POLLEN: 60 till 70 % botas med framgångsrik behandling

2023 05 02

Pollenhalterna är nu väldigt höga i Sverige men samtidigt kommer mycket positiva nyheter för alla allergiker.

– Naturhistoriska riksmuseets pollenrapport varnar för höga halter av björkpollen i södra landet, däribland Stockholmsområdet, rapporterar SR.

För många svenskar innebär det nysningar, snuva och stora allergibesvär i många veckor framöver – men det finns framgångsrik hjälp att få.

Mycket lyckat resultat

Vid Universitetssjukhuset i Örebro konstaterar man att en specifik behandling leder till att så många som mellan 60 och 70 procent av de som genomgår behandlingen får ett mycket lyckat resultat.

De blir av med sina besvär helt och hållet enligt en läkare som talat med SVT.

Det handlar om så kallad hyposensibillisering, även kallat immunterapi. Behandlingen ges i form av sprutor och tabletter.

– Tabletter passar exempelvis för den som reser mycket. Har man problem med munhålan eller slemhinnan är det sprutbehandlingen som gäller, säger läkaren Amanj Saber vid Universitetssjukhuset i Örebro till TV-kanalen.

Så funkar det

Behandlingen går ut på att kroppen under relativt lång tid utsätts för det ämne man är allergisk mot.

– Syftet är att öka kroppens förmåga att tåla ett ämne som framkallar allergier, uppger Finlands universitetssjukhus offentliga webbtjänst Hälsobyn.

– Hyposensibilisering har den bästa effekten på ögon- och nässymtom som orsakas av pollenallergi. I Finland används hyposensibilisering med injektioner mot björk-, timotej- och kvalsterallergi.

Katter och hundar

Behandlingsmetoden används även vid allergi mot getingar, bin samt katter och hundar enligt Hälsobyn.

De som får behandlingen och blir friska kan emellertid drabbas av återfall – men ofta sker återfallet först efter många år.

– För vissa blir det efter tio år eller mer. Då kan vi erbjuda behandlingen igen, efter att ha utfört en särskild utredning, säger Amanj Saber till SVT.

Vid allergi mot livsmedel

Finska sjukvården indikerar att behandlingsmetoden i framtiden kan komma att bli aktuell även mot olika livsmedel som människor kan vara allergiska mot.

– Hyposensibilisering mot olika livsmedel är först i ett experimentellt skede och i Finland finns det inga kommersiella preparat på marknaden för detta ändamål, enligt Hälsobyn.

Foto: J. Mast

Text: Redaktionen