SD utlyser bojkott – “Känns osmakligt på riktigt”

2023 09 28

Sverigedemokraterna går emot lokal tradition och överraskar övriga partier.

Under två dagar i oktober ska regionfullmäktige i Västra Götaland samlas.

En av dagarna har en agenda som utmärker sig: firandet av Västra Götalandsregionens första fullmäktigemöte som i år skedde för exakt 25 år sedan.

Men det väljer SD att bojkotta.

– Det känns osmakligt på riktigt att vi politiker ska kosta på oss hotell och arvoden i det här läget, säger partiets gruppledare Håkan Lösnitz till Göteborgs-Posten.

Ekonomiska problem

Enligt Håkan Lösnitz skulle ett sådant arrangemang sticka i ögonen på folk.

Gruppledaren syftar på att regionen dras med stora ekonomiska problem.

När politiken bland annat lägger ner akutmottagningen i Lidköping och öppenpsykiatrin i Munkedal samt fattar beslut om sparåtgärder som leder till att personal får sluta sina jobb så ser inte vi att det är rätt att regionen spenderar en massa pengar i onödan, motiverar Håkan Lösnitz beslutet i ett pressutskick från SD.

Istället kommer man att ägna dagen åt ett internt gruppmöte.

Kritiken: "Förstår inte alls"

Men beskedet överraskar övriga partier i regionfullmäktige. Tvådagarssamlingen är egentligen en tradition – även när regionen inte firar jubileum.

Enligt Conny Brännberg (KD), vice ordförande i fullmäktige, ska dagen ses som en utbildningsdag i demokrati och där organisationen ska ses över.

Någon jubileumsbankett är inte planerad.

– Vi förstår inte alls varför man inte vill vara med i ett gemensamt demokratiskt utvecklande, utan väljer att sätta sig i ett eget rum när vi gör en dag tillsammans. Jag saknar helt förståelse för resonemanget, säger Conny Brännberg till GP.

"Har inte ens antytt"

Enligt Conny Brännberg har man varit helt medveten om det ekonomiska läget i planeringen och det beslutades därför att inte “slå på stora trumman”. 

Han kritiserar också SD för att inte ha framfört sina synpunkter tidigare när de hade chansen.

– Då hade vi kunnat ta hänsyn till det och haft en diskussion om det. Men de har inte ens antytt det här i något sammanhang, säger Conny Brännberg till Nya Lidköpings-Tidningen.

Text: Redaktionen


Allt fler bilister drabbas av samma problem – bilarna förstörs

2023 12 04

Mekaniker uppmärksammar nu ett växande problem för bilister.

Under den senaste tiden har det varit mycket kallt i Sverige och många håller sig inomhus i den mån det är möjligt.

Samtidigt är det många som uppskattar att de har en bil att ta sig till jobbet med, men nu drabbas allt fler bilister av samma problem.

Problemet gör gällande obehagliga upptäckter under motorhuven, där råttor och möss flyttar in i allt högre grad.

Det rapporterar SVT.

“Klart de drivs”

Mössen och råttorna bosätter sig i motorutrymmet på bilarna och ställer till med problem.

Det är någonting som har blivit allt vanligare, förklarar bilmekanikern Fredrik, som SVT har pratat med.

– Min uppfattning är att de här problemen eskalerat. Klart de trivs här. Här har de ju en varm lägenhet de kan möblera, säger han.

Orsakar problem

Gnagarna orsakar problem för bilister, då de härjar runt i fordonet.

Det är någonting som Fredrik själv vittnar om när bilar har kommit in till hans verkstad.

– Det hade blivit kortslutning. När vi lyfte på huven förstod vi varför.

Kostsamma skador

Försäkringsbolaget Folksam understryker vikten av att hålla koll så att inga omfattande skador orsakas på bilarna.

– Eftersom råttor behöver gnaga för att tänderna inte ska bli för långa äter de gärna på inredning i bilkupén och kablar i motorutrymmet om de tagit sig. Det kan orsaka stora skador och kostsamma reparationer, framhåller Folksam.

Ger tips

Det finns några saker man kan göra för att hålla gnagare borta från bilen, bland annat skaffa en elektrisk råttskrämma som sänder ut ett högfrekvent ljud för att hålla råttorna borta.

– Du bör också se till att du har rent och städat i och runt bilen för att inte locka till sig gnagare. Ett annat tips är att flytta bilen varje dag för att störa råttorna, förklarar Folksam.

– En bil som står still under längre tid blir ett lätt villebråd i ett område där det finns råttor och möss.

Foto: M. Teirlinck

Text: Redaktionen


Flera telefonsamtal kan förbjudas – ”Hårresande granskning”

2023 12 04

Telefonförsäljning av krediter är i dag ett vanligt fenomen i Sverige.

Ihärdiga försäljare från diverse kreditbolag fortsätter att kontakta potentiella kunder via telefon.

Men nu kan samtalen få ett abrupt slut.  

Konsumentverket anser att ett förbud mot telefonförsäljning av krediter bör införas med omedelbar verkan.

I ett remissvar till utredningen "Ett förstärkt konsumentskydd mot riskfylld kreditgivning och överskuldsättning" konstaterar myndigheten att telefonförsäljning av krediter skapar betydande problem på kreditmarknaden och därför bör förbjudas.

– Det har vi fog för, vill jag påstå. Resultatet av vår granskning var minst sagt hårresande, framhåller Konsumentombudsmannen, KO, Cecilia Tisell.

Stress och uteblivna förklaringar

Cecilia Tisell pekar ut flera faktorer som talar för att ett förbud bör införas.

– Till exempel använder sig kreditförmedlare av flera marknadsföringsåtgärder som är svartlistade enligt marknadsföringslagen, de efterlever inte skriftlighetskravet och stressar konsumenter att så snabbt som möjligt signera kreditavtal.

Tisell tillägger att det även är vanligt förekommande att konsumenter inte får tillräckligt med information i säljsamtalen. Viktiga förklaringar, som krävs för att kunna fatta ett genomtänkt beslut, utelämnas i kommunikationen mellan säljare och kund.

– Av material som Konsumentverket har granskat framgår tydligt att konsumenter har svårt att förstå innebörden av krediterna som marknadsförs, konstaterar KO.

Accepterar inte ett nej

Konsumentverkets granskning visar dessutom att flera kreditförmedlare inte accepterar ett nej från konsumenter.

Flera anmälningar visar samma sak:

- Företagen fortsätter att kontakta konsumenter, trots att de sagt nej och bett om att inte bli kontaktade igen.

- Kreditförmedlare tar fram en kreditupplysning på konsumenten, trots att denne klart och tydligt sagt nej.

Hänvisar till tidigare förbud

År 2018 infördes ett förbud mot telefonförsäljning av premiepensionsprodukter.

Konsumentombudsmannen Cecilia Tissel anser att förbudet har resulterat i att marknadsföring av premiepensionsprodukter i stort sett har blivit kvitt sina problem.

– Detta talar starkt för att ett förbud mot telefonförsäljning av krediter kan vara ett effektivt sätt att minska problemen även på konsumentkreditmarknaden.

Foto: T. Grote

Text: Redaktionen