Riksdagsparti vill se nya kärnkraftverk i hela Sverige – Både i söder och i norr

2022 01 09

Nya kärnkraftsreaktorer behöver byggas i hela Sverige.

Det anser Liberalerna som i många år velat satsa mer på kärnkraften och nu vill se stora satsningar över hela landet så snart som möjligt.

Vill ha kärnkraftsvänlig politik

Partiet går nu ut med 13 förslag som utgör huvudinriktningen för hur Liberalerna vill se en ny kärnkraftsvänlig politik som ska vinna i valet i höst och ersätta den nuvarande energipolitiken.

10 gånger dyrare än normalt

– Liberalerna har länge varnat för vilken allvarlig situation svensk elförsörjning befinner sig i. Den senaste tiden har problemen blivit uppenbara. Elpriserna har vissa dagar legat tio gånger högre än normalt. De värsta timmarna har en dusch kostat flera tior, framhåller L:s energipolitiske talesperson Arman Temiouri och partiledare Nyamko Sabuni.

Kärnkraftssatsningar i hela Sverige

– Den rödgröna visionen om ett helt förnybart energisystem håller inte. Vattenkraften har inte förmågan att balansera den enorma mängd sol och vind som skulle krävas. Nu måste kärnkraften byggas ut i hela landet, anser Liberalerna i DN.

Fyra temaområden

Här är Liberalernas 13 förslag som fördelas under de fyra olika temaområdena 1) Sänk elpriserna, 2) Utnyttja befintliga elnätet bättre, 3) Säkra elleveranssäkerheten och 4) Möjliggör en snabb expansion av kraftsystemet.

Alla förslag

Här är de 13 förslagen:

Sänk elpriserna:

◾1, Halvera på sikt elskatten. Sänk den med 5 öre (runt 2 000 kronor per år för en vanlig villa).

Det befintliga elnätet måste utnyttjas bättre:

◾2, Svenska kraftnät behöver mäta och analysera bättre. Underhållsplaneringen måste förbättras. Detta minskar prisskillnaderna över landet.

◾3, Fler avtal om nedstyrning av elanvändning behövs. Det förbättrar möjligheten att hantera fel i nätet och frigör kapacitet.

◾4, Spänningsstabiliteten söder om Dalälven behöver återupprättas. Utrustning för produktion och konsumtion av reaktiv effekt behövs.

Säkra leveranssäkerheten:

◾5, Regeringen har ett uppdrag från riksdagen att presentera ett mål för leveranssäkerheten. Det måste tas fram. Elleveranserna i Sverige ska vara väldigt pålitliga.

◾6, Upprätta en helt teknikneutral marknad för stödtjänster där aktörer som bidrar till kraftsystemets funktion får betalt.

◾7, Förtydliga och upprätthåll kraven på den som vill ansluta till elnäten.

◾8, Förmågan att dela upp elnätet, så kallad ödrift, behöver återskapas. Det skulle också göra att nätet snabbare kan byggas upp igen efter stora avbrott. Det är i dag oklart hur en återuppbyggnad av södra Sverige skulle fungera.

De enda energislag som kan byggas ut i tillräckligt stor skala för att ersätta de fossila bränslena är sol, vind och kärnkraft. Av dem är det bara kärnkraftens produktion som går att styra utifrån elbehovet. Det ger den en särställning. Regeringen har velat avveckla kärnkraften när den i själva verket behöver byggas ut för att balansera den växande produktionen från sol och vind.

Möjliggör en snabb expansion av kraftsystemet:

◾9, De fossila bränslena ska bort. Vi ska inte heller vara beroende av import av fossil el. All fossilfri energi behövs. Målet om en ”100 procent förnybar elproduktion” måste avskaffas för klimatets skull. De fossilfria energislagen ska ha jämförbara spelregler.

◾10, Elnät ska planeras och byggas ut proaktivt. Statliga lån bör användas. Elnäten måste byggas ut innan någon ber att få ansluta på samma sätt som järnvägen måste byggas innan någon ber om att få köpa en tågbiljett.

◾11, Planerbar och väderberoende elproduktion måste byggas ut i balans. Balansen avgörs av hur leveranssäkerheten kan nås till en låg systemkostnad.

◾12, Riv hinder och korta ledtider för ny elproduktion och elnät. Tillståndsprocesser måste vara förutsägbara och gå betydligt snabbare.

◾13, Avskaffa förbudet för andra än de befintliga kärnkraftsägarna att bygga reaktorer. Reaktorer ska också kunna byggas i hela landet. I södra Sverige behövs de, i norr kommer de att behövas.

Liberalerna anser att S-MP-regeringen fällt ett av världens bästa elsystem och framhåller att de båda partierna efter valet 2014 överenskom om att höja skatten på kärnkraft och ställa nya krav som fördyrade kärnkraftsdriften så pass att marknaden själv skulle stänga reaktorerna.

– Sorgligt nog är detta en av de få saker som regeringen har lyckats med. Sedan 2014 har fyra kärnkraftsreaktorer stängts. Konsekvenserna för landet är allvarliga, anser Nyamko Sabuni och Arman Temiouri, Liberalerna.

Foto: Vattenfall AB resp. flaggan


Anstormning till Rusta – “vansinniga siffror”

2024 07 17

Lågprisvaruhuset Rusta tycks slå alla rekord.

Butikskedjan växer som aldrig förr.

Och det finns inget som kan hejda lågprismarknaden, menar Rustas vd Göran Westerberg.

Kundklubben samlar 5,6 miljoner medlemmar i Norden. 850 000 av dem har strömmat in bara det senaste året, rapporterar Dagens industri.

Siffrorna visar att 80 procent av svenskar mellan 16 och 80 år har handlat på Rusta.

– Det är vansinniga siffror. Så av runt 7,6 miljoner individer i åldersspannet, rör sig cirka 6,2 miljoner hos oss, säger Göran Westerberg i en kommentar till tidningen.

Avfärdar seglivad myt

Succén var inte uppenbar från början.

Rusta “gled in på börsen” på en tveksam marknad, menar Göran Westerberg.

Den stora utmaningen har varit att slå hål på myten om att lågpriskoncept bara har en plats när folk inte har pengar – en missuppfattning man fortfarande kämpar med att motbevisa.

Uppdraget att förvandla Rusta till en modern detaljhandelskedja sker löpande.

– Jag är helt övertygad om att vi har en plats på den europeiska marknaden, att vi fyller en lucka, säger Göran Westerberg.

Vinsten ökar

För en månad sedan meddelade Rusta att man ökade försäljningen och stärkte lönsamheten under det fjärde kvartalet 2023/24 jämfört med motsvarande period förra året.

Bruttovinsten ökade med åtta procent och parkerade på 976 miljoner kronor.

– Vi summerar ett framgångsrikt år för Rusta med tillväxt, stärkt lönsamhet och fortsatt expansion med elva nya varuhus. Under året välkomnade vi 850 000 nya medlemmar till vår kundklubb och vi fick också ett varmt välkomnande som börsbolag. Trots en omfattande IT-incident och en ovanligt kall och sen vår, levererar vi ändå försäljningstillväxt och en något stärkt lönsamhet i vårt fjärde och minsta kvartal, säger Göran Westerberg.

Tar upp kampen med Jysk

Kundrusningen den senaste tiden ger Rusta möjlighet till större satsningar.

Häromveckan gav kedjan besked om att man öppnar två helt nya butiker i Vänersborg och Eksjö.

Detta precis efter att det står klart att ett nytt Rusta öppnar i Lindesberg redan till hösten.

De nya butikerna ska bli 2 000 kvadratmeter stora och hyresavtalen för lokalerna är på tio år, rapporterar Market.

I Eksjö innebär det att konkurrensen ökar då Dollarstore, Jysk och Jem&Fix redan finns på samma område.

– Handelsområdet passar utmärkt för vårt breda sortiment av hem- och fritidsprodukter till överraskande låga priser, säger Rustas Sverigechef Fredrik Ingemarsson i en kommentar.

Foto: Rusta

Text: Redaktionen


Oväntat besked från Swedbank

2024 07 16

Swedbank kommer nu med ett besked som är över alla förväntningar.

Det har blivit dags för storbankerna att redovisa sina vinster för årets andra kvartal.

För SEB:s del minskade vinsten från förra årets siffra på 13,1 miljarder kronor till 12,9 miljarder kronor i år. 

Även Swedbank har gått ut med sina nya siffror.

Och storbanken levererar ett bättre resultat än vad experterna hade trott på förhand. Vinsten landar, före nedskrivningar, skatter och avgifter, på knappt 11,8 miljarder kronor för andra kvartalet.

Det är drygt 400 miljoner kronor mer än vad prognosen hade visat, enligt Bloomberg.

Dessutom är det en försvagning jämfört med de 12,4 miljarder i rörelsevinst man drog in motsvarande kvartal 2023.

"Ett starkt resultat"

Banken själva är nöjda med siffrorna.

– Swedbank levererar återigen ett starkt resultat. Vi skapar värde för våra kunder och ägare i såväl goda som sämre tider, framhåller Swedbanks vd och koncernchef Jens Henriksson i en kommentar.

Man pekar också på att det ekonomiska läget för bland annat svenska hushåll och dess köpkraft har stabiliserats. Dessutom ser man sänkta räntor i spåkulan.

LÄS MER: Swedbanks besked – så mycket kommer du behöva spara varje månad

– Styrräntorna har sänkts av både Riksbanken och Europeiska centralbanken. Blickar vi framåt förväntar vi oss att räntorna kommer sänkas ytterligare. Samtidigt kommer räntorna vara på en hög nivå under en längre period, fortsätter Jens Henriksson.

Det här blir prio nu

I samband med Swedbanks redovisning låter banken även meddela vad som kommer att prioriteras härnäst.

Jens Henriksson konstaterar att “kundernas framtid är vårt fokus”.

– Tillsammans med våra kunder skapar vi ett ekonomiskt sunt och hållbart samhälle – som bygger på finansiell hälsa för de många.

– Det är glädjande att vi ser ett ökat intresse för långsiktigt sparande, inte minst för ett pensionssparande i form av fondförsäkring. Swedbank Försäkring är nu största fondförsäkringsbolag både mätt i marknadsandel och i förvaltat kapital.

Sänker räntor

Vinstsiffrorna kommer en vecka efter att Swedbank meddelade att man sänker listräntorna för samtliga bundna bolån på 1-10 år.

Den rörliga tremånadersräntan på 5,69 procent lämnades oförändrad.

LÄS MER: Swedbank sänker – här är bankens alla nya räntor

Foto: MarcusOscarsson.se

Text: Redkationen