SD:s Björn Söder kritiseras –”kan skapa stor oro”

2023 02 14

Socialdemokraternas Ardalan Shekarabi riktar hård kritik.

Under måndagen meddelade regeringen att de inte kommer förlänga förordnandet för Migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik.

Björn Söder (SD) uttryckte sig på twitter efter beskedet.

– Dags att städa upp i Myndighetssverige. Bort med asylaktivister från Verket, menade han.

Nu riktar Ardalan Shekarabi (S) kritik mot Söder, och anser att det finns risker med hans retorik, uppger Expressen.

Uppmanar till avståndstagande

Shekarabi tycker att Söders språkbruk och tonläge kan vara skadligt.

Han vill även se Justitieminister Gunnar Strömmer (M) ta avstånd från uttalandet.

Strömmer har svarat att Björn Söder får “ta ansvar för sina egna uttalanden”.

“Väldigt aggressivt”

Shekarabi menar att det finns risker med Söders tonläge som kan få oönskade konsekvenser.

– Björn Söder använder ett väldigt aggressivt språk mot myndighetscheferna. Han företräder ett parti som har kansli på statsrådsberedningen och är direkt inblandade i alla regeringsärenden. Det här kan skapa stor oro för myndighetscheferna i svensk statsförvaltning, säger han.

“Farlig utveckling”

Vidare understryker Shekarabi att myndighetschefer inte ska behöva vara oroliga i sitt arbete.

– Om vi får en ordning där myndighetschefer är oroliga för att fatta beslut, med rädsla för att man kan bli avsatt för att det sitter människor på statsrådsberedningen som har insyn och veto över regeringsbeslut – då får vi en väldigt farlig utveckling i vårt land, menar han.

Efter 7 år

Mikael Ribbenvik väntas lämna sin position som generaldirektör för Migrationsverket i slutet av maj efter 7 år på positionen.

Totalt har Ribbenvik arbetat 27 år på Migrationsverket.

– Jag har sen en tid fått besked av regeringen att förordnandet inte förlängs och vi för istället samtal om hur regeringen kan dra nytta av min kompetens och erfarenhet för att öka det internationella samarbetet, framhåller Ribbenvik enligt SVT.

Även Söders partikamrat Kent Ekeroth har uttalat sig kritiskt mot myndighetschefer.

Foto: Riksdagen resp Migrationsverket

Text: Redaktionen


Arla ger besked om de nya korkarna

2024 04 20

Arla tror sig ha en förklaring gällande kritiken mot de nya korkarna.

Under den senaste tiden har fastsittande korkar på mjölkkartonger varit hett omdebatterade.

Många har velat se en återgång till tidigare versioner, medan andra inte lägger någon större vikt vid förändringen.

Arla, som är en av aktörerna som genomfört förändringen på sina produkter, tror sig kunna ge ett besked om anledningen till kritiken.

Det rapporterar Sveriges Radio.

Geografiska skillnader

Vad gäller mjölken från Arla så tycks ilskan mot de fastsittande korkarna vara mer intensiv söder om Stockholm.

Presschef Max Wallenberg menar att det hela kan ha att göra med geografiska skillnader.

– Om du bor i Stockholm eller uppåt i landet så har du en kork som många tycker fungerar lite bättre, och bor du längre ner i landet så är det en kork som många tycker funkar lite sämre, säger han till SR.

Får fler klagomål

Arla får in fler klagomål från södra Sverige än från Stockholm och norrut.

– Det beror helt enkelt på var paketen produceras, vid vilket mejeri de görs. Den här korken som har fått mycket kritik, där behöver man trycka till så att det blir ett klick, annars fastnar korken och så får man mjölk överallt.

Därför infördes korkarna

De nya korkarna har införts i samband med att en ny EU-lag klubbas igenom.

– Plastlock från dryckesförpackningar är en av de vanligaste orsakerna till nedskräpning och några av de främst förekommande plastprodukterna upphittade under strandstädningar, förklarar Arla.

– Från och med juli 2024 införs ny lagstiftning från EU som kräver att alla korkar ska sitta fast vid dryckesförpackningar upp till tre liter. 

– För att kunna möta de nya kraven, har vi på Arla redan startat arbetet med att anpassa mejerierna till den nya förpackningsdesignen.

Ska sitta fast

Den nya EU-lagen är klar och tydlig vad gäller återvinningen.

– Enligt EU:s direktiv ska plastlocket sitta fast på förpackningen under hela förpackningens livslängd. Det betyder att hela förpackningen sorteras som pappersförpackning.

Foto: MarcusOscarsson.se

Text: Redaktionen


Nya regler när du går på restaurang – ska gälla i hela landet

2024 04 20

Ett nytt krav kommer att ställas på Sveriges restauranger.

Det meddelar landsbygdsminister Peter Kullgren (KD).

Kullgren har gett Livsmedelsverket i uppdrag att ta fram föreskrifter om att restauranger och storhushåll måste informera gäster om ursprungsland för kött.

– Många konsumenter vill göra medvetna val om maten de äter och då är god information en förutsättning.

– Regeringen vill därför att konsumenter ska få veta var kött som serveras på restauranger kommer ifrån. Det är bra för djurvälfärden och Sveriges självförsörjningsförmåga, säger ministern.

Kullgren tillägger att det ska vara ”lika enkelt att få veta var köttet kommer ifrån på en restaurang som i en butik”.

Nuvarande regelverk fastslår att butiker måste redovisa ursprungsland för kött, men ett liknande krav finns ej för restauranger.        

Så kan gäster informeras  

Livsmedelsverket ska redovisa sitt uppdrag 15 december.

De nya kraven ska gälla i hela landet och berör färskt, kylt, fryst och malet kött av nöt, svin, får, get och fjäderfä som används som ingrediens i måltider som serveras på restauranger och i storhushåll.

–  Detta är en angelägen fråga för såväl konsumenter som för svenska lantbrukare, framhåller regeringen i ett uttalande.  

Vidare uppger regeringen att en utgångspunkt också är att den administrativa bördan för företagen, kommuner och regioner ska vara så liten som möjligt, samt att det ska det finnas flexibilitet i hur informationen om ursprungsland delges.

– Till exempel genom att informationen kan lämnas muntligt när den efterfrågas av konsumenten, meddelar regeringen.

Nya regler för hämtmat

Sedan tidigare har nya krav för restaurangers hantering av hämtmat införts. 

De nya reglerna trädde i kraft den 1 januari. 

LÄS MER HÄR:

Nya regler för hämtmat – det här gäller

Foto: A. Haney

Text: Redaktionen