Regeringen öppnar för kraftig åtgärd – gäller nyblivna svenskar

2023 05 05

Regeringen och Sverigedemokraterna vill se skärpta krav för att få svenskt medborgarskap.

Det meddelar migrationsminister Maria Malmer Stenergard (M) och Linda Lindberg, gruppledare för Sverigedemokraterna i riksdagen, på en gemensam pressträff.

Tidöpartierna vill bland annat ”täppa till ett hål” i den nuvarande regleringen.

Ungdomar mellan 15 till 18 år ska inte kunna beviljas ett svenskt medborgarskap om de begår brott.

– Det är detta som gjort att den person som dömts för mordet på Delta Gym kunde bli svensk medborgare under tiden som han var misstänkt för brottet, säger Maria Malmer Stenergard enligt SVT.

”Helt groteskt”

Den morddömde 17-åringen ska enligt uppgift ha blivit svensk medborgare förra sommaren, under tiden som han var efterlyst för mordet.

Något som statsminister Ulf Kristersson (M) reagerat kraftigt på.

– Den personen får enligt nu gällande svensk rätt, som vi ännu inte har hunnit ändra på, svenskt medborgarskap. Det är helt groteskt. Vi ger alltså en person som har begått ett grovt brott svenskt medborgarskap så att vi inte kan utvisa honom, sa han till Aftonbladet i mitten av april.

Återkalla medborgarskap

Men regeringen och SD nöjer sig inte med skärpta krav.

En ny grundlagsutredning ska tillsättas och målet är tydligt.

I framtiden ska det bli möjligt att återkalla svenska medborgaskap.

– Exempelvis om man fått sitt medborgarskap på felaktiga grunder, som om man ljugit eller om man är ett hot för Sveriges säkerhet, säger Linda Lindberg enligt Aftonbladet.

Justitieminister Gunnar Strömmer väntas inom kort komma med direktiv för den föreslagna grundlagsutredningen.

Skärpta krav

Regeringen och SD vill att följande skärpta krav ställs till personer som ansöker om svenskt medborgarskap:

- En längre hemvisttid. Med hemvist menas att du är bosatt i Sverige och har en avsikt att stanna.

- Krav på egenförsörjning.

- Skärpta krav på hederlig vandel.

- En lojalitetsförklaring, medborgarskapssamtal eller liknande ceremoniellt inslag av obligatorisk karaktär som ska utgöra slutpunkt i medborgarskapsprocessen.

Foto: Viktor Pettersson resp Ninni Andersson Regeringskansliet

Text: Redaktionen