PENSIONSBRÅKET: C ger inte upp

2022 06 13

S, MP, C och V:s gemensamma pensionsförslag stoppades av oppositionspartierna i finansutskottet.

Enligt Kristdemokraternas ledamot i finansutskottet, Jakob Forssmed, kom regeringens förslag för sent.

– Med några få minuter innan utskottsmötet kom det ett nytt förslag som inte hunnit beredas på rätt sätt, och därför måste vi förhålla oss till det, sa han till SVT Nyheter.

Istället kommer högeroppositionens pensionsförslag behandlas.

– Vi följer riksdagsordningen. Därför kommer det inte behandlas, utan det blir istället vårt förslag – och det är bra för Sveriges pensionärer, konstaterade Jakob Forssmed.

Kommer ta frågan vidare

Centerpartiets ekonomiske-politiska talesperson Martin Ådahl var upprörd efter högeroppositionens besked.

– De har tagit spelet i riksdagen till en extraordinär nivå, där man inte bara vill bestämma vad man själv lägger för förslag utan också vad alla andra får lägga för förslag. Det har aldrig hänt tidigare, sa han till DN.

Trots motgången har Centern inte förlorat hoppet.

Under kvällen meddelar Martin Ådahl att partiet tänker ta frågan vidare.

– Vi kommer hitta ett sätt att lägga fram det här i riksdagen. Det måste ändå vara så att om man har en kompromiss som har en majoritet så måste man få presentera den, säger Ådahl till SVT.

Finns en möjlighet

Det finns fortfarande en möjlighet för C, S, MP och V. 

Partierna kan fortfarande lämna in förslaget i form att ett yrkande till riksdagen. Det blir då upp till talmannen Andreas Norlén att ta ställning till om förslaget är förenligt med riksdagsordningen, rapporterar SVT.

Talmannen har möjlighet att gå emot finansutskottet, där nio av 17 riksdagsledamöter tillhör högeroppositionen.

Ett sådant scenario skulle innebära att förslaget går upp till omröstning. Men oavsett om talmannen godkänner partiernas pensionsförslag eller inte, kan beslutet gå vidare till konstitutionsutskottet (KU).

Kan gå till KU

Oppositionen har möjlighet att stoppa en omröstning och om talmannen nekar regeringsunderlagets förslag kan en riksdagsmajoritet bestrida talmannens beslut.

Vid båda scenarierna går frågan vidare till KU, som därmed får ansvaret att avgöra om förslaget strider mot riksdagsordningen eller ej.

Om KU godkänner förslaget går frågan tillbaka till kammaren för omröstning.

Vid ett nej från KU är Socialdemokraternas och Centerpartiets pensionskompromiss ett minne blott.

Foto: Riksdagen resp Anders Löwdin

Text: Redaktionen