Perus nyvalda president kan bli hjälte – Men utmaningen är enorm

2021 07 30

Perus elit är skakad men de fattiga jublar när landets nyvalda president Pedro Castillo nu har tagit över styret av landet.

Han föddes i en liten by i en av Perus fattigaste regioner och fick hjälpa sin föräldrar med det slitsamma arbetet på lantgården när han växte upp. Till skolan hade han två timmars promenad men han gav inte upp sin insatser i skolans värld utan blev till slut lärare i 25 års tid.

Han var fortfarande relativt okänd när han ställde upp i valet mot 16 andra kandidater och är nu alltså landets nya president efter en hätsk valkamp mot kontroversiella, högerkonservativa kandidaten Keiko Fujimori.

Fattiga gick man ur huse

– Aldrig mer en fattig man i ett rikt land! Så löd hans kampanjbudskap som fick de fattiga att gå man ur huse för att rösta på Castillo som nästan alltid bär sin traditionella peruanska vita hatt. Nästan lika ofta bär han på en jättelik låtsaspenna vilket är hans partis symbol.

Kraftigt vänster

Hans vänstersocialistiska parti Fria Peru har tydliga marxistiska inslag vilket kritiserats häftigt av högeroppositionen. Castillo har tonat ned partiets mest vänsterextrema strömningar och har tagit vissa steg närmare mitten men står fortfarande för en vänstersocialistisk ekonomisk politik.

Befarar Venezuelasväng

Hans löften om att kraftigt minska fattigdomen har skapat stor oro bland företagarna som befarar en Venezuelasväng med nationaliseringar av näringslivet som kan driva internationella aktörer på flykten.

Peru har dessutom skakats av de högsta covid 19-dödstalen i världen och landet befinner sig i en djup social och ekonomisk kris. Castillos ekonomiska plan är bland annat att vända skutan med hjälp av stora skattehöjningar.

ANALYS

Mycket här i världen handlar om psykologi och förväntningar. Castillo kan inte vända landet på en natt och inte ens på en mandatperiod. Därför är det viktigt för Perus nyvalda president att överträffa företagens lågt ställda förväntningar samtidigt som han bör jobba på att sänka de fattiga vänsterväljarnas högt ställda förväntningar.

Visuell effekt

Steg för steg kan han förbättra villkoren för de fattiga på Perus glesbygd och det är viktigt att börja tidigt och att börja med de av de planerade reformerna som är enklast att uppnå och som har starkast visuell effekt. De mer komplexa förändringarna måste få ta tid.

Kan bli hjälte

Samtidigt kan man inte skapa välstånd genom att knäcka företagen med drastiska skattechocker. Även där måste saker och ting ske stegvis och det vore inte fel att diskutera hur det ska gå till med näringslivets egna representanter och gärna internationella experter.

Sydamerika är en världsdel i stort behov av minskad fattigdom och om Pedro Castillo kan lyckas med det samtidigt som han får med sig företagen så kan han gå till historien som en hjälte. Vägen dit är dock både lång och krokig.


Allt fler bilister drabbas av samma problem – bilarna förstörs

2023 12 04

Mekaniker uppmärksammar nu ett växande problem för bilister.

Under den senaste tiden har det varit mycket kallt i Sverige och många håller sig inomhus i den mån det är möjligt.

Samtidigt är det många som uppskattar att de har en bil att ta sig till jobbet med, men nu drabbas allt fler bilister av samma problem.

Problemet gör gällande obehagliga upptäckter under motorhuven, där råttor och möss flyttar in i allt högre grad.

Det rapporterar SVT.

“Klart de drivs”

Mössen och råttorna bosätter sig i motorutrymmet på bilarna och ställer till med problem.

Det är någonting som har blivit allt vanligare, förklarar bilmekanikern Fredrik, som SVT har pratat med.

– Min uppfattning är att de här problemen eskalerat. Klart de trivs här. Här har de ju en varm lägenhet de kan möblera, säger han.

Orsakar problem

Gnagarna orsakar problem för bilister, då de härjar runt i fordonet.

Det är någonting som Fredrik själv vittnar om när bilar har kommit in till hans verkstad.

– Det hade blivit kortslutning. När vi lyfte på huven förstod vi varför.

Kostsamma skador

Försäkringsbolaget Folksam understryker vikten av att hålla koll så att inga omfattande skador orsakas på bilarna.

– Eftersom råttor behöver gnaga för att tänderna inte ska bli för långa äter de gärna på inredning i bilkupén och kablar i motorutrymmet om de tagit sig. Det kan orsaka stora skador och kostsamma reparationer, framhåller Folksam.

Ger tips

Det finns några saker man kan göra för att hålla gnagare borta från bilen, bland annat skaffa en elektrisk råttskrämma som sänder ut ett högfrekvent ljud för att hålla råttorna borta.

– Du bör också se till att du har rent och städat i och runt bilen för att inte locka till sig gnagare. Ett annat tips är att flytta bilen varje dag för att störa råttorna, förklarar Folksam.

– En bil som står still under längre tid blir ett lätt villebråd i ett område där det finns råttor och möss.

Foto: M. Teirlinck

Text: Redaktionen


Flera telefonsamtal kan förbjudas – ”Hårresande granskning”

2023 12 04

Telefonförsäljning av krediter är i dag ett vanligt fenomen i Sverige.

Ihärdiga försäljare från diverse kreditbolag fortsätter att kontakta potentiella kunder via telefon.

Men nu kan samtalen få ett abrupt slut.  

Konsumentverket anser att ett förbud mot telefonförsäljning av krediter bör införas med omedelbar verkan.

I ett remissvar till utredningen "Ett förstärkt konsumentskydd mot riskfylld kreditgivning och överskuldsättning" konstaterar myndigheten att telefonförsäljning av krediter skapar betydande problem på kreditmarknaden och därför bör förbjudas.

– Det har vi fog för, vill jag påstå. Resultatet av vår granskning var minst sagt hårresande, framhåller Konsumentombudsmannen, KO, Cecilia Tisell.

Stress och uteblivna förklaringar

Cecilia Tisell pekar ut flera faktorer som talar för att ett förbud bör införas.

– Till exempel använder sig kreditförmedlare av flera marknadsföringsåtgärder som är svartlistade enligt marknadsföringslagen, de efterlever inte skriftlighetskravet och stressar konsumenter att så snabbt som möjligt signera kreditavtal.

Tisell tillägger att det även är vanligt förekommande att konsumenter inte får tillräckligt med information i säljsamtalen. Viktiga förklaringar, som krävs för att kunna fatta ett genomtänkt beslut, utelämnas i kommunikationen mellan säljare och kund.

– Av material som Konsumentverket har granskat framgår tydligt att konsumenter har svårt att förstå innebörden av krediterna som marknadsförs, konstaterar KO.

Accepterar inte ett nej

Konsumentverkets granskning visar dessutom att flera kreditförmedlare inte accepterar ett nej från konsumenter.

Flera anmälningar visar samma sak:

- Företagen fortsätter att kontakta konsumenter, trots att de sagt nej och bett om att inte bli kontaktade igen.

- Kreditförmedlare tar fram en kreditupplysning på konsumenten, trots att denne klart och tydligt sagt nej.

Hänvisar till tidigare förbud

År 2018 infördes ett förbud mot telefonförsäljning av premiepensionsprodukter.

Konsumentombudsmannen Cecilia Tissel anser att förbudet har resulterat i att marknadsföring av premiepensionsprodukter i stort sett har blivit kvitt sina problem.

– Detta talar starkt för att ett förbud mot telefonförsäljning av krediter kan vara ett effektivt sätt att minska problemen även på konsumentkreditmarknaden.

Foto: T. Grote

Text: Redaktionen