utvisning skulle strida mot ett svenskt konventionsåtagande. Enligt regeringen ska språkkunskaper eller anställning kunna hindra utvisning.

Även om brott ej begåtts

Moderaterna öppnar även för att utvisning ska kunna ske i en del fall där utlänningar inte dömts för brott.

◾Utländska medborgare som befinner sig i Sverige och är aktiva i kriminella gäng utgör ett kvalificerat säkerhetshot. Det bör därför övervägas att införa en möjlighet att utvisa utländska medborgare som kan befaras begå eller medverka till brott inom ramen för organiserad brottslighet – oavsett om de dömts för brott eller inte. Lagen om särskild utlänningskontroll bör tjäna som förebild.

SD stödjer Moderaterna

Sverigedemokraterna ger stöd åt Moderaternas stramare linje.

– Den som inte har ett medborgarskap, som bor här med ett uppehållstillstånd, om den begår brottslighet så ska den utvisas. Även om brottsligheten inte är särskilt allvarlig,  även om de faktiskt har bott här ett par år innan brottet begicks, säger SD:s migrationspolitiska talesperson Ludvig Aspling till SR.

Foto: L. Villasmil

Text: Redaktionen