Regeringen vill agera mot orättvis betygssättning

2023 02 16

En ny utredning ska sätta stopp för betygsinflation i skolan.

En granskning från Riksrevisionen från i fjol visade att statens insatser för att motverka orättvisa betyg inte gett önskade resultat.

I granskningen nämndes problem kring att vissa skolor ger sina elever omotiverat höga betyg vilket lett till en ojämlik betygssättning.

Nu agerar regeringen genom att tillsätta en utredning som ska lösa problemet, rapporterar DN.

– Allra viktigast är att vi får till stånd en central rättning av de nationella proven och att det görs digitalt. Så att resultaten kan utgöra en grund för betygssättningen. Annars riskerar man att hamna i en situation där det blir betygsinflation redan i de nationella proven, förklarar skolminister Lotta Edholm (L).

“Helt oacceptabelt”

Lärare har vittnat om påtryckningar från skolledare som vill bättra på skolans rykte.

Skolministern utesluter inte att det kan vara en anledning till betygsinflationen i skolorna.

– Så kan det säkert vara, jag har hört det också, och det är naturligtvis helt oacceptabelt. Skolor ska konkurrera med sin goda kvalitet, inte med att sätta betyg som inte stämmer.

Har önskat utredning

I sin granskning önskade Riksrevisionen en utredning kring hur betygssättningen kan bli mer likvärdig i en rekommendation till regeringen.

En av sakerna som nu kommer utredas är om det är möjligt att skapa ett slags riktvärde som som betygen inte får avvika från.

Skolminister Lotta Edholm menar att man även kan tänka sig att ha nationella prov i fler ämnen.

Avgörande betydelse

Riksrevisionen understryker att betyg har en avgörande betydelse för elevers framtida utbildning och karriär.

Därför är det mycket viktigt att betygssättningen sker på ett likvärdigt sätt.

Får konsekvenser

Det bedöms även vara viktigt att identifiera och åtgärda eventuella brister för att skapa tillit.

– En betygssättning som inte är likvärdig får konsekvenser för systemets legitimitet och för regeringens och huvudmännens uppföljning och avstämning mot de nationella kunskapsmålen, förklarar Riksrevisionen.

Foto: T. Flowe

Text: Redaktionen