Barn till utrikesfödda oftare brottsmisstänkta enligt statlig rapport

2021 08 25

Personer med invandrarbakgrund är överrepresenterade i statistiken över brottsmisstänkta och särskilt inrikesfödda svenskar med två utrikesfödda föräldrar enligt en rykande färsk statlig rapport.

För första gången på 16 år kommer nu Brottsförebyggande Rådet (BRÅ) med en rapport om kopplingen mellan brottslighet och invandrarbakgrund. Rapporten väntas bli het potatis i politiken inför valet 2022 och bygger på statistiken för brottsmisstänkta under perioden 2015 – 2018.

Med utrikesfödda föräldrar

Kartläggningen fastslår att personer med invandrarbakgrund misstänks för brott i högre utsträckning.

Andel brottsmisstänkta över 15 år:

▪10 % Inrikesfödd med två utrikesfödda föräldrar

▪8 % Utrikesfödda

▪6 % Inrikesfödda men en utrikesfödd förälder

▪3 % Inrikesfödda med två inrikesfödda föräldrar

Överrisken

Nästa statistik avser den så kallade överrisken vilket innebär hur många gånger vanligare det är att personer misstänks för brott jämfört med inrikesfödda med två inrikesfödda föräldrar. Det vill säga basen är 1,0.

▪3,2 (1,7) gånger vanligare för inrikesfödda med två utrikesfödda föräldrar

▪2,5 (1,8) gånger vanligare för utrikesfödda

▪1,9 (1,3) gånger vanligare för inrikesfödda med en utrikesfödd förälder

▪1,0 (1,0) är basen och utgörs av inrikesfödda med två inrikesfödda föräldrar

Fördjupad analys

Siffrorna inom parentes är värdet som BRÅ tagit fram för att få en fördjupad analys och mer jämförbar statistik. Där har hänsyn bland annat tagits till att personer med invandrarbakgrund i genomsnitt är yngre och yngre är överlag mer kriminella än äldre personer. För att få en mer jämförbar bild har BRÅ har även vägt in könsbalansen, inkomst och utbildning.

Överrisken faller

Då faller den så kallade överrisken till exempel från 3,2 till 1,7 gånger för inrikesfödda med två utrikesfödda föräldrar. Men det finns fortfarande kvar en tydlig överrisk.

– Det är svårt att säga vad överrepresentationen beror på. Att kunna ge förklaringar har inte varit huvudsyftet med den här rapporten. Det skulle krävas en annan typ av studie och mycket mer olika typer av data. Det finns också många faktorer som vi inte kan kontrollera för. En viktig lärdom från vår studie är att vi fortfarande vet väldigt lite om de bakomliggande processerna till den överrepresentation som finns, säger David Shannon, enhetschef på Brottsförebyggande rådet till DN.

Södra och västra Afrika

Rapporten pekar även ut vilka delar av världen som är allra mest överrepresenterade i statistiken.

Mest överrepresenterade är inrikesfödda med föräldrar födda i Afrika enligt rapporten som konstaterar att var femte person i den kategorin misstänktes för brottslighet 2015 – 2018.  Lägst andel brottsmisstänkta bland utrikesgrupperna konstateras i Östasien.

Minskat sedan 2007

Rapporten visar att andelens personer i de olika grupperna som misstänks för brott har minskat. Till exempel var andelen utrikesfödda som misstänktes för brott 2007 uppe i 4,0 % och hade till år 2018 minskat till 3,6 %.

Het politisk potatis

Frågan om invandring och brottslighet väntas få stort utrymme i valet 2022 och har under många år varit en het potatis i politiken.

– Vi har gjort bedömningen att en kunskapsbaserad bild av hur den misstänkta brottsligheten ser ut minskar risken för gissningar och spekulationer. Ämnet är politiskt laddat och vi är naturligtvis medvetna om det. Men vi anser att en del av myndighetens uppdrag är att bidra med en aktuell kunskapsbild som har relevans för den kriminalpolitiska diskussionen. En kunskapsbaserad bild av hur det ser ut i dag kan utgöra ett viktigt underlag för kriminalpolitisk diskussion, säger David Shannon vid BRÅ till DN.

ANALYS

Moderaterna och SD lyft fram minskad asylmottagning och fler utvisningar som nyckelkomponenter i kampen mot brottsligheten.

Socialdemokraterna har meddelat att de vill göra det lättare att utvisa dömda brottslingar men flera mätningar visar M och SD har fortsatt betydligt högre förtroende i frågorna migration och brottslighet.

Socialdemokraterna i Danmark

En kraftig skärpning i frågorna från den S-ledda regeringen skulle sannolikt höja S-sidan rejält i opinionen. Men Socialdemokraterna i Sverige har ännu så länge inte följt sina kollegor i Danmark, även om man tagit en del steg i den riktningen. Kriminaliteten och invandringen har potential att avgöra valet till M-KD-sidans fördel.

Rätt hanterat borde alla vinna på att staten tar fram denna statistik. Det ger ökad kunskap om problemet vilket behövs för att mer framgångsrikt hantera och lösa det. Att sopa under mattan är sällan en bra lösning. 

Foto: Polisen Kalmar-Öland FB

[yop_poll id="516"]