Rekommendation gällande allvarlig sjukdom utreds

2023 03 19

Antalet TBE-fall ökar runt om i landet och smittskyddet är redo att agera.

TBE-smittan ökar runt om i Sverige.

Av den anledningen utreder nu Folkhälsomyndigheten ifall en samlad rekommendation om vaccination mot viruset bör införas.

Biträdande smittskyddsläkare på Region Halland, Maria Löfgren, menar att det kan behövas, uppger SR.

– Det kanske hade varit enklare att förhålla sig till en mer allmän rekommendation. Det är väl fint om man kunde landa i någon nationell rekommendation, säger hon.

Få vaccinerar sig

Det är få som väljer att vaccinera sig mot sjukdomen.

Detta trots att antalet TBE-fall ökar i Sverige.

– Det har skett en betydande ökning på senare år. Det är längre tid som fästingarna är aktiva. Sen har det också att göra med hur mycket vi vistas ute i naturen, så det är flera samverkande faktorer där, säger Petter Malmström, biträdande smittskyddsläkare i västra Götalandsregionen.

Bör övervägas

Människor som är ute i naturen mycket bör överväga att vaccinera sig.

– Många människor rör sig ju, inte minst på sommaren. Man åker till olika platser i Sverige och Europa. Då kan man behöva ha lite extra koll, då kanske det är klokt att vaccinera sig, säger Maria Löfgren.

Sprids av fästingar

TBE orsakas av ett virus som tillhör gruppen flavivirus.

Människor smittas genom bett av fästingar där de allra flesta fall sker under sommaren och hösten.

– Utomlands identifieras även fall som smittats via opastöriserad mjölk, men några sådana fall har inte rapporterats från Sverige. Sjukdomen smittar inte från person till person, framhåller Folkhälsomyndigheten.

Kan få långdragna konsekvenser

Även om många klarar sig utan symptom så finns risk för långdragna konsekvenser.

Ungefär en tredjedel av de som smittas får bestående besvär.

– Allvarlig TBE yttrar sig som en hjärninflammation med hög feber, svår huvudvärk, förvirring och emellanåt kramper. Vissa får bestående förlamningar även om det är ovanligt. Dödsfall förekommer men är sällsynta, förklarar FHM.

Foto: Folkhälsomyndigheten

Text: Redaktionen