Positiva signaler för svensk ekonomi – riskerna minskar

2022 11 13

Risken för en djup lågkonjunktur har minskat och räntehöjningarna kan bromsas in.

Inflationstakten i Sverige ligger på 9,7 procent, högt över riksbankens mål på omkring två procent enligt Statistiska Centralbyrån.

Den höga inflationen påverkar miljontals svenskar men nu kommer uppgifter om att vindarna kan vända.

Även fast situationen inte är optimal kan Nordeas chefsanalytiker Torbjörn Isaksson se ljuset i slutet av tunneln.

Konjunkturutsikterna är fortfarande bekymmersamma. Men riskerna för de riktigt dystra konjunkturscenarierna har minskat, säger han till Svenska Dagbladet.

Positiva besked från USA

Sverige är inte ensamma om att leva med höga kostnader.

Många länder, däribland våra europeiska grannländer, har sett inflationstakten rusa uppemot tio procent.

Extremfallet Turkiet innehar dock rekordet i Europa. Landets inflationstakt har under året varit uppe på åttio procent, rapporterar Forbes.

Däremot kom positiva siffror från USA under veckan.

Kan ha toppat

I USA ser det ut som att inflationen kan vara på nedgång.

Siffrorna för oktober kom in på 7,7 procent, en rejäl sänkning jämfört med inflationstakten för september som låg på 8,2 procent, rapporterar NBC.

Nedgången kan innebära att inflationen i USA nått sin topp, någonting som fick börsen att rusa både i USA och Sverige.

Tyngre här hemma

Trots att siffrorna blivit ljusare på andra sidan Atlanten så kan det dröja innan Sverige ser samma resultat.

– Det kommer att dröja ett tag till innan den svenska inflationen dämpas. USA ligger före oss, och det har också varit en annan situation där, säger Alexandra Stråberg, chefsekonom på Länsförsäkringar till SvD. 

Riksbanken påverkas

Den amerikanska centralbanken Fed kan komma att dra ner på räntehöjningarna i och med de senaste siffrorna.

Under oktober föll elpriset kraftigt i Sverige, någonting som kan påverka kommande inflationsrapport.

– Det drar ner inflationen med en procentenhet lägre än vad Riksbanken räknat med, säger Torbjörn Isaksson.

Vid en positiv inflationsrapport även i Sverige kan centralbanken besluta sig för att bromsa in räntehöjningarna. 

Foto: Riksbanken

Text: Redaktionen


Sänker skatten

2024 04 23

Regeringen överväger flera nya skattesänkningar.

Det uppger finansdepartementet på måndagskvällen.

– Inför budgetpropositionen för 2025 är det angeläget att flera skatteförslag kan förberedas genom remittering för att möjliggöra en samlad behandling av skatteförslag med budgeteffekter, framhåller departementet i ett uttalande.

Det handlar bland annat om följande förslag på skattesänkningar:

  • Sänkt skatt på arbetsinkomster
  • Sänkt skatt på pension
  • Sänkt flygskatt

– Inflationsbekämpningen har fungerat. Vi ser nu att inflationen sjunker på bred front och vi förväntas nå inflationsmålet i år. Inför arbetet med budgeten i höst är fokus att bygga ett rikare och tryggare Sverige.

–  Remisserna fokuserar primärt på tre områden, fortsätta stötta hushåll och företag som har det tufft, öka drivkrafterna till sparande och arbete, och att göra det enklare att driva företag i Sverige, säger finansminister Elisabeth Svantesson (M).

1 900 kronor

Enligt förslaget om sänkt skatt på arbetsinkomster föreslås det ordinarie jobbskatteavdraget förstärkas med 8,1 miljarder kronor.

Det skulle innebära att skatten i genomsnitt minskar med cirka 1 900 kronor per år för de som omfattas, uppger regeringen.

Pensionskatten föreslås sänkas genom att det förhöjda grundavdraget för personer som fyllt 66 år förstärks med totalt 1,84 miljarder kronor.

– I genomsnitt minskar skatten med ca 1 100 kronor per person och år för de som omfattas av förslaget om förstärkning av det förhöjda grundavdraget, framhåller regeringen.

Flygskatten föreslås sänkas med 39, 162 eller 259 kronor per passagerare – beroende på slutdestination för flygresan. 

SD måste ge grönt ljus

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2025.

Det är dock inte säkert att regeringen och Sverigedemokraterna går vidare med samtliga skattesänkningar som föreslås.

Finansminister Elisabeth Svantesson betonar att det ekonomiska läget, reformutrymmet, finansieringsbehovet och överläggningar mellan regeringen och SD kan komma att påverka om förslagen presenteras i höstbudgeten eller inte.

Foto: Ninni Andersson Regeringskansliet

Text: Redaktionen


Militären bekräftar – skarp insats vid Gotland

2024 04 22

Under söndagen noterades två kraftiga smällar i Visby på Gotland.

Händelserna väckte stor uppmärksamhet. Tidigt spekulerades det i att Försvarsmakten låg bakom smällarna, men varken Gotlands regemente P18 eller Försvarsmaktens vakthavande kommunikatör kunder bekräfta uppgifterna. Aktörerna uppgav dock att smällarna sannolikt berodde på stridsflygplan som brutit ljudvallen.

Under måndagen går flygvapnet ut med nya uppgifter om smällarna, som var så kraftiga att fönsterrutor började skallra.

Enligt flygvapnets kommunikationschef Louise Levin orsakades smällarna av två stridsflygplan, som genomförde en ”skarp insats”.

– Det var ingen övning utan en skarp insats. Det var en rote Jas 39 Gripen ur vår incidentberedskap som genomförde en incidentinsats, säger hon till tidningen Hela Gotland.

En så kallad rote är benämningen på ett par stridsflygplan som bildar en tät formation.

”Skarp insats”

Under söndagen framkom uppgifter om att smällarna var en del av en pågående militärövning på Gotland.  Louise Levin tillbakavisar uppgifterna.

– Nej, det var en skarp insats, men mer kan jag inte säga, säger flygvapnets kommunikationschef. 

”Ständigt beredda”

Flygvapnet genomför regelbundet insatser för att säkra Sveriges luftrum.

Det finns alltid stridsflygplan redo att lyfta från en bas någonstans i Sverige. Den så kallade incidentberedskapen handlar om att lösa skarpa uppgifter, inom såväl jakt och attack som spaning. Det kan även handla om att identifiera och dokumentera aktiviteter i närområdet, till exempel militära övningar, flygplan eller fartyg.

Efter Rysslands invasion av Ukraina har flygvapnet följt händelseutvecklingen noga.

– Risken för ett väpnat angrepp mot Sverige är på kort sikt fortsatt låg, men vi är ständigt beredda. Vi anpassar beredskapen och ligger alltid steget före vilket ger oss handlingsfrihet att agera vid uppkomna oförutsägbara händelser. Jag känner mig trygg i att vi har en god beredskap i det svenska flygvapnet och Försvarsmakten, säger flygvapenchefen generalmajor Carl-Johan Edström i ett uttalande.

Foto: Försvarsmakten

Text: Redaktionen