Ryssland vänder sig till omvärlden – ber om hjälp

2023 09 28

Vladimir Putins Ryssland blir allt mer isolerat på den internationella arenan.

Landet har blivit en paria sedan invasionen av Ukraina förra året.

Det har inte minst visat sig svart på vitt i FN:s omröstningar.

Våren 2022 röstades en resolution igenom som fördömde invasionen och krävde ett omedelbart tillbakadragande av ryska  styrkor från Ukraina. 

Resultatet var förkrossande 141-5 för resolutionen. 

De enda som röstade emot den var, förutom Ryssland själva, Syrien, Nordkorea, Belarus och Eritrea.

– Om man bara har vänner som Nordkorea och Syrien, då inser man hur isolerat Ryssland är just nu, sade finska FN-ambassadören Jukka Salovaara till Svenska Yle efteråt. 

Siktar på combeback

Rysslands roll i FN kan framstå som oerhört märklig och är kraftigt ifrågasatt. 

Landet har sedan invasionen bland annat haft ordförandeposten för FN:s säkerhetsråd – där man är en permanent medlem med vetorätt i alla resolutionsförslag.

Däremot uteslöts Ryssland från FN:s råd för mänskliga rättigheter. 

Men det planerar inte Putin att vara särskilt länge till.

Nu förbereder nämligen Ryssland en comeback i rådet – och man vädjar om världens länders hjälp för att komma tillbaka.

Ber om stöd 

Ryska diplomater har tagit fram en plan för att få sitt land omvalt i rådet för en ny treårsperiod, avslöjar brittiska BBC.

Kanalen har tagit del av det dokument som nu cirkulerar bland FN-medlemmar och där Ryssland ber om deras stöd.

– Ryssland lovar att hitta “adekvata lösningar för frågor om mänskliga rättigheter” och försöker stoppa rådet från att bli ett “instrument som tjänar en grupp länders politiska vilja”, uppfattat som en hänvisning till väst, rapporterar korrespondenten James Landale. 

Slår tillbaka 

Omröstningen ska ske nästa månad. 

Enligt ryska diplomater hoppas man att landet ska kunna återfå viss internationell trovärdighet. 

Men Putin ska nog inte ha för höga förhoppningar då det finns fortsatta bevis på krigsförbrytelser, inklusive tortyr, våldtäkt och attacker mot civila i Rysslands namn i Ukraina.

– Tanken att Ryssland skulle kunna återvända till rådet för mänskliga rättigheter är en kränkning av själva begreppet “mänskliga rättigheter” och ett farligt steg bakåt som skulle skada dess trovärdighet, säger David Lammy, talesperson för brittiska utrikesdepartementet.

Foto: President of Russia Office

Text: Redaktionen


Allt fler bilister drabbas av samma problem – bilarna förstörs

2023 12 04

Mekaniker uppmärksammar nu ett växande problem för bilister.

Under den senaste tiden har det varit mycket kallt i Sverige och många håller sig inomhus i den mån det är möjligt.

Samtidigt är det många som uppskattar att de har en bil att ta sig till jobbet med, men nu drabbas allt fler bilister av samma problem.

Problemet gör gällande obehagliga upptäckter under motorhuven, där råttor och möss flyttar in i allt högre grad.

Det rapporterar SVT.

“Klart de drivs”

Mössen och råttorna bosätter sig i motorutrymmet på bilarna och ställer till med problem.

Det är någonting som har blivit allt vanligare, förklarar bilmekanikern Fredrik, som SVT har pratat med.

– Min uppfattning är att de här problemen eskalerat. Klart de trivs här. Här har de ju en varm lägenhet de kan möblera, säger han.

Orsakar problem

Gnagarna orsakar problem för bilister, då de härjar runt i fordonet.

Det är någonting som Fredrik själv vittnar om när bilar har kommit in till hans verkstad.

– Det hade blivit kortslutning. När vi lyfte på huven förstod vi varför.

Kostsamma skador

Försäkringsbolaget Folksam understryker vikten av att hålla koll så att inga omfattande skador orsakas på bilarna.

– Eftersom råttor behöver gnaga för att tänderna inte ska bli för långa äter de gärna på inredning i bilkupén och kablar i motorutrymmet om de tagit sig. Det kan orsaka stora skador och kostsamma reparationer, framhåller Folksam.

Ger tips

Det finns några saker man kan göra för att hålla gnagare borta från bilen, bland annat skaffa en elektrisk råttskrämma som sänder ut ett högfrekvent ljud för att hålla råttorna borta.

– Du bör också se till att du har rent och städat i och runt bilen för att inte locka till sig gnagare. Ett annat tips är att flytta bilen varje dag för att störa råttorna, förklarar Folksam.

– En bil som står still under längre tid blir ett lätt villebråd i ett område där det finns råttor och möss.

Foto: M. Teirlinck

Text: Redaktionen


Flera telefonsamtal kan förbjudas – ”Hårresande granskning”

2023 12 04

Telefonförsäljning av krediter är i dag ett vanligt fenomen i Sverige.

Ihärdiga försäljare från diverse kreditbolag fortsätter att kontakta potentiella kunder via telefon.

Men nu kan samtalen få ett abrupt slut.  

Konsumentverket anser att ett förbud mot telefonförsäljning av krediter bör införas med omedelbar verkan.

I ett remissvar till utredningen "Ett förstärkt konsumentskydd mot riskfylld kreditgivning och överskuldsättning" konstaterar myndigheten att telefonförsäljning av krediter skapar betydande problem på kreditmarknaden och därför bör förbjudas.

– Det har vi fog för, vill jag påstå. Resultatet av vår granskning var minst sagt hårresande, framhåller Konsumentombudsmannen, KO, Cecilia Tisell.

Stress och uteblivna förklaringar

Cecilia Tisell pekar ut flera faktorer som talar för att ett förbud bör införas.

– Till exempel använder sig kreditförmedlare av flera marknadsföringsåtgärder som är svartlistade enligt marknadsföringslagen, de efterlever inte skriftlighetskravet och stressar konsumenter att så snabbt som möjligt signera kreditavtal.

Tisell tillägger att det även är vanligt förekommande att konsumenter inte får tillräckligt med information i säljsamtalen. Viktiga förklaringar, som krävs för att kunna fatta ett genomtänkt beslut, utelämnas i kommunikationen mellan säljare och kund.

– Av material som Konsumentverket har granskat framgår tydligt att konsumenter har svårt att förstå innebörden av krediterna som marknadsförs, konstaterar KO.

Accepterar inte ett nej

Konsumentverkets granskning visar dessutom att flera kreditförmedlare inte accepterar ett nej från konsumenter.

Flera anmälningar visar samma sak:

- Företagen fortsätter att kontakta konsumenter, trots att de sagt nej och bett om att inte bli kontaktade igen.

- Kreditförmedlare tar fram en kreditupplysning på konsumenten, trots att denne klart och tydligt sagt nej.

Hänvisar till tidigare förbud

År 2018 infördes ett förbud mot telefonförsäljning av premiepensionsprodukter.

Konsumentombudsmannen Cecilia Tissel anser att förbudet har resulterat i att marknadsföring av premiepensionsprodukter i stort sett har blivit kvitt sina problem.

– Detta talar starkt för att ett förbud mot telefonförsäljning av krediter kan vara ett effektivt sätt att minska problemen även på konsumentkreditmarknaden.

Foto: T. Grote

Text: Redaktionen