Rekommendation gällande allvarlig sjukdom utreds

2023 03 19

Antalet TBE-fall ökar runt om i landet och smittskyddet är redo att agera.

TBE-smittan ökar runt om i Sverige.

Av den anledningen utreder nu Folkhälsomyndigheten ifall en samlad rekommendation om vaccination mot viruset bör införas.

Biträdande smittskyddsläkare på Region Halland, Maria Löfgren, menar att det kan behövas, uppger SR.

– Det kanske hade varit enklare att förhålla sig till en mer allmän rekommendation. Det är väl fint om man kunde landa i någon nationell rekommendation, säger hon.

Få vaccinerar sig

Det är få som väljer att vaccinera sig mot sjukdomen.

Detta trots att antalet TBE-fall ökar i Sverige.

– Det har skett en betydande ökning på senare år. Det är längre tid som fästingarna är aktiva. Sen har det också att göra med hur mycket vi vistas ute i naturen, så det är flera samverkande faktorer där, säger Petter Malmström, biträdande smittskyddsläkare i västra Götalandsregionen.

Bör övervägas

Människor som är ute i naturen mycket bör överväga att vaccinera sig.

– Många människor rör sig ju, inte minst på sommaren. Man åker till olika platser i Sverige och Europa. Då kan man behöva ha lite extra koll, då kanske det är klokt att vaccinera sig, säger Maria Löfgren.

Sprids av fästingar

TBE orsakas av ett virus som tillhör gruppen flavivirus.

Människor smittas genom bett av fästingar där de allra flesta fall sker under sommaren och hösten.

– Utomlands identifieras även fall som smittats via opastöriserad mjölk, men några sådana fall har inte rapporterats från Sverige. Sjukdomen smittar inte från person till person, framhåller Folkhälsomyndigheten.

Kan få långdragna konsekvenser

Även om många klarar sig utan symptom så finns risk för långdragna konsekvenser.

Ungefär en tredjedel av de som smittas får bestående besvär.

– Allvarlig TBE yttrar sig som en hjärninflammation med hög feber, svår huvudvärk, förvirring och emellanåt kramper. Vissa får bestående förlamningar även om det är ovanligt. Dödsfall förekommer men är sällsynta, förklarar FHM.

Foto: Folkhälsomyndigheten

Text: Redaktionen


Nya regler när du går på restaurang – ska gälla i hela landet

2024 04 20

Ett nytt krav kommer att ställas på Sveriges restauranger.

Det meddelar landsbygdsminister Peter Kullgren (KD).

Kullgren har gett Livsmedelsverket i uppdrag att ta fram föreskrifter om att restauranger och storhushåll måste informera gäster om ursprungsland för kött.

– Många konsumenter vill göra medvetna val om maten de äter och då är god information en förutsättning.

– Regeringen vill därför att konsumenter ska få veta var kött som serveras på restauranger kommer ifrån. Det är bra för djurvälfärden och Sveriges självförsörjningsförmåga, säger ministern.

Kullgren tillägger att det ska vara ”lika enkelt att få veta var köttet kommer ifrån på en restaurang som i en butik”.

Nuvarande regelverk fastslår att butiker måste redovisa ursprungsland för kött, men ett liknande krav finns ej för restauranger.        

Så kan gäster informeras  

Livsmedelsverket ska redovisa sitt uppdrag 15 december.

De nya kraven ska gälla i hela landet och berör färskt, kylt, fryst och malet kött av nöt, svin, får, get och fjäderfä som används som ingrediens i måltider som serveras på restauranger och i storhushåll.

–  Detta är en angelägen fråga för såväl konsumenter som för svenska lantbrukare, framhåller regeringen i ett uttalande.  

Vidare uppger regeringen att en utgångspunkt också är att den administrativa bördan för företagen, kommuner och regioner ska vara så liten som möjligt, samt att det ska det finnas flexibilitet i hur informationen om ursprungsland delges.

– Till exempel genom att informationen kan lämnas muntligt när den efterfrågas av konsumenten, meddelar regeringen.

Nya regler för hämtmat

Sedan tidigare har nya krav för restaurangers hantering av hämtmat införts. 

De nya reglerna trädde i kraft den 1 januari. 

LÄS MER HÄR:

Nya regler för hämtmat – det här gäller

Foto: A. Haney

Text: Redaktionen


Arla ger besked om de nya korkarna

2024 04 20

Arla tror sig ha en förklaring gällande kritiken mot de nya korkarna.

Under den senaste tiden har fastsittande korkar på mjölkkartonger varit hett omdebatterade.

Många har velat se en återgång till tidigare versioner, medan andra inte lägger någon större vikt vid förändringen.

Arla, som är en av aktörerna som genomfört förändringen på sina produkter, tror sig kunna ge ett besked om anledningen till kritiken.

Det rapporterar Sveriges Radio.

Geografiska skillnader

Vad gäller mjölken från Arla så tycks ilskan mot de fastsittande korkarna vara mer intensiv söder om Stockholm.

Presschef Max Wallenberg menar att det hela kan ha att göra med geografiska skillnader.

– Om du bor i Stockholm eller uppåt i landet så har du en kork som många tycker fungerar lite bättre, och bor du längre ner i landet så är det en kork som många tycker funkar lite sämre, säger han till SR.

Får fler klagomål

Arla får in fler klagomål från södra Sverige än från Stockholm och norrut.

– Det beror helt enkelt på var paketen produceras, vid vilket mejeri de görs. Den här korken som har fått mycket kritik, där behöver man trycka till så att det blir ett klick, annars fastnar korken och så får man mjölk överallt.

Därför infördes korkarna

De nya korkarna har införts i samband med att en ny EU-lag klubbas igenom.

– Plastlock från dryckesförpackningar är en av de vanligaste orsakerna till nedskräpning och några av de främst förekommande plastprodukterna upphittade under strandstädningar, förklarar Arla.

– Från och med juli 2024 införs ny lagstiftning från EU som kräver att alla korkar ska sitta fast vid dryckesförpackningar upp till tre liter. 

– För att kunna möta de nya kraven, har vi på Arla redan startat arbetet med att anpassa mejerierna till den nya förpackningsdesignen.

Ska sitta fast

Den nya EU-lagen är klar och tydlig vad gäller återvinningen.

– Enligt EU:s direktiv ska plastlocket sitta fast på förpackningen under hela förpackningens livslängd. Det betyder att hela förpackningen sorteras som pappersförpackning.

Foto: MarcusOscarsson.se

Text: Redaktionen