Räntekostnaderna kan dubbleras – människor kan behöva flytta

2022 02 08

En Novusundersökning som Ekonomibyrån har gjort visar att om räntekostnaderna dubbleras skulle en femtedel av svenskarna behöva konsumera mindre i vardagen och var tionde kommer inte längre ha råd med semester.

Riksbanken planerar en höjning av styrräntan 2024. Men utlåningsräntorna är redan på väg upp. Ekononomibyrån har i undersökningen tittat på de svenska storbankernas snitträntor.

Räntorna kan höjas redan till hösten

Nu varnar ekonomer att räntekostnaderna kan komma att dubbleras.

– Vi befinner oss i en global miljö där styrräntorna är på väg upp. Det är ingen som tror att Riksbanken kommer vänta till årsskiftet 2024, utom dem själva. Tittar man på marknadsprissättningen höjs räntorna redan till hösten, säger Klas Eklund, seniorekonom på Mannheimer Swartling i Ekonomibyrån.

Svenskar kommer behöva flytta

I undersökningen framgår det att om räntorna dubbleras kommer sex procent av befolkningen behöva flytta från sina hem.

Minskad konsumtion

Drygt en femtedel av befolkningen skulle behöva konsumera mindre i vardagen. Men det finns skillnader. Villaägare har exempelvis bättre ekonomisk trygghet än bostadsrättsinnehavare och privatanställda har en bättre ekonomi jämfört med offentliganställda.

Låginkomsttagare påverkas mest

Enligt undersökningen är det de med lägst hushållsinkomster som påverkas mest. I gruppen skulle elva procent behöva flytta från sina hem.

– Men även i gruppen med näst högst hushållsinkomst kommer konsumtionen påverkas märkbart hos nästan varannan, säger Novus vd Torbjörn Sjöström till SVT.

Stor påverkan på LO-medlemmar

Konsumtionskraften hos LO-medlemmar påverkas mest om räntorna går upp. Där svarar 41 procent att de skulle behöva konsumera mindre i vardagen.

Foto: Riksbanken

Text: Redaktionen