Så ska vårdköerna kunna minskas

2021 06 06

Centern kommer nu med ett förslag för att korta de mycket långa sjukvårdsköerna till operation runt om i Sverige.

Med anledning av vårdens fokus på pandemin har köerna för att få behandling för andra sjukdomar blivit mycket långa i Sverige och Sveriges Radio rapporterar att över 145 000 personer väntade i operationskö enligt beräkningar av SKR i april.

För att korta regionernas långa vårdköer och för att få ned väntetiderna vill nu Centern att patienter även ska kunna ställa sig i kö hos privata vårdgivare där köerna är kortare, enligt SR. Valet ska kunna göras lika i hela landet oavsett region.

– På en relativt kort tid skulle vi då kunna komma bort från det här problemet som vi nu har med långa vårdköer, säger Centerns sjukvårdspolitiska talesperson Anders W Jonsson, (C).

Både vill och kan

Ekot har varit i kontakt med flera av de större privata vårdgivarna i Sverige som både säger att de vill och kan ta emot fler patienter.

Centerns förslag går ut på att regeringen tecknar ett nationellt ramavtal med privata vårdgivare. Vänsterpartiet motsätter sig dock förslaget och vill se en lösning inom regionerna.

ANALYS
Det är mycket påfrestande och en stor försämring av livskvalitén när man får vänta månad efter månad på att få operera sig och läget är nu allvarligt i Sverige med rekordlånga köer.

För många patienter är frågan om att korta vårdköerna av yttersta vikt och inte bara för patienterna utan även för deras familjer och närstående.

Centers förslag om att ta hjälp av privata sektorn står i kontrast med Vänsterpartiets linje och nu blir det intressant att följa vad Socialdemokraterna fattar för beslut. Frågan är mycket akut så det brådskar rejält med att agera och säger man nej torde man opinionsmässigt behöva presentera andra förslag snarast.

Foto: N. Melchor

[yop_poll id="164"]