SD-toppen uttalar sig: “Då ska du ut ur landet”

2022 11 13

Partitoppen Richard Jomshof (SD) förklarar vad som ska leda till utvisning ur Sverige.

Efter riksdagsvalet stod det klart att en högerregering med stöd från SD kommer styra Sverige de kommande fyra åren.

Richard Jomshof har varit med under Sverigedemokraternas resa till den politiska eliten.

Nu förklarar han vad som krävs för att utvisning ska vara aktuellt, rapporterar Aftonbladet.

Har du utländskt medborgarskap så ska frågan om utvisning alltid prövas. Och begår du ett grovt brott så ska du ut. Du har inte i Sverige att göra.

Riktar kritik mot Islam

I det omtalade Tidöavtalet beskrivs bristande vandel som en potentiell anledning till utvisning för utländska medborgare.

SD kan dock tänka sig att gå längre och har drivit frågan om hur lämpligt det är med dubbla medborgarskap.

SD-politikern kritiserar även Islam och menar att frågan om Islamism är någonting han brinner för.

– Står du och predikar hat och antisemitism och hot mot homosexuella i en moské, det är ett bra exempel på något som skulle kunna leda till utvisning, säger han.

Vill sänka biståndet

Regeringspartierna har kommit överens om att sänka biståndsbudgeten, någonting som SD fått kompromissa om.

Den nya budgeten hamnar på 56 miljarder, en minskning med över sju miljarder kronor.

Sverigedemokraterna vill se budgeten sänkas ytterligare till 30 miljarder.

 Det är ett första försök och nu har vi lagt en slags grund. Jag inbillar mig att i nästa budget kan vi fortsätta diskussionerna, säger Jomshof. 

Vill lösa de stora problemen

Sverigedemokraterna var med och tog fram Tidöavtalet, en överenskommelse mellan högerpartierna med nästan 200 reformförslag.

Avtalet är över 60 sidor långt och innehåller förslag som “ska lösa de stora samhällsproblemen i Sverige”, rapporterar SVT.

Inflytande i förslagen

SD hade inflytande i bland annat förslagen om migration och rättspolitik. 

Richard Jomshof ser utrymme för förhandlingar med regeringen, men är nöjd med delar av avtalet.

I Tidöavtalet finns bland annat förslag om skärpta krav för svenskt medborgarskap och utredning om att dra tillbaka uppehållstillstånd om dessa inte uppfyller kraven.

Foto: Riksdagen

Text: Redaktionen


Sänker skatten

2024 04 23

Regeringen överväger flera nya skattesänkningar.

Det uppger finansdepartementet på måndagskvällen.

– Inför budgetpropositionen för 2025 är det angeläget att flera skatteförslag kan förberedas genom remittering för att möjliggöra en samlad behandling av skatteförslag med budgeteffekter, framhåller departementet i ett uttalande.

Det handlar bland annat om följande förslag på skattesänkningar:

  • Sänkt skatt på arbetsinkomster
  • Sänkt skatt på pension
  • Sänkt flygskatt

– Inflationsbekämpningen har fungerat. Vi ser nu att inflationen sjunker på bred front och vi förväntas nå inflationsmålet i år. Inför arbetet med budgeten i höst är fokus att bygga ett rikare och tryggare Sverige.

–  Remisserna fokuserar primärt på tre områden, fortsätta stötta hushåll och företag som har det tufft, öka drivkrafterna till sparande och arbete, och att göra det enklare att driva företag i Sverige, säger finansminister Elisabeth Svantesson (M).

1 900 kronor

Enligt förslaget om sänkt skatt på arbetsinkomster föreslås det ordinarie jobbskatteavdraget förstärkas med 8,1 miljarder kronor.

Det skulle innebära att skatten i genomsnitt minskar med cirka 1 900 kronor per år för de som omfattas, uppger regeringen.

Pensionskatten föreslås sänkas genom att det förhöjda grundavdraget för personer som fyllt 66 år förstärks med totalt 1,84 miljarder kronor.

– I genomsnitt minskar skatten med ca 1 100 kronor per person och år för de som omfattas av förslaget om förstärkning av det förhöjda grundavdraget, framhåller regeringen.

Flygskatten föreslås sänkas med 39, 162 eller 259 kronor per passagerare – beroende på slutdestination för flygresan. 

SD måste ge grönt ljus

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2025.

Det är dock inte säkert att regeringen och Sverigedemokraterna går vidare med samtliga skattesänkningar som föreslås.

Finansminister Elisabeth Svantesson betonar att det ekonomiska läget, reformutrymmet, finansieringsbehovet och överläggningar mellan regeringen och SD kan komma att påverka om förslagen presenteras i höstbudgeten eller inte.

Foto: Ninni Andersson Regeringskansliet

Text: Redaktionen


Militären bekräftar – skarp insats vid Gotland

2024 04 22

Under söndagen noterades två kraftiga smällar i Visby på Gotland.

Händelserna väckte stor uppmärksamhet. Tidigt spekulerades det i att Försvarsmakten låg bakom smällarna, men varken Gotlands regemente P18 eller Försvarsmaktens vakthavande kommunikatör kunder bekräfta uppgifterna. Aktörerna uppgav dock att smällarna sannolikt berodde på stridsflygplan som brutit ljudvallen.

Under måndagen går flygvapnet ut med nya uppgifter om smällarna, som var så kraftiga att fönsterrutor började skallra.

Enligt flygvapnets kommunikationschef Louise Levin orsakades smällarna av två stridsflygplan, som genomförde en ”skarp insats”.

– Det var ingen övning utan en skarp insats. Det var en rote Jas 39 Gripen ur vår incidentberedskap som genomförde en incidentinsats, säger hon till tidningen Hela Gotland.

En så kallad rote är benämningen på ett par stridsflygplan som bildar en tät formation.

”Skarp insats”

Under söndagen framkom uppgifter om att smällarna var en del av en pågående militärövning på Gotland.  Louise Levin tillbakavisar uppgifterna.

– Nej, det var en skarp insats, men mer kan jag inte säga, säger flygvapnets kommunikationschef. 

”Ständigt beredda”

Flygvapnet genomför regelbundet insatser för att säkra Sveriges luftrum.

Det finns alltid stridsflygplan redo att lyfta från en bas någonstans i Sverige. Den så kallade incidentberedskapen handlar om att lösa skarpa uppgifter, inom såväl jakt och attack som spaning. Det kan även handla om att identifiera och dokumentera aktiviteter i närområdet, till exempel militära övningar, flygplan eller fartyg.

Efter Rysslands invasion av Ukraina har flygvapnet följt händelseutvecklingen noga.

– Risken för ett väpnat angrepp mot Sverige är på kort sikt fortsatt låg, men vi är ständigt beredda. Vi anpassar beredskapen och ligger alltid steget före vilket ger oss handlingsfrihet att agera vid uppkomna oförutsägbara händelser. Jag känner mig trygg i att vi har en god beredskap i det svenska flygvapnet och Försvarsmakten, säger flygvapenchefen generalmajor Carl-Johan Edström i ett uttalande.

Foto: Försvarsmakten

Text: Redaktionen