POLISEN: Skarp uppmaning inför julfirandet

2022 12 05

Kör alltid nykter. 

Det är ett budskap som polisen vill förmedla under vecka 49, då myndigheten genomför en trafikvecka med fokus på nykterhet.

– Alla ska alltid köra nyktra, och julen är inget undantag. Självklart ska man låta bilen stå när man har druckit alkohol, det finns andra sätt att ta sig hem, säger Ursula Edström, trafikstrateg vid polisen.

Syftet med polisens trafikvecka är att påvisa vikten av att köra nykter och att genom ökad synlighet få fler att avstå från att köra påverkade.

– Adventstiden bjuder på många festligheter och väljer du att dricka alkohol, fundera på hur du tar dig hem efteråt, skriver myndigheten i ett pressmeddelande.

En femtedel har alkohol i blodet

I år har har 178 personer omkommit i trafiken (januari – oktober 2022). Drygt 20 procent av de förare som omkommer i trafiken har alkohol i kroppen, uppger Trafikverket.

– Den som kör onykter riskerar inte bara sitt eget liv utan även sina medtrafikanters. Synen blir sämre, reaktionstiden längre och uppmärksamheten avtar. Kort sagt: Alkohol och bilkörning hör inte ihop, säger Ursula Edström.

Enligt Trafikverkets statistik är i genomsnitt en av femhundra bilister rattfull. 

– Det motsvarar cirka 0,2 procent av trafiken, uppger myndigheten.

– Nykter trafik är en betydande grundbult i nollvisionsarbetet och därför mycket prioriterad, säger Maria Krafft, måldirektör på Trafikverket. Att köra med 0,4 promille ökar dödsrisken 12 gånger och kraftigt berusade löper 1300 gånger högre risk att omkomma. Alkohol och droger hör inte hemma i trafiken, säger Ursula Edström.

Fakta polisens kontroller

- Varje gång polisen stoppar ett fordon kontrolleras fordonets och förarens skick.

- Detta innefattar också nykterheten både gällande alkohol och droger.

- Kontrollen vad gäller alkohol utförs genom att föraren får blåsa i ett sållningsinstrument som påvisar om alkohol förekommer i utandningsluften.

Polisens trafiksäkerhetsarbete

  • Polisen arbetar enligt Nollvision för att ingen ska dö eller skadas svårt i trafiken.
  • Polisen genomför årligen olika typer av nationella trafikinsatser och vecka 49 är det fokus nykterhet.
  • Tillsammans med en rad andra aktörer ingår polisen i initiativet Zhero. Syftet är att öka förståelse och acceptans för trafiksäkerhetsåtgärder och vad som är ett trafiksäkert beteende.

Källa: Polismyndigheten

Foto: Polisen Norrmalm 

Text: Redaktionen