Präst får Svenska Kyrkans hårdaste straff för BDSM-sex med ung man

2021 08 31

Svenska Kyrkan utdömer sitt hårdaste interna straff mot en präst i Småland som gått över gränsen för vad kyrkan tycker är lämpligt.

Det hela inleddes med att stiftet mottog en anmälan mot Smålandsprästen som anklagades av en tonårspojke för så kallad oaktsam våldtäkt. Polisen lade ned sin utredning på grund av bristande bevis men kyrkorådet gick vidare med en egen internutredning, uppger Barometern.

BDSM-kontaktsida

Pojken var över 15 år och var därmed sexuellt myndig men hade ännu inte fyllt 18. Han hade träffat prästen på en kontaktsida för sexuella aktiviteter av modellen BDSM vilket inbegriper bondage, disciplin, dominans, submission och sadomasochism.

Bilder och filmer

Prästen och tonårspojken inledde därefter en sexuell relation som pojken mådde dåligt av rapporterar tidningen.

En analys av prästens jobbmobil och jobbdator påvisade sexuellt material och man upptäckte även BDSM-filmer och bilder med pojken. Domkapitlet slår fast att prästen borde insett att det var fråga om en ”asymmetrisk maktrelation och sexuell kontakt med en sårbar person” och att han brustit i omsorg om pojken uppger Barometern.

Inte brottsligt

Även om det inte handlar om brottsliga handlingar konstaterade kyrkan att det rör sig om en oacceptabel livsstil enligt kyrkans uppfattning. Prästen har inte heller följt sina prästvigningslöften.

Prästen blev avkragad

Svenska Kyrkan beslutade att utdöma sitt strängaste interna straff till prästen vilket är avkragning. Därmed är prästen inte längre behörig att utöva kyrkans vigningstjänst konstaterar Barometern.

[yop_poll id="558"]