PROGNOS: Så röstar Liberalerna idag och så blir framtiden

2021 03 28

Liberalernas stora val i dag handlar i praktiken om att välja en helt ny strategi för både möjligheten för L att få regeringsinflytande och för att hantera SD.

Valet står i praktiken mellan följande:

🔵 En M-ledd regering

🔴 En S-ledd regering

ANALYS

Nyamko Sabuni har en stor poäng i att det är svårt att isolera V och SD från framtida regeringsunderlag och det mediala fokuset har också blivit att L väljer mellan ja eller nej till en SD-beroende regering. Och det stämmer eftersom Moderaterna får svårt att bilda regering utan ett aktivt stöd från SD. Samtidigt pekar mycket på att S kan få allt svårare att bilda regering utan ett aktivare stöd från V än vad som är fallet idag.

Liberalerna har nästan alltid varit på samma sida som Moderaterna i regeringspolitiken med undantag från de senaste åren och det beror främst inte på L och M utan på SD. Liberalerna har inte velat ge SD något inflytande.

Min prognos är dock – precis som Nyamko lyfter fram – att både V och SD lär ingå i kommande regeringsunderlag då de inte blir matematiskt möjliga att utesluta i mandatfajten om regeringsmakten och båda partierna lär givetvis kräva inflytande för att medverka. I nuläget är SD tydligare med den saken än V men det kommer sannolikt att ändra sig då inte heller V vill agera som permanent dörrmatta i politiken.

Den ekonomiska politiken utgör motorn i politiken och där ligger L närmare både M och KD och SD än vad de ligger nära S och V. Det talar för att Liberalerna väljer M-KD-SD-sidan och förblir där för lång tid framöver. L:s motstånd mot SD skulle då ändras på följande sätt:

✅ Tidigare: L motverkar att SD får genomslag i politiken överhuvudtaget genom att sälla sig till den andra regeringssidan och kämpa för att M-KD-SD-sidan förlorar valet och därmed inte får inflytande alls.

✅ Framöver: L motverkar att SD får genomslag för de preciserade politikdelar där L har en helt annan uppfattning än SD men säger ja till samarbete på de punkter där L och SD tycker ganska lika – vilket är betydligt fler till antalet än de punkter där de tycker olika.  Effekten blir även att L kan samverka med och ingå i den regeringssida som L ligger närmast vad gäller L:s ekonomiska politik.

Min prognos är att L i dag röstar för M-KD-SD-linjen och i framtiden lär även Socialdemokraterna röra sig i samma riktning som Liberalerna när det gäller öppenheten för att göra upp med SD i frågor där man tycker lika vilket är den utveckling som setts i Danmark.

[forminator_poll id="2429"]