Så många väntas söka asyl i Sverige

2023 04 25

Antalet personer som kommer att söka asyl i Sverige under 2023 beräknas till 16 000.

Det fastslår Migrationsverket i en ny prognos.

Siffran innebär att antalet asylsökande under 2023 blir ungefär lika många som under fjolåret.

Därtill räknar Migrationsverket med att 15 000 personer från Ukraina söker skydd i Sverige i år.

Personer som har flytt från Ukraina kan få tillfälligt skydd enligt EU:s massflyktsdirektiv.

I dagsläget gäller det tillfälliga skyddet till den 4 mars 2024, men enligt massflyktingsdirektivet kan det förlängas till 4 mars 2025.

– En utveckling med ett långvarigt krig i Ukraina framstår som allt mer trolig. Om kriget fortsätter är det rimligt att anta att flertalet av dem vars tillfälliga skydd löper ut vill stanna kvar i Sverige. Incitamenten att stanna antas också öka ju längre man vistas här, säger Annika Gottberg, planeringsdirektör på Migrationsverket.

– Vi antar att det stora flertalet kommer att vilja stanna i Sverige om kriget fortsätter och att de då ansöker om framför allt asyl, tillägger hon.

Fler bedöms lämna Sverige

Under 2023 väntas cirka 13 000 personer, som sökt skydd enligt massflyktsdirektivet, lämna Sverige.

Det är 3 000 fler än i föregående prognos från Migrationsverket.

– Totalt har cirka 20 procent av dem som fått tillfälligt skydd registrerats som utresta från Sverige, uppger myndigheten.

Drygt en tredjedel har uppgett att de ska återvända till Ukraina, men det kan röra sig om fler än så.

– För resterande två tredjedelar är landet de avsett att åka till okänt eller så har de angett ett annat land än Ukraina som destination. En liten andel av dem som rest ut från Sverige har kommit tillbaka, säger Annika Gottberg.

Prognos: Inkomna asylansökningar och övriga ärendekategorier 2023

Siffror i parentes avser jämförelse med antagandena för 2023 i prognosen från februari i år:

- Asyl, förstagångsansökningar: 16 000 (16 000)

- Asyl, förlängningsansökningar: 33 000 (33 000)

- Studerandeärenden: 30 000 (27 000)

- Anknytningsärenden: 45 000 (45 000)

- Medborgarskapsärenden: 80 000 (80 000)

- Arbetsmarknadsärenden: 100 000 (100 000)

Källa: Migrationsverket

Foto: P. D. Preez

Text: Redaktionen


Stor prisförändring på snus och cigaretter

2024 06 19

Priset på snus och cigaretter förändras.

Skatten på tobak kommer att förändras från och med i höst.

Det har riksdagen nu beslutat.

Tanken med förändringen är att skillnaden mellan snus och cigaretter ska återspeglas.

Cigaretter är betydligt farligare än snus, och det bör märkas i en större skillnad i beskattningen, anser regeringen, som nu alltså har fått riksdagen med sig.

”Hälsoeffekterna varierar”

Beslutet innebär att skatten på snus kommer att sänkas, rapporterar Expressen.

Samtidigt så kommer skatten på cigaretter att höjas.

Frågan har bland annat drivits av SD.

– Hälsoeffekterna varierar stort mellan snus och exempelvis cigarretter. Det är mot ljuset av detta fullt rimligt att återspegla den skillnaden även i skattepolitiken så att det mer hälsosamma alternativet blir cirka tre kronor billigare, har SD:s ekonomisk-politiske talesperson Oscar Sjöstedt sagt i ett uttalande.

Börja gälla i höst

När det gäller snuset så sänks skatten med 20 procent, uppger tidningen.

Cigaretter, cigariller och röktobak blir däremot dyrare då skatten höjs med 9 procent.

Förslaget röstades igenom i riksdagen under tisdagen.

Förändringen kommer att börja gälla från och med den 1 november i år.

Snusskatten redan lägre

Skatten på snus är redan idag lägre än på cigaretter.

Men Tidöpartierna bedömer alltså att skillnaden bör bli större, så att det mindre hälsofarliga alternativet blir ännu billigare.

Foto: Swedish Match Peter Knutson

Text: Redaktionen


Nytt körkort lanseras i Sverige – första gången någonsin

2024 06 18

Förra veckan meddelade Digg – myndigheten för digital förvaltning – att en statlig e-legitimation ska införas i Sverige.

Den införs 2026 och kommer att vara ett fysiskt plastkort.

– Du lägger kortet mot telefonen, så läses den av trådlöst. Så det innebär att det blir enklare att hjälpa till exempel sin gamla mamma, berättade Lotta Hämäläinen, ansvarig på Digg, för SR Ekot.

Nu kommer ytterligare ett id-besked till svenska folket.

Ett förslag om en digital identitetsplånbok ska beredas i Regeringskansliet.

Det meddelar civilminister Erik Slottner (KD) på måndagen.

– Exempelvis kommer körkort, pass och utbildningsbevis kunna användas på ett säkert sätt i en digital plånbok.

– I stället för att ha körkortet i en plånbok i bakfickan så kommer det vara möjligt att ha det i mobilen. Regeringen välkomnar utredningens slutbetänkande och de förslag som lämnas, säger ministern.

Första gången någonsin

Regeringens besked innebär att det för första gången någonsin kommer bli möjligt att ladda ner sitt körkort digitalt. Därmed följer Sverige övriga nordiska länder. I Finland, Danmark, Norge och Island har det sedan några år tillbaka varit möjligt att ladda ner sitt körkort i mobilen och lämna det fysiska kortet hemma.  

Det är oklart när det digitala körkortet införs i Sverige, men regeringen uppger att förslaget om en digital identitetsplånbok är i "slutbetänkandet". 

Flera funktioner

Beskedet om ett digitalt körkort är en del av EU-kommissionens förslag till ändring av den så kallade eIDAS-förordningen. Förslaget innebär bland annat att varje medlemsstat ska utfärda en europeisk digital identitetsplånbok.

Den digitala identitetsplånboken ska kunna användas i flera fall, till exempel för att:

- använda offentliga tjänster för att t.ex. få personbevis och läkarintyg eller anmäla adressändringar

- öppna bankkonto

- göra sin inkomstdeklaration

- söka till universitet och högskolor i hemlandet eller i ett annat EU-land

- spara läkemedelsrecept som kan användas i ett annat EU-land

- styrka sin ålder

- hyra en bil med hjälp av ett digitalt körkort

- checka in på ett hotell.

Foto: W. Kei

Text: Redaktionen