SENASTE DYGNET: 77 nya dödsoffer har inrapporterats i Sverige

2022 01 28

Smittan skenar i Sverige och ett stort antal nya dödsoffer har registrerats det senaste dygnet.

Det kan Folkhälsomyndigheten konstatera när det gäller statistiken för den pågående pandemin.

Härjar som aldrig förr

Coronaviruset härjar nu som aldrig förr i Sverige och sedan igår torsdag har hela 77 nya dödsfall med bekräftad covid-19 rapporterats in runt om i Sverige, uppger SVT.

Många dödsfall i Sverige

Därmed har 15 855 personer avlidit med coronaviruset i Sverige. Det kan jämföras med övriga länder i Norden som klarat sig betydligt bättre.

◾15 855 döda i Sverige

◾  3 676 döda i Danmark

◾  1 942 döda i Finland

◾  1 439 döda i Norge

◾       46 döda i Island

Detta rapporter norska VG i sin Nordenstatistik.

Färre döda i grannländerna

Utslaget på befolkningen sett till antal döda per 100 000 invånare så ligger Sverige klart sämst till.

◾156 Sverige

◾  63 Danmark

◾  35 Finland

◾  27 Norge

◾  13 Island

Andelen på sjukhus

Antalet personer som vårdas på sjukhus enligt VG:s senaste siffror per 100 000 invånare ser ut så här.

◾20 Sverige

◾16 Danmark

◾12 Finland

◾11 Island

◾  5 Norge

Vaccinationsgraden i Norden

En stapel där Sverige dock inte står för de högsta värdena är andelen fullvaccinerade sett på hela befolkningen enligt Europeiska Smittskyddsmyndighetens senaste siffror sett till hela befolkningen. Siffrorna avser två doser.

◾81 % Danmark

◾78 % Island

◾75 % Finland

◾74 % Norge

◾70 % Sverige

Att siffrorna skiljer sig åt jämfört med de värden som ofta presenteras i Sverige beror på att dessa siffror avser hela befolkningsunderlaget.

Smittan skenar

Smittspridningen har nu nått den värsta nivån hittills enligt Folkhälsomyndighetens siffra för det senaste registrerade dygnet.

I går torsdag registrerades 53 600 nya smittfall. Utöver finns det ett gigantiskt mörkertal och experten Tom Britton bedömer att det kan handla om över 150 000 smittade totalt per dag i Sverige.

Foto: Oscar Segerström, Karolinska Sjukhuset

Text: Redaktionen