Regeringen vill förändra kösystemet till friskolor

2022 02 09

S går hårt mot friskolelobbyn.

Socialdemokraterna har länge velat förändra kösystemet till friskolor för att skapa en mer likvärdig skola. Men tidigare förändringsförslag har inte tagits emot väl av oppositionspartierna.

Förändrat läge

Just nu finns det inte en majoritet i riksdagen som är för slopandet av köer till friskolor. Endast S, V och MP ställer sig bakom förslaget. Men frågan har nyligen fått vind under vingarna.

Vill se en begränsning  

Samtliga av riksdagens högerpartier har öppnat för en eventuell begräsning av hur tidigt man får ställa sina barn i kö till skolan. Därför kommer regeringen snart att ge flera förslag på hur man kan reglera möjligheten för skolor att skapa kösystem som bygger på orättvisa urvalskriterier.

Mer skolpeng till kommunala skolor

Regeringen vill hjälpa alla elever att klara skolan. I praktiken innebär det att kommunala skolor ska få mer skolpeng än friskolor.

– Det är helt orimligt som det fungerar i dag att friskolor och kommunala skolor får samma skolpeng. För kommunala skolor måste ju alltid ha platser lediga och har huvudansvar för att alla elever har plats i skolan, säger partisekreterare Tobias Baudin (S) till DN.

Ökade befogenheter för lärare

För att öka ordningen i skolan vill regeringen ge lärarna utökade befogenheter. Till exempel möjligheten att införa mobilförbud.

– Ordning och reda ska gälla i skolan, säger Tobias Baudin (S).

Vinstutdelning för skolor

Socialdemokraterna planerar också att gå på offensiven mot vinstutdelningen för skolor under valrörelsen. De menar att skattepengarna ska gå till att stärka skolan, inte till vinst.

Foto: NCI

Text: Redaktionen