TROTS PUTINS LÖFTEN: Ryssland erkänner att värnpliktiga deltar

2022 03 09

Ryssland erkänner att värnpliktiga har tvångvärvats för att delta i invasionen av Ukraina, till mödrarnas fördärv.

Rysslands försvarsminister erkänner nu att värnpliktiga soldater som har tvångvärvats till armén har deltagit i invasionen av Ukraina. Detta uttalande kommer bara några dagar efter att Vladimir Putin sagt att bara yrkessoldater skickades till kriget, rapporterar BBC.

– Tyvärr har det kommit till vår kännedom att värnpliktiga soldater har deltagit i den särskilda militära operationen i Ukraina, sade det ryska försvarsministeriet.

Allmän värnplikt

I Ryssland är det allmän värnplikt i åldrarna 18 – 27, men det är inte ovanligt att unga män övertalas att stanna kvar ett tag till efter värnplikten, då det är svårt att hitta jobb som betalar en skälig lön.

– De övertygade honom. De sa att han skulle få gå i pension i förtid och att han skulle få en fast lön och dessutom få lära sig köra bil, berättar en mamma.

Verkligheten blev inte som han tänkt sig. Han tjänade ungefär 2 000 kronor, vilket precis räcker för klara sig på den ryska landsbygden. Han förväntades också betala för sin egen uniform och fick sova i en barack utan värme och vatten.

Förkrossade ryska mödrar

Flera ryska mammor berättar för BBC att deras söner mer eller mindre har blivit lurade. De ska ha fått höra att de skulle åka på en övning för att sedan upptäcka att de måste delta i invasionen av Ukraina. Nu har många inte hört av sina söner på länge.

– Jag är säker på att min son inte visste att han skulle skickas i strid, berättar en annan förtvivlad mamma.

Liknande uppgifter från USA

Det är oklart hur vanligt förkommande historien ovan är, men det har tidigare kommit liknande uppgifter från USA. Pentagon har antytt att en stor andel av de ryska styrkorna som kämpar i Ukraina är värnpliktiga. Det kan förklara deras oerfarenhet och bristande medvetenhet om vad de förväntas göra.

Manar familjerna att hem sina barn

Ukraina har en hjälplinje som heter "Sök efter din egen" (Ishchi Svoikh på ryska) som skapades strax efter att invasionen inleddes. Hjälplinjen är en Telegram-kanal med bilder på ryska krigsfångar och offer där de uppmanar oroliga släktingar att ta kontakt. Washington Post varnar dock för grafiska bilder.

Så många ryssar har dött

Ryssland publicerade nyligen dödssiffrorna för sina trupper och uppgav den 3 mars hade 498 ryska trupper dödats och ytterligare 1 597 skadats. Men det finns skäl att tro att ännu fler har omkommit. Ukraina säger att mer än 11 000 ryska militärer har dödats, även om detta inte kan verifieras.

Soldaterna dras tillbaka

Ryska försvarsministeriet betonar att samtliga värnpliktiga enheter ska dras tillbaka omgående och att misstaget inte ska upprepas.

Foto: Russian Ministry of Defence

Text: Redaktionen