PTS-ANALYS: Största riskområdena om främmande makt slår till

2022 11 02

I en ny riskanalys från PTS, Post- och telestyrelsen, framkommer vad främmande makt sannolikt skulle rikta in sig på vid en attack.

PTS, Post- och telestyrelsen, är en av de svenska myndigheter som har ett särskilt ansvar för landets krisberedskap. För att få en bild av beredskapen gör myndigheten PTS frekvent risk- och sårbarhetsanalyser kring de delar av samhället som man bär ansvar för.

I stora drag påpekar man att långvariga strömavbrott och tillgänglighetsattacker är de största riskerna mot Sverige.

El och operatörer känsliga områden

Mer i detalj betyder det:

– Myndigheten bedömer att långvariga nationella elavbrott och samtidiga tillgänglighetsattacker mot flera operatörer fortsatt utgör de största riskerna, framhåller PTS i sin senaste analys.

Och, tillägger man, om än inte lika allvarligt:

– Dessutom kan fel och brister i hantering av operatörers infrastruktur, i programvara och hårdvara samt avbrott i förbindelser fortfarande leda till skadekonsekvenser, men riskerna för dessa bedöms vara låga.

Det säkerhetspolitiska läget i Sverige gör i dag den här typer av riskbildsbedömningar mer relevanta och viktiga än för bara något år sedan. Den ska ge underlag för ”bedömningar för beslutsfattare och verksamhetsansvariga, utgöra underlag för information om samhällets risker till allmänheten samt ge underlag för samhällsplanering” enligt myndighetens hemsida.

Natomedlemskap kan påverka på flera plan

Det aktuella säkerhetspolitiska läget för Sverige kan ses i ljuset av debatten kring svenskt medlemskap i Nato och vad det kan få för följder för den tekniska infrastrukturen, typ el och it.

Förutom PTS riskanalys gällande attacker mot teknikinfrastrukturen, framhöll så sent som i går i samband med inledningen av Nordiska rådets möte i Helsingfors, Sveriges ÖB, Michael Bydén, att kärnvapen på svensk mark inte går att utesluta vid ett Nato-medlemskap:

–  Rådet är inga förbehåll och sen måste den politiska nivån in på banan och fatta de beslut man behöver göra, oavsett om det handlar om permanent närvaro av nato-allierade om det handlar om förhandslagring.

Foto: D. Worrall

Text: Redaktionen