Så blir Sveriges regler gällande trängsel på tåg och bussar i sommar

2021 09 29

Bara 50% av platserna i den långväga kollektivtrafiken med tåg och bussar kommer att få säljas även i sommar.
Det meddelar nu regeringen. Begränsningen gäller till och med 14 augusti och orsaken är oro för smittspridningen i samband med att svenska folket väntas resa allt mer under semestermånaderna. Och dessutom är det många som ännu inte kommer att vara färdigvaccinerade.
– Mot bakgrund av den höga smittspridningen sedan februari, som först nyligen har vänt neråt, är det angeläget att ha kvar smittskyddsåtgärder i den långväga kollektivtrafiken ytterligare en tid, säger socialminister Lena Hallengren.
– Vi ska ha säkra och smittfria resor i sommar. Skulle läget förändras, med rejält minskad smittspridning, kan regleringen upphävas tidigare, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.
Begränsningen innebär att ansvariga för buss och tåg med en linjesträckning över 15 mil är skyldiga att tillse att antalet passagerare max uppgår till 50% av fordonets sittplatser.
Foto: Stefan Nilsson, SJ
[yop_poll id="68"]