Positivt besked från svensk myndighet – “Överraskande”

2023 01 15

Socialstyrelsen kommer med nya uppgifter angående försörjningsstöd.

Hög inflation och ett pressat ekonomiskt klimat har skapat huvudbry för många svenskar det senaste året.

Inte minst har de höga elräkningarna utmanat såväl företag som hushåll.

Nu meddelar dock Socialstyrelsen att allt färre lever på försörjningsstöd i Sverige, rapporterar SR.

– Jag trodde att det skulle ha ökat, så det är lite överraskande, säger forskaren Tapio Salonen vid Malmö universitet.

Det är anledningen

Sedan inflationen började stiga sommaren 2021 så har antalet personer som får ekonomisk hjälp från kommunerna minskat med ungefär 18 procent.

Siffrorna bygger på preliminär statistik från Socialstyrelsen.

– Minskningen beror nog till stor del på att många som kom till Sverige i mitten av 10-talet nu klarar sig för egen maskin, säger Salonen.

Fortsätter stiga

Inflationstakten i Sverige fortsätter att stiga, någonting som ställer till det för svenska konsumenter.

Tidigare i veckan publicerade Statistiska Centralbyrån statistik för måttet KPIF, där ränteeffekter räknats bort.

Inflationstakten låg på årsbasis i december på 10,2 procent, högre än marknadens förväntningar på 9,8 procent.

I november låg inflationstakten på 9,5 procent på årsbasis.

Högt över målet

Inflationen har under året varit mycket hög i stora delar av världen, och Sverige är inget undantag.

Inflationstakten på 10,2 procent är högt över Riksbankens målsättning.

– Det kan finnas olika orsaker till att priserna stiger, som ökad efterfrågan eller högre produktionskostnader. Riksbanken i Sverige har som uppgift att hålla inflationen stabil, runt 2 procent, uppger SCB.

Därför sker inflation

Det finns flera olika orsaker till att inflationstakten stiger, bland annat handlar det om att efterfrågan på varor och tjänster ökar snabbare än utbudet.

– En annan orsak till inflation är att kostnaderna för att tillverka varor eller erbjuda tjänster ökar. Det kan bero på att lönerna blivit högre. Det kan också bero på att värdet på den svenska kronan sjunkit mot andra valutor, vilket gör det dyrare att importera varor eller delar till det som ska produceras, menar SCB.

Foto: Riksbanken

Text: Redaktionen