Så långt har varje region kommit – alla tre storstäder i botten

2021 06 11

Gävleborg och Kalmar ligger i topp samtidigt som Stockholm, Malmö och Västra Götaland ligger i botten av listan när det gäller hur många som fått första dosen vaccin.

Det framgår när DN sammanställt uppgifter från regionerna, 1177 och Folkhälsomyndigheten. Här är hela listan:

Region Gävleborg: 58,6 % har fått en dos vaccin. 27,6 % har fått dos 2.

Region Kalmar län: 55,9 % har fått en dos vaccin. 32 % har fått dos 2.

Region Blekinge: 55,7 % har fått en dos vaccin. 25,8 % har fått dos 2.

Region Värmland: 55,1 % har fått en dos vaccin. 33,6 % har fått dos 2.

Region Sörmland: 54,2 % har fått dos 1. 29,3 % har fått dos 2.

Region Dalarna: 54,1 % har fått en dos vaccin. 29,3 % har fått dos 2.

Region Jämtland Härjedalen: 53,9 % har fått en dos vaccin. 26,8 % har fått dos 2.

Region Västmanland: 52,8 % har fått en dos vaccin. 26,6 % har fått dos 2.

Region Uppsala: 52,4 % har fått dos 1. 20 % har fått dos 2.

Region Västernorrland: 52,1 % har fått en dos vaccin. 28,4 % har fått dos 2.

Region Örebro län: 52,1 % har fått en dos vaccin. 27,4 % har fått dos 2.

Region Östergötland: 51,8 % har fått en dos vaccin. 28,2 % har fått dos 2.

Region Gotland: 50,4 % har fått en dos vaccin. 27,2 % har fått dos 2.

Region Halland: 50,4 % har fått en dos vaccin. 25,8 % har fått dos 2.

Region Västerbotten: 50,3 % har fått en dos vaccin. 23,2 % har fått dos 2.

Region Jönköpings län: 49,2 % har fått en dos vaccin. 27,9 % har fått dos 2.

Region Norrbotten: 49,1 % har fått en dos vaccin. 28,2 % har fått dos 2.

Region Kronoberg: 47,5 % har fått en dos vaccin. 24,9 % har fått dos 2.

Region Stockholm: 45,8 % har fått dos 1. 17,8 % har fått dos 2.

Region Skåne: 44,4 % har fått en dos vaccin. 20,5 % har fått dos 2.

Västra Götalandsregionen: 43,7 % har fått en dos vaccin. 19,5 % har fått dos 2.

Se mer information i DN:s text här.

Foto: CDC, Unsplash