SÄKERHETSLÄGET: Skarp kritik mot Sverige

2023 01 06

Sverige saknar en akut krisinsikt och tar inte säkerheten på samma allvar som i Finland.

Det anser Robert Dalsjö, säkerhetsforskare vid Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI.

I en intervju med DN kritiserar säkerhetsforskarens Sveriges ”yrvakenhet” för drygt ett år sedan när Ryssland krävde att Nato skulle ”avstå från varje utvidgning”.

Några dagar senare korsade Putins soldater den ukrainska gränsen.

Sverige blev tagna på sängen, enligt Robert Dalsjö.

– Vi hade inte riktigt antennerna ute för att fånga signalerna om att det stora som hände i Europa också hade enorma implikationer för oss, säger han till DN.

Bättre i dag

Säkerhetsexperten understryker dock att svenska politiker tar säkerhetsläget på större allvar i dag – ett år senare.

Samtidigt höjer han ett varningens finger.

– Vi prioriterar inte säkerheten som vi borde, det finns inte samma akuta krisinsikt här som i Finland. Sverige är fortfarande inte Finland. Det är bättre än för ett år sedan, men det är inte tillräckligt bra, säger Robert Dalsjö till DN.

Flera lärdomar

Robert Dalsjö har nyligen publicerat en rapport om kriget i Ukraina.

I sitt 13 sidor långa memo ”Några observationer från kriget i Ukraina av relevans för svenskt försvar” sammanfattas de slutsatser som kan dras efter drygt tio månader av krig.

Säkerhetsforskaren skriver bland annat att Ukrainas enorma motståndsvilja, förmåga att mobilisera folkets motståndsvilja och väcka omvärldens vilja till stöd har varit en avgörande faktor för att stoppa Moskvas offensiv.

– Motstånd lönar sig, och tidigt och tydligt motstånd är utomordentligt viktigt för att visa att ett angrepp skett och att offret försvarar sig, säger Robert Dalsjö. 

Samtidigt påpekar forskaren att västvärlden har överskattat Rysslands militära förmåga, men underskattat Putinregimens brutala stridslystnad.

– Västvärlden har överskattat rysk militär förmåga men ändå underskattat dess farlighet – benägenheten att gå i krig, riskaptiten och brutaliteten. Ryssland har samtidigt brist på manskap, särskilt skyttesoldater, vilket tvingat fram mobilisering av värnpliktiga, framhåller Robert Dalsjö.

Foto: Försvarsmakten 

Text: Redaktionen