PROGNOS: Så blir elpriset 2023

2023 01 01

2022 blev det dyraste elåret någonsin i Sverige och mycket talar för att 2023 blir ännu värre.

Det konstaterar GodEl som kartlagt situationen på elområdet i Sverige under det gångna året.

Putins brutala krig

Sveriges elpris påverkas både av faktorer som är unika för Sverige och faktorer som gemensamma för hela Europa.

– Den huvudsakliga faktorn är dock den strypta naturgasexporten från Ryssland till Europa, uppger GodEl.

– Och ryska invasionen av Ukraina som fick naturgaspriset att skjuta i höjden.

Det har påverkat Europas elpriser eftersom naturgas används för att producera el.

Om tillgången på el i exempelvis elområde 4 i Sydsverige är lägre än elförbrukningen så närmar sig Sverige övriga Europas prisnivå.

– Och tvärtom går elpriset ner när tillgången på el räcker till att både möta elförbrukningen i elområdet och fylla den maximala kapaciteten i utlandsförbindelserna, uppger GodEl.

Elpriset 2022

Så här ser Sveriges elpris ut att bli i genomsnitt 2022 avseende spotpriset per kilowattimme.

Elområde 1 Norra Norrland  69 öre

Elområde 2 Södra Norrland  72 öre

Elområde 3 Svealand/Norra Götaland 146  öre

Elområde 4 Södra Götaland 170 öre

Detta kan jämföras med priset under 2012 till 2020 som låg på omkring 18 till 48 öre i alla fyra elområden enligt GodEl.

Elpriset 2023

Inför 2023 pekar en del på att elpriset kan bli ännu högre i Sverige.

Så här ser GodEls senaste prognos ut.

Elområde 1 Norra Norrland  75 öre

Elområde 2 Södra Norrland  75 öre

Elområde 3 Svealand/Norra Götaland 240 öre

Elområde 4 Södra Götaland 240 öre

Osäkerheten är dock stor.

– Elmarknaden är mycket oberäknelig just nu och det är enormt svårt att veta vad vi kan vänta oss av 2023, framhåller GodEl.

Fem faktorer

Bolaget uppger att fem faktorer är extra värdefulla att studera när det gäller elpriset 2023.

1, EU:s marknadsinterventioner kan påverka naturgaspriset och elmarknaden en hel del. Det handlar om pristak på naturgas och intäktstak på elproduktion med mera.

2, Vädret med fokus på temperatur och köld under vintern januari till mars påverkar en hel del.

3, Vädret med fokus på blåst och regn under hela året 2023 påverkar vindkraften och vattenkraften.

4, Tillgången på flytande naturgas LNG.

5, Drift och eventuella avbrott av svenska kärnkraften.

Foto: Tomas Arlemo, Svenska Kraftnät

Text: Redaktionen