REGERINGEN: Så ska allmänheten varnas vid krig

2022 12 22

Regeringen vill införa nya lagar för hur allmänheten ska varnas vid akuta kriser.

Det handlar om en justering av nuvarande regler kring informationssystemet Viktigt meddelande till allmänheten, VMA, rapporterar Sveriges Radio.

VMA används för närvarande för att brådskande varna svenska folket vid händelse av större olyckor, bränder och störningar i viktiga samhällsfunktioner.

Eller värsta möjliga scenario – höjd beredskap och krig.

"Finns en brist"

Men systemet är krångligt, menar Carl-Oskar Bohlin (M), minister för civilt försvar.

Istället vill nu regeringen effektivisera flyglarmet, bland annat genom att korta ned kedjan för begäran om flyglarmet Hesa Fredrik.

– Vi gör det ändamålsenligt såtillvida att det är en myndighet, av allt att döma blir det Försvarsmakten, som får ansvaret för detta och som kan sända signalen direkt ut i Hesa Fredriksystemet, säger Bohlin till SR.

Idag är flera myndigheter inblandade i processen, vilket enligt ministern skapar onödigt många steg innan allmänheten kan bli varse om varningen.

– Detta har varit en brist som uppmärksammats. Nu går vi vidare och täpper till den bristen, framhåller Bohlin.

Sms blir regel

Ytterligare en förändring är att sms regelmässigt ska gå ut till svenska folkets mobiltelefoner så fort allmänheten behöver meddelas om VMA. 

Idag används det enbart som komplement till radio, tv och Hesa Fredrik.

Med andra ord är det inte alltid som VMA skickas ut i telefonerna.

– Det finns flera orsaker till det. En orsak kan vara tidpunkten då en samhällsstörning inträffar. Att skicka ut sms vid en stor brand klockan 03.00 har sannolikt inte samma effekt som vid motsvarande samhällsstörning mitt på dagen, säger Per Einerfors, krisberedskapssamordnare på SOS Alarm, till krisinformation.se.

Han tillägger:

– Det görs alltid en bedömning av en behörig representant från myndighet eller organisation vid varje incident som sker, med allmänhetens bästa i åtanke.

Inga planer på utbyggnad

En annan kritik som riktats mot Sveriges VMA-system är att Hesa Fredrik inte hörs överallt. Enligt en granskning av SVT saknas varningen i över 50 kommuner i landet.

Om Hesa Fredrik ska byggas ut kan dock inte regeringen ge besked om i nuläget, rapporterar SR.

Foto: MSB resp Försvarsmakten

Text: Redaktionen