REKORDPRISER: Ny elchock väntar imorgon – rekordnivå i södra Sverige

2022 08 16

Elpriserna i södra Sverige når rekordnivåer under morgondagen.

På onsdagen rusar elpriset i sydligaste elområdet SE4 till 5,70 kronor per kilowattimme, rapporterar Di med hänvisning till spotprisdata från elbörsen Nordpool.

Det innebär att elpriserna i elområde SE4 ökar med över 50 procent jämfört med tisdagens priser. Under den enskilt dyraste timmen, mellan 19-20, beräknas elspotpriset till hela 7,69 kronor per kilowattimme.

Ökningen innebär att ännu ett elprisrekord slås i det södra elområdet.

– Morgondagens elspotpris i SE4 är nytt rekord för elpriset i Sverige. Orsaken är främst att de ännu högre elpriserna i en rad länder i Europa, och som Sverige är sammankopplat med på elmarknaden, drar upp elpriset i första hand SE4, som har underskott på elproduktion, säger Christian Holtz, analytiker på energikonsultföretaget Merlin & Metis, till Di.

Alla drabbas inte

Långtifrån alla i Sverige drabbas av morgondagens elsmocka.

I norr ser situationen bättre ut.

I de nordligaste elområdena, SE1 och SE2, landar genomsnittspriset på 5,2 öre/kWh respektive 50,4 öre/kWh under onsdagen.

I elområde SE3, som bland annat innehåller Stockholm och Göteborg, beräknas priset till  2,11 kronor/kWh.

– I norra Sverige finns ett överskott på vatten- och vindkraft och som delvis blir inlåst i norr på grund av otillräckligt med överföringskapacitet i stamnätet. Och underhållsarbete i stamnätet begränsar just nu kapaciteten ytterligare, säger Christian Holtz till Di.

Brutal skillnad mellan norr och söder 

Onsdagens lägsta pris hittas alltså i SE1, Sveriges nordligaste elområde. 

Elpriset för SE4 blir drygt 10 900 procent högre än i SE1, enligt tidningens beräkningar.

Fyra stora elområden

Sverige är indelat i fyra stora elområden:

-Elområde SE1 – Luleå 

-Elområde SE2 – Sundsvall 

-Elområde SE3 – Stockholm 

-Elområde SE4 – Malmö

Foto: N J. Mirkovic

Text: Redaktionen