Regeringens satsning på sjukförsäkringen – Så ser den ut

2021 09 08

– Vi är alla sårbara. Sjukdom och olyckor kan drabba oss alla och då är vi beroende av att samhället finns där.

Det säger socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi som i dag kunde presentera omfattande satsningar på sjukförsäkringen i regeringens kommande budget.

Fem olika satsningar

Här är de fem satsningarna som S-MP-regeringen föreslår:

▪Höjt tak i sjukpenningen. Ökar med ca 9 200 kronor per år.  Från 1 januari 2022. Höjning av sjukpenning, rehabiliteringspenning, närståendepenning, smittbärarpenning och sjuklönetvistersättning.

▪Möjligheten att vara sjukskriven längre än 365 dagar ökar samt rehabiliteringstiden för att kunna återgå till ordinarie arbete förlängs, om det är tydligt att personen kan återgå till sitt arbete innan 550 dagar i sjukskrivningen.

▪62-åringar och uppåt ska få sin arbetsförmåga bedömd mot arbete hos den befintliga arbetsgivaren och undantas därmed från bedömningen mot normalt förekommande arbete. De ska därmed inte behöva hänvisas till att ställa om till nytt jobb

▪Ökad möjlighet att arbeta deltid under sin sjukskrivning. Därmed förstärks chansen att beviljas sjukpenning på deltid. Kravet på att arbetstidens förläggning ska vara medicinskt motiverad tas bort.

▪Ökad trygghet för personer som kallas in att arbeta vid behov, så kallade behovsanställda. Många av dem finns i omsorgssektorn.

– Med de här förslagen tar vi ytterligare ett steg att stärka sjukförsäkringen och öka tryggheten när du blir sjuk och inte kan arbeta, säger socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi.

ANALYS
Detta besked är sannolikt mycket efterlängtat bland en grupp som har känt sig undanskuffade i politiken – nämligen de sjukskrivna.

Det är ännu osäkert om S-MP-regeringen får igenom sin budget nu i höst och därför är förslagen ovan ännu så länge bara förslag. Men det är mycket möjligt att Vänsterpartiet och Centern kommer att rösta ja till budgeten och i så fall blir förslagen verklighet till stor del redan 1 januari 2022.

[yop_poll id="604"]