Samtal till 1177 ska förändras – upplägget sågas

2023 10 16

Sjukvårdsupplysningen är på väg in i nästa steg i digitaliseringens era.

Nästan alla känner till telefonnumret 1177.

Det är det nationella numret för sjukvårdsrådgivning dit man kan ringa dygnet runt om man är sjuk, skadad eller på något annat sätt behöver råd kring sjukvård och hälsa.

Man får då tala med en sjuksköterska på andra linjen som kan ge avgörande råd för om du exempelvis behöver åka in till akuten, beroende på symtomen du beskriver.

– Sjuksköterskorna som svarar bedömer ditt behov av vård, ger dig råd och vägleder till lämplig vårdmottagning när så behövs, beskriver 1177 själva tjänsten.

På väg att ersättas

Men telefonsamtalen är snart ett minne blott.

Systemet är på väg att ersättas av en digital “chattbot” istället för en fysisk person på andra sidan linjen.

För närvarande testas systemet på flera håll i landet – men upplägget sågas nu längs med fotknölarna av fem stycken forskare från Linköpings universitet och Södertörns högskola.

– Trygg vård behöver ha ett mänskligt ansikte och bemötande, framhåller experterna i Dagens Nyheter.

Kan inte bedöma känslor

De fem forskarna, samtliga experter inom vård och samhällsfrågor, lyfter bland annat fram att en maskin inte kan individanpassa vård.

"Chattboten" riskerar även att diskriminera patienter genom algoritmer och att ansvarsutkrävandet blir mycket oklart.

Till exempel kan inte en maskin bedöma känslor, ordval eller sätt som en människa andas på som kan innebära värdefull information för vilket råd som ska ges till patienten.

– Innan en chattbot införs på 1177 måste det ses till att den tar hänsyn till personer som befinner sig i olika livssituationer – socialt, hälsomässigt och språkmässigt, framhäver forskarna.

Avslöjar stora brister

Tidigare i oktober avslöjade SVT en hemlig rapport som undersökt 1177:s digitala lösning Platform24.

Just nu använder eller planerar 18 av Sveriges 21 regioner att använda sig av just den här tjänsten.

Men enligt rapporten finns stora brister i systemet som bland annat äventyrar patientsäkerheten, erfar tv-kanalen.

– I vårt material visar vi att tre patientfall av tio leder till någon form av avvikelse, står det i rapporten.

– Det mest allvarliga är att vissa fall leder till en för låg prioritet, vilket innebär en risk för patientsäkerheten.

Foto: Sarah B resp K. Sikkema

Text: Redaktionen


Bekräftad smäll efter nyår

2023 12 07

Mängder med elkonsumenter står inför ännu en höjd avgift efter årsskiftet.

Hushållen i södra Sverige har inte haft det lätt den senaste veckan.

Kärnkraftsreaktorn Ringhals 4 stoppades i onsdags – och återstarten har skjutits fram flera gånger.

Senast ikväll kom beskedet att reaktorn kommer att gå på halvfart fram till och med fredag, vilket förstås fortsätter påverka elpriserna som sköt i höjden efter förra veckans avbrott.

Höjer elnätsavgiften

Nu måste elkonsumenter i de sydligare delarna av landet förhålla sig till fler dåliga nyheter.

Den 1 januari 2024 höjs elnätsavgiften för samtliga 280 000 kunder till energijätten Kraftringen, vilket bolaget bekräftar i ett internt mejlutskick på onsdagen.

– På grund av de stora investeringarna som har gjorts och kommer att göras, kostnadsutvecklingen av material och tjänster samt ökade abonnemangsavgifter från överliggande nätägare (E.ON), förklarar Kraftringen i mejlet.

Byter modeller

Enligt eljätten handlar det om en investering värd 1,9 miljarder kronor som ska stabilisera elleveranser de kommande fem åren.

Kraftringen kommer också att byta beräkningsmodell för överföringsavgiften – från den som låg på fast pris per kilowattimme till en avgift som är baserad på timpris.

Även beräkningsmodellen för nätersättningen ändras till den rörliga varianten.

Elproducenter som matar in el i lokalnätet gör att vi som lokalnätägare får mindre elnätsförluster och därför också lägre elnätsförlustkostnader, framhåller Kraftringen.

Högsta priserna i Sverige

Kraftringen underhåller elnätet i både delar av Skåne och Småland.

Enligt Nils Holgersson-rapporten, som kartlagt avgifterna i alla Sveriges kommuner, hade elbolaget den dyraste elnätsavgiften i hela Sverige för ett år sedan.

Redan då försvarades det höga priset med investeringar.

– Generellt har vi en stabil och långsiktig prissättning. Under de senaste åren har vi ökat vår investeringstakt och framöver kommer vi att öka den ännu mer, sade bolagets ekonomidirektör Micke Andersson till SVT vid tillfället.

Enligt Kraftringen rider man dock inte på någon framgångsvåg med anledning av höga elpriser.

– Det är snarare så att vi påverkas negativt av de höga elpriserna, sade Micke Andersson förra vintern.

Foto: Tomas Ärlemo Svenska Kraftnät

Text: Redaktionen


SVERIGE: Nu höjs pensionen – för hundratusentals svenskar

2023 12 06

Från och med 1 januari 2024 så kommer cirka 155 000 svenskar få en höjd pension.

Det meddelar försäkring- och pensionsbolaget Folksam.

Företaget har beslutat att inflationssäkra pensionen.  

Cirka 65 000 kunder hos företaget med förmånsbestämd tjänstepension inom ramen för KTP 2 kommer att få sin pension höjd med 6,48 procent.

Tjänstepensionen kommer även att höjas med motsvarande procentsats för cirka 90 000 kunder där pensionen inte betalats ut än.

Dessutom kan drygt 2 600 arbetsgivare räkna med premiereduceringar på 30 procent under 2024.

”Stor skillnad”

Folksam motiverar beslutet med att man vill säkerställa att pensionerna inte ”äts upp av inflationen”.

– I dessa tider när allt fler märker av den rådande ekonomiska oron och stigande priser kan höjningen av tjänstepensionen med över sex procent göra stor skillnad.

– Dessutom kommer uppräkningen av intjänad pension och reduceringen av premierna bidra till att hålla nere pensionskostnaderna för nästan 2 600 arbetsgivare.

Det säger Katrin Röcklinger, chef Affärsområde Liv på Folksam. 

Under mitten av januari 2024 skickas utbetalningsbesked ut till Folksams kunder. Där kommer det nya pensionsbeloppet att framgå.

Större procentuell höjning 2022

Förra året genomförde Folksam en procentuell större höjning av pensionerna.

Tjänstepensionerna höjdes med 10,84 procent och premiereduceringar med 60 procent.

– Folksam är finansiellt starkt och allt överskott ska gå tillbaka till våra kunder i form av exempelvis återbäring eller sänkta premier.  Vi kan se tillbaka på ett antal år med bra avkastning på våra förvaltade pensionspengar inom dessa avtalsområden och därför genomför vi nu kraftiga sänkningar av premierna för många företag, sa Katrin Röcklinger då.

Folksams förändringar av pensionen 2024

 1. Privatpersoner, drygt 155 000 personer: 
  - Pensionstillägg och fribrev inom ramen för KTP 2 höjs med 6,48 procent vilket motsvarar inflationen det senaste året 
  - Sjukpensionstilläggen höjs med 6,48 procent inom KTP2, motsvarande siffra för KTP1 är 9,14 procent 
 2. Arbetsgivare, knappt 2 600 stycken: 
  - Premiereducering för ålderspension och familjepension med 30 procent  
  - Premiereducering för sjukpension med 95 procent (KTP2) och 80 procent (KTP1) 
  - Premiereducering för premiebefrielseförsäkringen med 90 procent (KTP2) och 15 procent (KTP1) 

Källa: Folksam

Foto: F. Arw

Text: Redaktionen