PENSIONSBRÅKET: C ger inte upp

2022 06 13

S, MP, C och V:s gemensamma pensionsförslag stoppades av oppositionspartierna i finansutskottet.

Enligt Kristdemokraternas ledamot i finansutskottet, Jakob Forssmed, kom regeringens förslag för sent.

– Med några få minuter innan utskottsmötet kom det ett nytt förslag som inte hunnit beredas på rätt sätt, och därför måste vi förhålla oss till det, sa han till SVT Nyheter.

Istället kommer högeroppositionens pensionsförslag behandlas.

– Vi följer riksdagsordningen. Därför kommer det inte behandlas, utan det blir istället vårt förslag – och det är bra för Sveriges pensionärer, konstaterade Jakob Forssmed.

Kommer ta frågan vidare

Centerpartiets ekonomiske-politiska talesperson Martin Ådahl var upprörd efter högeroppositionens besked.

– De har tagit spelet i riksdagen till en extraordinär nivå, där man inte bara vill bestämma vad man själv lägger för förslag utan också vad alla andra får lägga för förslag. Det har aldrig hänt tidigare, sa han till DN.

Trots motgången har Centern inte förlorat hoppet.

Under kvällen meddelar Martin Ådahl att partiet tänker ta frågan vidare.

– Vi kommer hitta ett sätt att lägga fram det här i riksdagen. Det måste ändå vara så att om man har en kompromiss som har en majoritet så måste man få presentera den, säger Ådahl till SVT.

Finns en möjlighet

Det finns fortfarande en möjlighet för C, S, MP och V. 

Partierna kan fortfarande lämna in förslaget i form att ett yrkande till riksdagen. Det blir då upp till talmannen Andreas Norlén att ta ställning till om förslaget är förenligt med riksdagsordningen, rapporterar SVT.

Talmannen har möjlighet att gå emot finansutskottet, där nio av 17 riksdagsledamöter tillhör högeroppositionen.

Ett sådant scenario skulle innebära att förslaget går upp till omröstning. Men oavsett om talmannen godkänner partiernas pensionsförslag eller inte, kan beslutet gå vidare till konstitutionsutskottet (KU).

Kan gå till KU

Oppositionen har möjlighet att stoppa en omröstning och om talmannen nekar regeringsunderlagets förslag kan en riksdagsmajoritet bestrida talmannens beslut.

Vid båda scenarierna går frågan vidare till KU, som därmed får ansvaret att avgöra om förslaget strider mot riksdagsordningen eller ej.

Om KU godkänner förslaget går frågan tillbaka till kammaren för omröstning.

Vid ett nej från KU är Socialdemokraternas och Centerpartiets pensionskompromiss ett minne blott.

Foto: Riksdagen resp Anders Löwdin

Text: Redaktionen


Kraftig branschvarning – 800 000 kan förlora jobbet

2023 12 09

Staten måste omedelbart agera för att rädda 800 000 personers arbete.

Den kraftiga varningen kommer nu i samband med en omfattande omställning inom industrin.

Om en sådan överhuvudtaget ska vara möjlig krävs inte bara fossilfri och leveranssäker el – det krävs också till konkurrenskraftiga priser.

– Det är en förutsättning för Sveriges roll som ledande industrination och alldeles avgörande för de 800 000 personer som jobbar i industrin, framhåller arbetsgivarorganisationen IKEM, Innovations- och kemiindustrierna i Sverige, i ett pressmeddelande.

Vädjar till statsministern

Varningen kommer efter att Industrirådet, som representerar samtliga parter inom industrin, släppt rapporten “Elektrifiering är nyckeln till framgång”.

I rapporten lyfts det fram förslag på reformer – som ska innebära snabba och kraftiga utbyggnader av elproduktion och elnät i Sverige.

Nu vädjar IKEM till statsministern och regeringen att agera.

– Om staten inte möter behovet så riskerar företagen att tvingas lämna Sverige, säger Malin Johansson, energi- och klimatansvarig i organisationen.

– Det är en stor riskfaktor för de 800 000 personer som jobbar i industrin, och ytterligare 80 000 i underleverantörsledet.

Två alternativ

IKEM understryker att det är helt avgörande för näringslivet att genomgå klimatomställningen.

Men som läget ser ut just nu ser man bara två scenarier utspela sig.

– Antingen tar staten ansvar för svensk elförsörjning genom en kraftig utbyggnad av näten, säger Malin Johansson

– Då kan en konkurrenskraftig och grön industri blomstra. 50 000 nya jobb kommer att skapas och Sverige kan upprätthålla sin roll som ledande industrination, säger Malin Johansson.

"Regeringen ska inte förvänta sig"

Det andra alternativet är betydligt värre, enligt IKEM, och innebär stora konsekvenser.

– Men får företagen inte den fossilfria el som krävs, som kemiindustrin i Västra Götaland, så blir det heller ingen omställning, betonar organisationens klimatansvariga vidare.

– Då ska regeringen inte heller förvänta sig att företagen kommer kunna investera och finnas i Sverige, avslutar Malin Johansson.

Foto: Armin Dröge Regeringskansliet

Text: Redaktionen


UPPGIFTER: Betydande förändring för användare av Swish

2023 12 08

Den som vill använda betalningsappen Swish för större betalningar kan behöva tänka om.

Mycket tyder på att det kommer att bli betydligt svårare att höja sin Swishgräns.

Detta eftersom antalet bedrägeriförsök via Swish har ökat markant.

Nu kan Sverige storbanker tvingas att agera och ändra sina rutiner för betalningsappen.

Det framhåller Hans Lindberg, som är vd på Svenska bankföreningen.

– Jag skulle gissa att vi får se mer åtstramning, att det blir svårare för bankkunderna att höja sina Swishbelopp. Det måste finnas mer trögheter än det finns i dag, säger han till SR Ekot.

Stämningsansökan mot Nordea

Hans Lindbergs nya bedömning presenteras endast en dag efter att Konsumentombudsmannen, KO, lämnat in en stämningsansökan mot Nordea med anledning av att en kund lurats att swisha över 100 000 kronor till en bedragare.

Nordeakunden John-Erik blev uppringd av en bedragare som påstod att han utsatts för id-kapning och att 100 000 kronor hade försvunnit från hans bankkonto.

Bedragaren hävdade att det enda sättet att få tillbaka pengarna var att göra en ”makuleringstransaktion” via Swish. Numret som angavs för Swish-överföringen visade sig dock kontrolleras av bedragaren. Pengarna gick därmed förlorade.  

Nu ska KO pröva om mannen kan ha rätt till ersättning från Nordea.

– För att få John-Eriks sak prövad av domstol har KO beslutat att bevilja så kallat KO-biträde och där talan nu har väckts vid Stockholms tingsrätt, framhåller man i ett uttalande.

Ändrade villkor kunde stoppat bedragaren

Svenska bankföreningens Hans Lindberg anser att nya Swishrutiner för storbankerna skulle kunna förhindra bedrägerier som det som John-Erik utsattes för.

– Vid en transaktion på över 5 000 spänn borde bankerna reagera och kräva att kunden måste ta kontakt för att kunna genomföra betalningen, säger han till radion.

Fakta KO-biträde

- KO-biträde innebär att myndigheten går in som konsumentens ombud i en tvist mot ett företag och att staten står för rättegångskostnaderna om konsumenten skulle förlora målet.

- KO-biträde är en ovanlig åtgärd och något som myndigheten bara beviljar när ett fall är av stor principiell betydelse.

Källa: Konsumentverket

Foto: Swish 

Text: Redaktionen