Perus nyvalda president kan bli hjälte – Men utmaningen är enorm

2021 07 30

Perus elit är skakad men de fattiga jublar när landets nyvalda president Pedro Castillo nu har tagit över styret av landet.

Han föddes i en liten by i en av Perus fattigaste regioner och fick hjälpa sin föräldrar med det slitsamma arbetet på lantgården när han växte upp. Till skolan hade han två timmars promenad men han gav inte upp sin insatser i skolans värld utan blev till slut lärare i 25 års tid.

Han var fortfarande relativt okänd när han ställde upp i valet mot 16 andra kandidater och är nu alltså landets nya president efter en hätsk valkamp mot kontroversiella, högerkonservativa kandidaten Keiko Fujimori.

Fattiga gick man ur huse

– Aldrig mer en fattig man i ett rikt land! Så löd hans kampanjbudskap som fick de fattiga att gå man ur huse för att rösta på Castillo som nästan alltid bär sin traditionella peruanska vita hatt. Nästan lika ofta bär han på en jättelik låtsaspenna vilket är hans partis symbol.

Kraftigt vänster

Hans vänstersocialistiska parti Fria Peru har tydliga marxistiska inslag vilket kritiserats häftigt av högeroppositionen. Castillo har tonat ned partiets mest vänsterextrema strömningar och har tagit vissa steg närmare mitten men står fortfarande för en vänstersocialistisk ekonomisk politik.

Befarar Venezuelasväng

Hans löften om att kraftigt minska fattigdomen har skapat stor oro bland företagarna som befarar en Venezuelasväng med nationaliseringar av näringslivet som kan driva internationella aktörer på flykten.

Peru har dessutom skakats av de högsta covid 19-dödstalen i världen och landet befinner sig i en djup social och ekonomisk kris. Castillos ekonomiska plan är bland annat att vända skutan med hjälp av stora skattehöjningar.

ANALYS

Mycket här i världen handlar om psykologi och förväntningar. Castillo kan inte vända landet på en natt och inte ens på en mandatperiod. Därför är det viktigt för Perus nyvalda president att överträffa företagens lågt ställda förväntningar samtidigt som han bör jobba på att sänka de fattiga vänsterväljarnas högt ställda förväntningar.

Visuell effekt

Steg för steg kan han förbättra villkoren för de fattiga på Perus glesbygd och det är viktigt att börja tidigt och att börja med de av de planerade reformerna som är enklast att uppnå och som har starkast visuell effekt. De mer komplexa förändringarna måste få ta tid.

Kan bli hjälte

Samtidigt kan man inte skapa välstånd genom att knäcka företagen med drastiska skattechocker. Även där måste saker och ting ske stegvis och det vore inte fel att diskutera hur det ska gå till med näringslivets egna representanter och gärna internationella experter.

Sydamerika är en världsdel i stort behov av minskad fattigdom och om Pedro Castillo kan lyckas med det samtidigt som han får med sig företagen så kan han gå till historien som en hjälte. Vägen dit är dock både lång och krokig.