Riksdagsparti gav pengar till grupp som deltog i terrorattacken mot Israel

2023 10 20

Vänsterpartiets biståndsgrupp, VIF, har under flera år skickat pengar till en grupp som deltog i terrorattacken mot Israel. 

Det uppger VIF själva i ett pressmeddelande.

– Vi är chockade. VIF har via danska Enhetslistan stöttat ett jämställdhetsprojekt för unga och mänskliga rättigheter på Västbanken. Nu har vi fått veta att ett av partierna kopplade till projektet har deltagit i de vedervärdiga attackerna, säger Johanna Eliasson, ordförande för VIF.

Medel från Sida

I pressmeddelande framhåller Vänsterpartiets biståndsorganisation att man med medel från Sida stöttat ett jämställdhetsprojekt på Västbanken, Palestina.

Projektet syftade till att stärka unga kvinnor och mänskliga rättigheter. 

Tre palestinska partier tog del av utbetalningarna:  PPP, FIDA och DFLP. Den sista utbetalningen gjordes 2019.

Nu berättar VIF att ett av partierna, DFLP, deltagit i Hamas terrorattack mot Israel den 7 oktober. 

Fler än 1 400 israeler dödades i de Hamasledda attackerna.

Terrorgruppen håller dessutom cirka 200 israeler som gisslan i Gaza.

”Det beklagar vi djupt”

Enligt VIF menar Enhetslistan och den danska biståndsmyndigheten, DIPD,  att det  inte finns några som helst tecken på att biståndsmedel gått till annat än vad som varit avsikten.

– I nuläget arbetar vi med att få fram all information som kan bidra till att klarlägga vad som hänt. Vi tar ansvar, och vår uppgift nu är att se till att något liknande aldrig sker igen i vår organisation, säger Johanna Eliasson och tillägger:

–  Vi och många andra har uppenbarligen helt missbedömt det här partiet. Det beklagar vi djupt. Under tiden vårt projekt pågått har varken EU eller USA haft partiet på sina terrorlistor och allt har varit godkänt av Sida och deras danska motsvarighet. Vi fördömer starkt attackerna mot civila den sjunde oktober.

Projektet mellan VIF och danska Enhetslistan

- Projektet finansierades av  av Sida och deras danska motsvarighet DIPD.

- Konkret har det skett genom att VIF har fört över Sida-medel till det danska partiet Enhetslistan som i sin tur fört över pengar till projektet. Ansökan, aktivitetsplaner och rapporter har redovisats enligt gällande Sida-regler.

- Projektet inleddes 2013. Efter 2019 har VIF inte fört över några medel till Enhetslistan för projektet och projektet avslutades formellt 2022. Då löpte den programperiod som projektet ingick i ut och idag har VIF inget samarbete i Palestina.

Foto: S. Kopstein

Text: Redaktionen


SVERIGE: Nu höjs pensionen – för hundratusentals svenskar

2023 12 06

Från och med 1 januari 2024 så kommer cirka 155 000 svenskar få en höjd pension.

Det meddelar försäkring- och pensionsbolaget Folksam.

Företaget har beslutat att inflationssäkra pensionen.  

Cirka 65 000 kunder hos företaget med förmånsbestämd tjänstepension inom ramen för KTP 2 kommer att få sin pension höjd med 6,48 procent.

Tjänstepensionen kommer även att höjas med motsvarande procentsats för cirka 90 000 kunder där pensionen inte betalats ut än.

Dessutom kan drygt 2 600 arbetsgivare räkna med premiereduceringar på 30 procent under 2024.

”Stor skillnad”

Folksam motiverar beslutet med att man vill säkerställa att pensionerna inte ”äts upp av inflationen”.

– I dessa tider när allt fler märker av den rådande ekonomiska oron och stigande priser kan höjningen av tjänstepensionen med över sex procent göra stor skillnad.

– Dessutom kommer uppräkningen av intjänad pension och reduceringen av premierna bidra till att hålla nere pensionskostnaderna för nästan 2 600 arbetsgivare.

Det säger Katrin Röcklinger, chef Affärsområde Liv på Folksam. 

Under mitten av januari 2024 skickas utbetalningsbesked ut till Folksams kunder. Där kommer det nya pensionsbeloppet att framgå.

Större procentuell höjning 2022

Förra året genomförde Folksam en procentuell större höjning av pensionerna.

Tjänstepensionerna höjdes med 10,84 procent och premiereduceringar med 60 procent.

– Folksam är finansiellt starkt och allt överskott ska gå tillbaka till våra kunder i form av exempelvis återbäring eller sänkta premier.  Vi kan se tillbaka på ett antal år med bra avkastning på våra förvaltade pensionspengar inom dessa avtalsområden och därför genomför vi nu kraftiga sänkningar av premierna för många företag, sa Katrin Röcklinger då.

Folksams förändringar av pensionen 2024

 1. Privatpersoner, drygt 155 000 personer: 
  - Pensionstillägg och fribrev inom ramen för KTP 2 höjs med 6,48 procent vilket motsvarar inflationen det senaste året 
  - Sjukpensionstilläggen höjs med 6,48 procent inom KTP2, motsvarande siffra för KTP1 är 9,14 procent 
 2. Arbetsgivare, knappt 2 600 stycken: 
  - Premiereducering för ålderspension och familjepension med 30 procent  
  - Premiereducering för sjukpension med 95 procent (KTP2) och 80 procent (KTP1) 
  - Premiereducering för premiebefrielseförsäkringen med 90 procent (KTP2) och 15 procent (KTP1) 

Källa: Folksam

Foto: F. Arw

Text: Redaktionen


Bekräftad smäll efter nyår

2023 12 07

Mängder med elkonsumenter står inför ännu en höjd avgift efter årsskiftet.

Hushållen i södra Sverige har inte haft det lätt den senaste veckan.

Kärnkraftsreaktorn Ringhals 4 stoppades i onsdags – och återstarten har skjutits fram flera gånger.

Senast ikväll kom beskedet att reaktorn kommer att gå på halvfart fram till och med fredag, vilket förstås fortsätter påverka elpriserna som sköt i höjden efter förra veckans avbrott.

Höjer elnätsavgiften

Nu måste elkonsumenter i de sydligare delarna av landet förhålla sig till fler dåliga nyheter.

Den 1 januari 2024 höjs elnätsavgiften för samtliga 280 000 kunder till energijätten Kraftringen, vilket bolaget bekräftar i ett internt mejlutskick på onsdagen.

– På grund av de stora investeringarna som har gjorts och kommer att göras, kostnadsutvecklingen av material och tjänster samt ökade abonnemangsavgifter från överliggande nätägare (E.ON), förklarar Kraftringen i mejlet.

Byter modeller

Enligt eljätten handlar det om en investering värd 1,9 miljarder kronor som ska stabilisera elleveranser de kommande fem åren.

Kraftringen kommer också att byta beräkningsmodell för överföringsavgiften – från den som låg på fast pris per kilowattimme till en avgift som är baserad på timpris.

Även beräkningsmodellen för nätersättningen ändras till den rörliga varianten.

Elproducenter som matar in el i lokalnätet gör att vi som lokalnätägare får mindre elnätsförluster och därför också lägre elnätsförlustkostnader, framhåller Kraftringen.

Högsta priserna i Sverige

Kraftringen underhåller elnätet i både delar av Skåne och Småland.

Enligt Nils Holgersson-rapporten, som kartlagt avgifterna i alla Sveriges kommuner, hade elbolaget den dyraste elnätsavgiften i hela Sverige för ett år sedan.

Redan då försvarades det höga priset med investeringar.

– Generellt har vi en stabil och långsiktig prissättning. Under de senaste åren har vi ökat vår investeringstakt och framöver kommer vi att öka den ännu mer, sade bolagets ekonomidirektör Micke Andersson till SVT vid tillfället.

Enligt Kraftringen rider man dock inte på någon framgångsvåg med anledning av höga elpriser.

– Det är snarare så att vi påverkas negativt av de höga elpriserna, sade Micke Andersson förra vintern.

Foto: Tomas Ärlemo Svenska Kraftnät

Text: Redaktionen