Så kan matpriserna utvecklas framöver

2023 05 06

Ekonomer ger sin syn på matprisernas utveckling.

Som bekant har inflationen i Sverige varit oerhört hög under året och har satt ordentlig press på hushållen.

Priserna på mat har stigit kraftigt, någonting som slagit hårt mot konsumenternas plånböcker.

Nu uttalar sig ekonomer om hur matpriserna kan utveckla sig framöver.

– Jag tror att vi kan se framför oss att vi går in i en period med mer normala prisökningar inom dagligvaruhandeln framgent. Kostnadsökningarna som handlarna fått ligger trots allt kvar på höga nivåer, så att vi skulle få en generell pristillbakagång, det kommer inte hända. Det kommer finnas enskilda produkter som sjunker tillbaka i pris, säger Torbjörn Hållö, ekonom hos LO, till SVT.

“Kommer att gå ner”

Energipriserna i Europa har dragit sig tillbaka efter de extremt höga nivåer som var i vintras.

Priserna på råvaror har också minskat mer än 20 procent på ungefär ett år.

– Matpriserna kommer att gå ner den närmaste tiden och sedan antagligen dämpas. Även om inflationen eller prisförändringarna inte är så stora längre fram så kommer antagligen den högre prisnivån att vara kvar under längre tid, men vi kommer inte se någon ytterligare ökning av prisnivån utan snarare då kanske en dämpning. Sen får vi se hur fort det går, säger Sven-Olov Daunfeldt, chefsekonom hos Svenskt Näringsliv.

Åt rätt håll

Inflationstakten landade i mars på 10,6 procent enligt måttet KPI, en minskning från februari då den siffran var 12 procent.

Enligt måttet KPIF, konsumentprisindexet med fast ränta, var siffran 8,0 procent för mars månad.

– Inflationstakten sjönk i mars, vilket delvis berodde på att uppgången av energipriserna har mattats av, säger Carl Mårtensson, prisstatistiker på SCB.

Ytterligare höjning

Riksbanken har höjt styrräntan i aggressiv takt för att försöka få ner inflationen.

I april kom beskedet att räntan skulle höjas ytterligare 0,5 procent, vilket innebär att den aktuella styrräntan nu är 3,5 procent.

Ytterligare en höjning väntas i juni eller september.

Negativ överraskning

Den senaste inflationssiffran kom som en överraskning för riksbankschefen.

– Återigen har svensk inflation överraskat oss negativt , sade riksbankschef Erik Thedéen enligt SvD.

Foto: M. Lin

Text: Redaktionen