Så fungerar marknadshyror – och detta är fördelarna och nackdelarna

2021 06 04

Mycket talar för att så kallade marknadshyror är på väg att bli verklighet i Sverige kanske redan till nyåret – trots Vänsterpartiets kraftfulla motstånd.

Att Stefan Löfven överhuvudtaget blev statsminister hängde på att inte bara S och MP fick igenom sin beskärda del av krav i Januariavtalet utan även på att Centern och Liberalerna fick igenom sina krav. Och ett av de två borgerliga partiernas främsta krav var punkt 44 av 73 i avtalet, det vill säga fri hyressättning för nyproducerade lägenheter – det som Vänsterpartiet kallar för marknadshyror.

DN uppger i dag att den statliga utredningen i frågan väntas i slutet av maj och tanken är att reformen fri hyressättning vid nybyggnation kan bli verklighet redan inom 7-12 månader, det vill säga från 1 jan 2022 eller 1 juli 2022. Enligt DN kan förslaget komma att se ut ungefär så här:

◾Hyresvärdarna får bestämma hyran, det vill säga det blir marknadshyra

◾Hyran måste dock vara rimlig i förhållande till liknande lägenheter i området

◾Hyran kan höjas varje år i linje med inflationen

◾Hyran kan höjas ännu mer om området blir attraktivare

◾Hyran kan även stå helt stilla om efterfrågan tvärtom är låg

◾Endast nybyggda lägenheter omfattas

◾Redan befintliga lägenheters hyra ska precis som idag även fortsättningsvis sättas genom förhandlingar mellan fastighetsägarna och hyresgästföreningarna.

ANALYS

✅Vänsterpartiet är emot förslaget och menar att det skulle leda till höjda hyror vilket skulle försvåra för de som redan idag har det kämpigt med att få ekonomin att gå ihop. V anser även att det skulle leda till större skillnader mellan bra och dåliga hyresbostäder och till ökad makt för hyresvärdarna och mindre påverkansmöjlighet för hyresgästerna.

✅Centern och Liberalerna är positiva och menar att det kommer att leda till ökat byggande och större utbud vilket skulle gynna hyresgästerna. Bostadsköerna skulle minska och bostadsbristen förbättras. De menar även att friare hyresavtal skulle utveckla hyresrätten som boendeform och därmed även kunna anpassas bättre efter hyresgästers behov.

✅Sannolikt har båda parter rätt. Friare hyressättning skulle leda till högre hyror samtidigt som det skulle göra det intressantare för fastighetsägare att skapa fler lägenheter vilket skulle öka utbudet. 

Då både Moderaterna och KD är positiva till friare hyressättning så är det inte troligt att de skulle göra gemensam sak med Vänsterpartiet och fälla regeringen. Det är visserligen lockande för M och KD att fälla S-MP-regeringen men det skulle även framstå som tokigt att rösta nej till ett förslag som M och KD själva är klart positiva till – särskilt när de själva vill genomföra liknande förslag om de får makten. Därför är det troligt att Sverige kommer att införa marknadshyror framöver.

[yop_poll id="86"]