Ryska jaktplan och spionplan i svenskt luftrum

2022 06 11

Flera ryska plan gick olagligen in i svenskt civilt luftrum.

Händelsen skall ha ägt rum på torsdagen och avser Gotland, rapporterar SVT och DN.

Den ryska diktaturen

Det skall handla om tre olika flygplan från den ryska diktaturen och ett av planen var ett ryskt signaspaningsplan medan de två andra var ryska jaktplan, uppger tidningen.

Flygplanen flög in i vad som klassas som civilt övervakat luftrum och incidenterna ägde rum norr om Visby.

Hotar Sveriges civila lufttrafik

Den fientliga ryska agerandet strider mot luftfartslagen och hotar dessutom Sveriges civila lufttrafik.

Detta eftersom inflygningarna i svenskt luftrum skedde utan att de anmäldes, framhåller källor till tidningen.

Signalspaningsplan och jaktplan

De aktuella planen skall ha varit av följande modeller:

-Ryskt signalspaningsplan av märket Il-20

-Ryskt jaktplan av märket SU-27

-Ytterligare ett ryskt jaktplan av märket SU-27

Har dödat 10 000-tals människor

Händelsen sker mot bakgrund av att Rysslands diktator Vladimir Putin gjort sig skyldig till tiotusentals människors död genom att ha inlett ett brutalt krig mot det självständiga och fria landet Ukraina.

Sjukhus, skolor, bostäder, tågstationer, vårdcentraler och arbetsplatser bombas dagligen av den ryska regimens styrkor vars mål är att krossa den ukrainska staten och förvandla landet till en rysk lydstat.

Sverige och Finland har svarat med att ansöka till försvarsalliansen Nato men ansökningsprocessen har störts kraftigt av Turkiets allt mer diktatoriska ledare Erdogan.

Trots ursprungliga löften vill han inte meddela grönt ljust till Sverige och Finland utan framhåller istället diverse invändningar.

Ville fotografera USA-fartyget

Enligt DN skall de ryska planen sannolikt ha gått på låg höjd för att fotografera det amerikanska jättefarttyget USS Kearsarge som bedöms finnas i Östersjön då det deltar i Natoövningen Baltops.

Försvarsmakten uppger för DN att Sverige reagerade på de ryska planens intåg.

En talesperson för Försvarsmakten förklarar för tidningen att Sverige hade uppe svenska flygplan i luften för att följa de ryska ekipagen.

Sparsmakat

Försvarsmakten väljer att hålla en låg profil kring händelsen och uttalar sig sparsmakat i tidningen.

Enligt Expressen gick DN först ut med att det var en kränkning av svenskt luftrum men att man nu ändrat sig till att de ryska planen gått in i svenskt luftrum.

God luftlägesbild

Försvarsmakten förmedlar en bild till SVT som utstrålar att man hade läget under kontroll.

– Vi hade egna flyg i luften som följde de ryska flygen, säger Försvarsmaktens pressekreterare Erik Karlsson.

– Vi har en god luftlägesbild och en god operativ förmåga för att hantera dessa händelser.

Foto: Magnus Liljegren Regeringskansliet President of Russia Office

Text: Redaktionen


Sänker skatten

2024 04 23

Regeringen överväger flera nya skattesänkningar.

Det uppger finansdepartementet på måndagskvällen.

– Inför budgetpropositionen för 2025 är det angeläget att flera skatteförslag kan förberedas genom remittering för att möjliggöra en samlad behandling av skatteförslag med budgeteffekter, framhåller departementet i ett uttalande.

Det handlar bland annat om följande förslag på skattesänkningar:

  • Sänkt skatt på arbetsinkomster
  • Sänkt skatt på pension
  • Sänkt flygskatt

– Inflationsbekämpningen har fungerat. Vi ser nu att inflationen sjunker på bred front och vi förväntas nå inflationsmålet i år. Inför arbetet med budgeten i höst är fokus att bygga ett rikare och tryggare Sverige.

–  Remisserna fokuserar primärt på tre områden, fortsätta stötta hushåll och företag som har det tufft, öka drivkrafterna till sparande och arbete, och att göra det enklare att driva företag i Sverige, säger finansminister Elisabeth Svantesson (M).

1 900 kronor

Enligt förslaget om sänkt skatt på arbetsinkomster föreslås det ordinarie jobbskatteavdraget förstärkas med 8,1 miljarder kronor.

Det skulle innebära att skatten i genomsnitt minskar med cirka 1 900 kronor per år för de som omfattas, uppger regeringen.

Pensionskatten föreslås sänkas genom att det förhöjda grundavdraget för personer som fyllt 66 år förstärks med totalt 1,84 miljarder kronor.

– I genomsnitt minskar skatten med ca 1 100 kronor per person och år för de som omfattas av förslaget om förstärkning av det förhöjda grundavdraget, framhåller regeringen.

Flygskatten föreslås sänkas med 39, 162 eller 259 kronor per passagerare – beroende på slutdestination för flygresan. 

SD måste ge grönt ljus

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2025.

Det är dock inte säkert att regeringen och Sverigedemokraterna går vidare med samtliga skattesänkningar som föreslås.

Finansminister Elisabeth Svantesson betonar att det ekonomiska läget, reformutrymmet, finansieringsbehovet och överläggningar mellan regeringen och SD kan komma att påverka om förslagen presenteras i höstbudgeten eller inte.

Foto: Ninni Andersson Regeringskansliet

Text: Redaktionen


Militären bekräftar – skarp insats vid Gotland

2024 04 22

Under söndagen noterades två kraftiga smällar i Visby på Gotland.

Händelserna väckte stor uppmärksamhet. Tidigt spekulerades det i att Försvarsmakten låg bakom smällarna, men varken Gotlands regemente P18 eller Försvarsmaktens vakthavande kommunikatör kunder bekräfta uppgifterna. Aktörerna uppgav dock att smällarna sannolikt berodde på stridsflygplan som brutit ljudvallen.

Under måndagen går flygvapnet ut med nya uppgifter om smällarna, som var så kraftiga att fönsterrutor började skallra.

Enligt flygvapnets kommunikationschef Louise Levin orsakades smällarna av två stridsflygplan, som genomförde en ”skarp insats”.

– Det var ingen övning utan en skarp insats. Det var en rote Jas 39 Gripen ur vår incidentberedskap som genomförde en incidentinsats, säger hon till tidningen Hela Gotland.

En så kallad rote är benämningen på ett par stridsflygplan som bildar en tät formation.

”Skarp insats”

Under söndagen framkom uppgifter om att smällarna var en del av en pågående militärövning på Gotland.  Louise Levin tillbakavisar uppgifterna.

– Nej, det var en skarp insats, men mer kan jag inte säga, säger flygvapnets kommunikationschef. 

”Ständigt beredda”

Flygvapnet genomför regelbundet insatser för att säkra Sveriges luftrum.

Det finns alltid stridsflygplan redo att lyfta från en bas någonstans i Sverige. Den så kallade incidentberedskapen handlar om att lösa skarpa uppgifter, inom såväl jakt och attack som spaning. Det kan även handla om att identifiera och dokumentera aktiviteter i närområdet, till exempel militära övningar, flygplan eller fartyg.

Efter Rysslands invasion av Ukraina har flygvapnet följt händelseutvecklingen noga.

– Risken för ett väpnat angrepp mot Sverige är på kort sikt fortsatt låg, men vi är ständigt beredda. Vi anpassar beredskapen och ligger alltid steget före vilket ger oss handlingsfrihet att agera vid uppkomna oförutsägbara händelser. Jag känner mig trygg i att vi har en god beredskap i det svenska flygvapnet och Försvarsmakten, säger flygvapenchefen generalmajor Carl-Johan Edström i ett uttalande.

Foto: Försvarsmakten

Text: Redaktionen