Barn till utrikesfödda oftare brottsmisstänkta enligt statlig rapport

2021 08 25

Personer med invandrarbakgrund är överrepresenterade i statistiken över brottsmisstänkta och särskilt inrikesfödda svenskar med två utrikesfödda föräldrar enligt en rykande färsk statlig rapport.

För första gången på 16 år kommer nu Brottsförebyggande Rådet (BRÅ) med en rapport om kopplingen mellan brottslighet och invandrarbakgrund. Rapporten väntas bli het potatis i politiken inför valet 2022 och bygger på statistiken för brottsmisstänkta under perioden 2015 – 2018.

Med utrikesfödda föräldrar

Kartläggningen fastslår att personer med invandrarbakgrund misstänks för brott i högre utsträckning.

Andel brottsmisstänkta över 15 år:

▪10 % Inrikesfödd med två utrikesfödda föräldrar

▪8 % Utrikesfödda

▪6 % Inrikesfödda men en utrikesfödd förälder

▪3 % Inrikesfödda med två inrikesfödda föräldrar

Överrisken

Nästa statistik avser den så kallade överrisken vilket innebär hur många gånger vanligare det är att personer misstänks för brott jämfört med inrikesfödda med två inrikesfödda föräldrar. Det vill säga basen är 1,0.

▪3,2 (1,7) gånger vanligare för inrikesfödda med två utrikesfödda föräldrar

▪2,5 (1,8) gånger vanligare för utrikesfödda

▪1,9 (1,3) gånger vanligare för inrikesfödda med en utrikesfödd förälder

▪1,0 (1,0) är basen och utgörs av inrikesfödda med två inrikesfödda föräldrar

Fördjupad analys

Siffrorna inom parentes är värdet som BRÅ tagit fram för att få en fördjupad analys och mer jämförbar statistik. Där har hänsyn bland annat tagits till att personer med invandrarbakgrund i genomsnitt är yngre och yngre är överlag mer kriminella än äldre personer. För att få en mer jämförbar bild har BRÅ har även vägt in könsbalansen, inkomst och utbildning.

Överrisken faller

Då faller den så kallade överrisken till exempel från 3,2 till 1,7 gånger för inrikesfödda med två utrikesfödda föräldrar. Men det finns fortfarande kvar en tydlig överrisk.

– Det är svårt att säga vad överrepresentationen beror på. Att kunna ge förklaringar har inte varit huvudsyftet med den här rapporten. Det skulle krävas en annan typ av studie och mycket mer olika typer av data. Det finns också många faktorer som vi inte kan kontrollera för. En viktig lärdom från vår studie är att vi fortfarande vet väldigt lite om de bakomliggande processerna till den överrepresentation som finns, säger David Shannon, enhetschef på Brottsförebyggande rådet till DN.

Södra och västra Afrika

Rapporten pekar även ut vilka delar av världen som är allra mest överrepresenterade i statistiken.

Mest överrepresenterade är inrikesfödda med föräldrar födda i Afrika enligt rapporten som konstaterar att var femte person i den kategorin misstänktes för brottslighet 2015 – 2018.  Lägst andel brottsmisstänkta bland utrikesgrupperna konstateras i Östasien.

Minskat sedan 2007

Rapporten visar att andelens personer i de olika grupperna som misstänks för brott har minskat. Till exempel var andelen utrikesfödda som misstänktes för brott 2007 uppe i 4,0 % och hade till år 2018 minskat till 3,6 %.

Het politisk potatis

Frågan om invandring och brottslighet väntas få stort utrymme i valet 2022 och har under många år varit en het potatis i politiken.

– Vi har gjort bedömningen att en kunskapsbaserad bild av hur den misstänkta brottsligheten ser ut minskar risken för gissningar och spekulationer. Ämnet är politiskt laddat och vi är naturligtvis medvetna om det. Men vi anser att en del av myndighetens uppdrag är att bidra med en aktuell kunskapsbild som har relevans för den kriminalpolitiska diskussionen. En kunskapsbaserad bild av hur det ser ut i dag kan utgöra ett viktigt underlag för kriminalpolitisk diskussion, säger David Shannon vid BRÅ till DN.

ANALYS

Moderaterna och SD lyft fram minskad asylmottagning och fler utvisningar som nyckelkomponenter i kampen mot brottsligheten.

Socialdemokraterna har meddelat att de vill göra det lättare att utvisa dömda brottslingar men flera mätningar visar M och SD har fortsatt betydligt högre förtroende i frågorna migration och brottslighet.

Socialdemokraterna i Danmark

En kraftig skärpning i frågorna från den S-ledda regeringen skulle sannolikt höja S-sidan rejält i opinionen. Men Socialdemokraterna i Sverige har ännu så länge inte följt sina kollegor i Danmark, även om man tagit en del steg i den riktningen. Kriminaliteten och invandringen har potential att avgöra valet till M-KD-sidans fördel.

Rätt hanterat borde alla vinna på att staten tar fram denna statistik. Det ger ökad kunskap om problemet vilket behövs för att mer framgångsrikt hantera och lösa det. Att sopa under mattan är sällan en bra lösning. 

Foto: Polisen Kalmar-Öland FB

[yop_poll id="516"]

Svenska turister i Spanien beordras – “stanna inomhus”

2024 07 13

Mängder med svenskar befinner sig just nu i Spanien.

Det är landet med absolut högst restryck bland svenska resenärer, enligt resebyråerna Ticket och Apollo.

Men nu beordras semesterfirare i just Spanien att inte lämna sina hotell om det inte är absolut nödvändigt.

Anledningen är att den spanska meteorologiska myndigheten AEMET har utfärdat orange varning – den näst högsta nivån i landet – för temperaturer som överstiger 40 grader.

– Det kommer att bli avsevärt höga temperaturer i stora delar av det södra och nordöstra landet, inre Mallorca och södra delen av centrala Kanarieöarna, framhåller väderinstitutet enligt Mirror.

– Temperaturerna tenderar att stiga i större delen av landet.

Värst idag

Orange varning gäller i bland annat Sevilla, Andalusien och Valencia.

Även gula varningar, den första varningsnivån, har utfärdats på flera spanska orter. 

Just fredagen väntas också bli den värsta dagen av allihop under den pågående värmeböljan och folk uppmanas att hålla vätskenivån i balans.

Varningen riktar sig till både turister och civilbefolkning. Ingen ska lämna sina hem om det inte är nödläge.

– Var förberedda. Vidta försiktighetsåtgärder och håll er uppdaterade med den senaste väderprognosen. Allvarliga skador på människor och egendom kan uppstå, särskilt för de som är utsatta eller befinner sig i utsatta områden, förklarar AEMET.

Gäller även turister i Grekland

Liknande uppmaningar kommer även i Grekland, också det ett av de absolut mest populära turistmålen bland svenskar.

Förra månaden tvingades landets största turistattraktion Akropolis akutstänga på grund av värmen.

Nu väntar man sig temperaturer på 42-43 grader och uppemot 45 grader i den näst största staden Thessaloniki. 

Röda korset har sållat sig till skaran som nu vänder sig direkt till alla som har planer på att åka till Sydeuropa i sommar.

– Värmeböljor blir allt vanligare och blir värre på grund av klimatförändringarna. Tyvärr har vi sett fall redan i år av den tragiska påverkan höga temperaturer kan ha på människors liv, säger William Spencer, produktchef för klimat och första hjälpen vid brittiska Röda korset, till Mirror.

Foto M. Vonk

Text: Redaktionen


Nya regler när man går på restaurang – kan införas inom kort

2024 07 11

Ett slutgiltigt beslut om nya regler när man äter ute närmar sig.

Det bekräftar nu Livsmedelsverket.

Ändringen gäller nya krav som ska införas då man köper mat på restauranger – där besökarna nu måste få information om var köttet som serveras kommer ifrån.

Reglerna föreslås bli obligatoriska för samtliga restauranger och storhushåll – det vill säga exempelvis skolor, sjukhus och andra anläggningar där det serveras lunch – i Sverige.

Myndigheten har nu skickat föreskriftsförslaget till EU-kommissionen. När övriga medlemsstater har fått ge sin åsikt kan reglerna börja gälla i Sverige, kanske redan efter sommaren.

–  Vi kan inte säga när processen kommer att vara klar, men ambitionen är att föreskrifterna ska kunna beslutas under hösten. På Livsmedelsverket arbetar vi nu parallellt med en vägledning till företagen för att underlätta för dem att göra rätt, säger Elin Häggqvist, chefsjurist på Livsmedelsverket.

LÄS MER: Nya regler för hämtmat – det här gäller

Fick uppdraget i våras

I korthet innebär förslaget att restauranger måste kunna informera om ursprungsland för kött från nöt, svin, get och fjäderfä.

Förslaget har tagits fram efter att Livsmedelsverket tidigare i våras fick i uppdrag av regeringen att ta fram ett nytt regelverk.

– Restauranggästen har rätt att få informationen, och den kan ges muntligt på begäran eller skriftligt. Informationen kan framgå direkt på menyer, men det räcker också med en skylt om att gästen kan fråga om vilket land köttet som serveras på restaurangen kommer ifrån, säger Elin Häggqvist.

Ministern: Efterfrågad ändring

Landsbygdsminister Peter Kullgren (KD) understryker att regeländringen är efterfrågad bland landets konsumenter.

– Många konsumenter vill göra medvetna val om maten de äter och då är god information en förutsättning.

– Regeringen vill därför att konsumenter ska få veta var kött som serveras på restauranger kommer ifrån. Det är bra för djurvälfärden och Sveriges självförsörjningsförmåga, sade ministern när uppdraget tilldelades i april.

Kullgren tillägger att det ska vara ”lika enkelt att få veta var köttet kommer ifrån på en restaurang som i en butik”.

Ska vara flexibelt

Nuvarande regelverk fastslår att butiker måste redovisa ursprungsland för kött, men ett liknande krav finns ej för restauranger.  

Vidare uppger regeringen att en utgångspunkt också är att den administrativa bördan för företagen, kommuner och regioner ska vara så liten som möjligt, samt att det ska det finnas flexibilitet i hur informationen om ursprungsland delges.

– Till exempel genom att informationen kan lämnas muntligt när den efterfrågas av konsumenten, meddelar regeringen.

Foto: Elima Mwinyipembe Regeringskansliet

Text: Redaktionen