Person fick fel mat – förlorade livet

2024 03 09

En allvarlig kommunikationsmiss tros ha lett till ett dödsfall på sjukhus.

Det är i Dalarna som en man i 90-årsåldern har dött i samband med ett misstag i vården.

Personen vårdades på grund av infekterade sår, och kunde på grund av sväljsvårigheter inte äta mat.

Istället fick han anpassad kost, någonting som inte meddelades när han bytte avdelning.

Det framhåller Region Dalarna.

Anmäler händelsen

Region Dalarna gör nu en lex Maria anmälan och kommer framöver arbeta med att förtydliga rutinerna vid överrapportering.

– Verksamheterna arbetar med att förtydliga rutinerna vid överrapportering och öka medvetenheten om att överflyttning är ett riskmoment, för att minimera risken för liknande händelser, framhåller regionen.

Tydlig rekommendation

I samband med att ha konsulterat specialister rekommenderades mannen anpassad kost.

Det glömdes bort när han sedan bytte avdelning.

– På grund av såren på hälarna får patienten komma till ortopedmottagningen för bedömning. Där beslutas om operation och flytt till annan vårdavdelning. I samband med överflyttningen har skiftbyten skett på båda avdelningar. Ingen muntlig rapport görs mellan vårdavdelningarna.

Försämrades successivt

Patientens mående försämrades successivt och man tror att han fått en lunginflammation på grund av felsväljning.

– När patienter flyttar mellan olika avdelningar eller olika vårdgivare, det man kallar för vårdens övergångar, finns det alltid en risk för att viktig information faller bort. Vi ser återkommande mer eller mindre allvarliga händelser som rör bristfällig överrapportering, säger Region Dalarnas chefläkare Anna Svärd.

Därför anmäls det

Det är inte helt säkert att maten var anledningen till dödsfallet, men det är en ledande teori.

– I detta enskilda fall kan man inte säkert säga om det hade påverkat utgången, men eftersom det finns en påtaglig risk för patienten så görs en anmälan enligt lex Maria, fortsätter Svärd.

Händelsen kommer nu att undersökas noggrant och utredas för att fastställa exakt vad som har hänt.

Foto: F. Köberl

Text: Redaktionen


Populär korv stoppas – säljs på Ica

2024 06 15

Av hälsoskäl återkallas nu korv som sålts i flera Ica-butiker.

Det är Di Luca & Di Luca som ger besked om att en av deras produkter innehåller nötter, utan att det framgår i ingrediensförteckningen.

Det kan innebära en hälsorisk för allergiker, och produkten, en populär korv som säljs i Ica-butiker, återkallas nu.

Det framhåller företaget i ett pressmeddelande.

Innehåller nötter

Korven innehåller pistagenötter och det är viktigt att de som har en allergi inte konsumerar korven.

– DI LUCA & DI LUCA ÅTERKALLAR MORTADELLA FRÅN MANUELLA DELIKATESSDISKAR, meddelar företaget.

Butik och delikatess

Korven säljs över delikatessdisken och butikspackad i Ica-butiker över hela landet, från Lund och Borås till Stockholm och Umeå.

– Di Luca & Di Luca återkallar ett begränsat parti felmärkt Mortadella som sålts sedan 3 juni i ett 30-tal ICA-butiker, både över delikatessdisk samt butikspackad i charkdisken, fortsätter företaget.

– Produkten innehåller pistagenötter, vilket inte framgår av produktmärkningen.

Uppmanar konsumenter

Di Luca & Di Luca riktar en tydlig uppmaning till konsumenter om att lämna tillbaka korven om den har köpts.

– Pistagenötter är en allergen, som måste deklareras. Pistagenötterna är synliga i Mortadellan och vi uppmanar därför konsumenter som är allergiska mot pistagenöt att reklamera varan om man har köpt denna produkt efter 3 juni 2024.  

Beklagar händelsen

Företaget kommer nu att utreda händelsen för att kunna fastställa vad det är som har gått fel i processen.

– Di Luca & Di Luca beklagar det inträffade och uppmanar drabbade konsumenter som köpt produkten att kontakta Di Lucas kundtjänst. Kunder har även möjlighet att reklamera produkten till den ICA-butik där den köptes.  

– Vi ser allvarligt på det inträffade och utreder nu vilka åtgärder vi kan vidta för att det inte ska ske igen.

Korven har sålts på Ica-butiker i bland annat Stockholm, Göteborg, Lund, Umeå, Borås, Enköping, Uppsala, Strängnäs, Västerås, Örebro och Norrköping.

Foto: ICA-gruppen

Text: Redaktionen


OVÄNTAT: Rysk rusning till Norge

2024 06 15

En rysk rusning till Norge har pågått under det senaste året.

Efter Rysslands invasion av Ukraina 2022 har det varit svårt för ryssar att resa till Västeuropa och köpa eftertraktade lyxvaror.

Ett undantag har varit Kirkenes i Norge, som ligger precis på gränsen till Ryssland.

Dit har mängder av ryssar rest, och många av dem är ute efter att hamstra en lyxvara som numera är svår att få tag på i Ryssland.

Hamstrar champagne

Det handlar om champagne, rapporterar VG.

Det är en av de mest eftertraktade lyxprodukterna som sedan krigets början inte längre får exporteras från EU till Ryssland.

I stället har många ryssar rest till Kirkenes för att få tag på de eftertraktade dropparna, rapporterar tidningen.

Ingen norsk spritbutik har sålt fler flaskor av exklusiva champagner som Dom Perignon eller Cristal än Vinmonopolet i Kirkenes.

Och det är framför allt ryssar som har handlat.

– Vissa flaskor har sålts lokalt, men det är på grund av gränshandeln vi har som siffrorna är så höga, säger Anne Sonja Andreassen, som är butikschef för Vinmonopolet i Kirkenes, till tidningen.

– Majoriteten är ryska kunder, tillägger hon.

Får inte sälja för dyra varor

En flaska Dom Perignon kostar 2 500 norska kronor, och en flaska Cristal kostar 3 200. Under årets första fyra månader har det totalt sålts 150 stycken av dessa dyra flaskor i Kirkenes.

Man har dock varit tvungna att sluta sälja de dyraste flaskorna, på grund av sanktioner.

– Sanktionerna i Norge gör att vi inte får sälja enskilda föremål för mer än 300 euro. Vi hade lite champagne i butiken när kriget började, men vi har skickat den till en annan butik för att slippa ha den inne, säger Anne Sonja Andreasson.

Gränsen stängd – nedgång i handeln

Gränsen i närheten av Kirkenes har varit den enda öppna gränsen från Europa till Ryssland sedan kriget i Ukraina inleddes.

Sedan några dagar tillbaka har Norge dock skärpt reglerna och stängt gränsen.

– Jag tycker att det är naturligt att vi ser en nedgång i handeln nu, säger Andreassen.

Det finns dock fortfarande undantag, bland annat för ryssar som har familjemedlemmar i Norge eller arbetar där.

Foto: M Oetelaar

Text: Redaktionen