Ryssland säger upp avtal med Finland

2023 10 21

Putinregimens aggressiva linje mot Finland fortsätter nu med nya konfliktfyllda åtgärder.

Ryssland diktator har hetsat kontinuerligt mot Sverige och Finland sedan han gick till olagligt anfalls- och invasionskrig mot Ukraina.

Och nu kommer nya negativa besked från Moskva.

Handplockad av diktatorn

Diktaturens premiärminister Mikhail Mishustin – som handplockades av Putin till tjänsten 2020 utan någon som helst omröstning i ryska parlamentet - står bakom den senaste åtgärden mot Finland.

Han har signerat ett dekret om att dra sig ur överenskommelsen om gränsöverskridande samarbete mellan Finland och Ryssland.

Slöts för 11 år sedan

– Avslutning av avtalet mellan Ryska Federationens regering och Republiken Finlands regering avseende främjande av gränsöverskridande samverkan, lyder det ryska beslutet.

Samarbetsavtalet slöts för 11 år sedan i Helsingfors 2012.

Målet med avtalet var att stärka utvecklingen av regionerna på båda sidor om gränsen inklusive Karelen i Finland.

Sverige

– Avtalet har också verkat för att implementera EU:s gränsavtal och sammantaget har EU-programmen införts i Karelen, ryska Kolahalvön och sydöstra finns-ryska zonen, framhåller Finlands arbetsmarknadsdepartement.

Programmens totala medel uppgår till 179 miljoner euro och har tillhandahållits av EU, Finland, Sverige, Norge och Ryssland.

Militära aktiviteter

I maj i år drog sig Ryssland även ur det finsk-ryska bilaterala avtalet om extra militära utvärderingsbesök.

– Enligt avtalet kan Ryssland göra ett årligt utvärderingsbesök i Finland och Finland på motsvarande vis ett besök i Leningrads militärdistrikt i Ryssland.

Det uppger Utrikesministeriet i Finland.

Avtalet ingick mellan länderna år 2000.

Försämrade relationer

De militära besöken mellan Finland och Ryssland har varit frekventa.

– Åren 2017 och 2019-21 gällde Rysslands utvärderingar Karelens flygflottilj och 2016 och 2018 Lapplands flygflottilj, klargör Utrikesministeriet i Finland.

– Finland gjorde utvärderingar i Ostrov 2016, Besovets 2017, Sputnik 2018 och Luga 2019. Under åren 2020 och 2021 satte covid-19-restriktionerna stopp besöken.

Relationerna mellan Finland och Ryssland har försämrats kraftigt sedan Putinregimens krig mot Ukraina.

Upprördheten ökade ännu mer när Finland gick med i Nato trots Putins krav att Finland skulle gå i Moskvas ledband och rätta sin utrikes- och säkerhetspolitik efter den ryska diktaturens vilja.

Foto A Vesakaran och President of Russia Office

Text: Redaktionen


Allt fler bilister drabbas av samma problem – bilarna förstörs

2023 12 04

Mekaniker uppmärksammar nu ett växande problem för bilister.

Under den senaste tiden har det varit mycket kallt i Sverige och många håller sig inomhus i den mån det är möjligt.

Samtidigt är det många som uppskattar att de har en bil att ta sig till jobbet med, men nu drabbas allt fler bilister av samma problem.

Problemet gör gällande obehagliga upptäckter under motorhuven, där råttor och möss flyttar in i allt högre grad.

Det rapporterar SVT.

“Klart de drivs”

Mössen och råttorna bosätter sig i motorutrymmet på bilarna och ställer till med problem.

Det är någonting som har blivit allt vanligare, förklarar bilmekanikern Fredrik, som SVT har pratat med.

– Min uppfattning är att de här problemen eskalerat. Klart de trivs här. Här har de ju en varm lägenhet de kan möblera, säger han.

Orsakar problem

Gnagarna orsakar problem för bilister, då de härjar runt i fordonet.

Det är någonting som Fredrik själv vittnar om när bilar har kommit in till hans verkstad.

– Det hade blivit kortslutning. När vi lyfte på huven förstod vi varför.

Kostsamma skador

Försäkringsbolaget Folksam understryker vikten av att hålla koll så att inga omfattande skador orsakas på bilarna.

– Eftersom råttor behöver gnaga för att tänderna inte ska bli för långa äter de gärna på inredning i bilkupén och kablar i motorutrymmet om de tagit sig. Det kan orsaka stora skador och kostsamma reparationer, framhåller Folksam.

Ger tips

Det finns några saker man kan göra för att hålla gnagare borta från bilen, bland annat skaffa en elektrisk råttskrämma som sänder ut ett högfrekvent ljud för att hålla råttorna borta.

– Du bör också se till att du har rent och städat i och runt bilen för att inte locka till sig gnagare. Ett annat tips är att flytta bilen varje dag för att störa råttorna, förklarar Folksam.

– En bil som står still under längre tid blir ett lätt villebråd i ett område där det finns råttor och möss.

Foto: M. Teirlinck

Text: Redaktionen


Flera telefonsamtal kan förbjudas – ”Hårresande granskning”

2023 12 04

Telefonförsäljning av krediter är i dag ett vanligt fenomen i Sverige.

Ihärdiga försäljare från diverse kreditbolag fortsätter att kontakta potentiella kunder via telefon.

Men nu kan samtalen få ett abrupt slut.  

Konsumentverket anser att ett förbud mot telefonförsäljning av krediter bör införas med omedelbar verkan.

I ett remissvar till utredningen "Ett förstärkt konsumentskydd mot riskfylld kreditgivning och överskuldsättning" konstaterar myndigheten att telefonförsäljning av krediter skapar betydande problem på kreditmarknaden och därför bör förbjudas.

– Det har vi fog för, vill jag påstå. Resultatet av vår granskning var minst sagt hårresande, framhåller Konsumentombudsmannen, KO, Cecilia Tisell.

Stress och uteblivna förklaringar

Cecilia Tisell pekar ut flera faktorer som talar för att ett förbud bör införas.

– Till exempel använder sig kreditförmedlare av flera marknadsföringsåtgärder som är svartlistade enligt marknadsföringslagen, de efterlever inte skriftlighetskravet och stressar konsumenter att så snabbt som möjligt signera kreditavtal.

Tisell tillägger att det även är vanligt förekommande att konsumenter inte får tillräckligt med information i säljsamtalen. Viktiga förklaringar, som krävs för att kunna fatta ett genomtänkt beslut, utelämnas i kommunikationen mellan säljare och kund.

– Av material som Konsumentverket har granskat framgår tydligt att konsumenter har svårt att förstå innebörden av krediterna som marknadsförs, konstaterar KO.

Accepterar inte ett nej

Konsumentverkets granskning visar dessutom att flera kreditförmedlare inte accepterar ett nej från konsumenter.

Flera anmälningar visar samma sak:

- Företagen fortsätter att kontakta konsumenter, trots att de sagt nej och bett om att inte bli kontaktade igen.

- Kreditförmedlare tar fram en kreditupplysning på konsumenten, trots att denne klart och tydligt sagt nej.

Hänvisar till tidigare förbud

År 2018 infördes ett förbud mot telefonförsäljning av premiepensionsprodukter.

Konsumentombudsmannen Cecilia Tissel anser att förbudet har resulterat i att marknadsföring av premiepensionsprodukter i stort sett har blivit kvitt sina problem.

– Detta talar starkt för att ett förbud mot telefonförsäljning av krediter kan vara ett effektivt sätt att minska problemen även på konsumentkreditmarknaden.

Foto: T. Grote

Text: Redaktionen