Så många väntas söka asyl i Sverige

2023 04 25

Antalet personer som kommer att söka asyl i Sverige under 2023 beräknas till 16 000.

Det fastslår Migrationsverket i en ny prognos.

Siffran innebär att antalet asylsökande under 2023 blir ungefär lika många som under fjolåret.

Därtill räknar Migrationsverket med att 15 000 personer från Ukraina söker skydd i Sverige i år.

Personer som har flytt från Ukraina kan få tillfälligt skydd enligt EU:s massflyktsdirektiv.

I dagsläget gäller det tillfälliga skyddet till den 4 mars 2024, men enligt massflyktingsdirektivet kan det förlängas till 4 mars 2025.

– En utveckling med ett långvarigt krig i Ukraina framstår som allt mer trolig. Om kriget fortsätter är det rimligt att anta att flertalet av dem vars tillfälliga skydd löper ut vill stanna kvar i Sverige. Incitamenten att stanna antas också öka ju längre man vistas här, säger Annika Gottberg, planeringsdirektör på Migrationsverket.

– Vi antar att det stora flertalet kommer att vilja stanna i Sverige om kriget fortsätter och att de då ansöker om framför allt asyl, tillägger hon.

Fler bedöms lämna Sverige

Under 2023 väntas cirka 13 000 personer, som sökt skydd enligt massflyktsdirektivet, lämna Sverige.

Det är 3 000 fler än i föregående prognos från Migrationsverket.

– Totalt har cirka 20 procent av dem som fått tillfälligt skydd registrerats som utresta från Sverige, uppger myndigheten.

Drygt en tredjedel har uppgett att de ska återvända till Ukraina, men det kan röra sig om fler än så.

– För resterande två tredjedelar är landet de avsett att åka till okänt eller så har de angett ett annat land än Ukraina som destination. En liten andel av dem som rest ut från Sverige har kommit tillbaka, säger Annika Gottberg.

Prognos: Inkomna asylansökningar och övriga ärendekategorier 2023

Siffror i parentes avser jämförelse med antagandena för 2023 i prognosen från februari i år:

- Asyl, förstagångsansökningar: 16 000 (16 000)

- Asyl, förlängningsansökningar: 33 000 (33 000)

- Studerandeärenden: 30 000 (27 000)

- Anknytningsärenden: 45 000 (45 000)

- Medborgarskapsärenden: 80 000 (80 000)

- Arbetsmarknadsärenden: 100 000 (100 000)

Källa: Migrationsverket

Foto: P. D. Preez

Text: Redaktionen