Pensionär hittad död i hemmet – efter två allvarliga fel vid vårdcentral

2023 07 24

En pensionär som lämnade prover på en vårdcentral har drabbats av en mycket bristfällig hantering.

Det började med att pensionären kom in för att för att göra en årskontroll av sin diabetes rapporterar SVT Västerbotten.

Gick allvarligt fel

Årskontrollen ledde till att man på vårdcentralen uppmärksammade att pensionärens njurfunktion var nedsatt varpå en rad prover togs.

På fredagen kom pensionärens provsvar men därefter gick det allvarligt fel.

Provsvaren visade sig vara mycket avvikande. Men de trots de alarmerande och kritiska provsvaren var det ingen som slog larm.

Hittades död i hemmet

Ingen tog kontakt med pensionären trots att läget var väldigt kritiskt med anledning av provsvaren. Inga åtgärder vidtogs från sjukvårdens sida.

Pensionären fick ingen information och stannade därmed kvar i sin bostad.

På måndagen hittades pensionären död i sitt hem, rapporterar TV-kanalen.

Flera allvarliga fel

Pensionären är hemmahörande i Umeå kommun och nu kommer kraftiga reaktioner från Region Västerbotten.

Minst två allvarliga fel har inträffat.

– Ingen fungerande rutin, säger regionens chefläkare Nini Bracin till SVT.

Han slår fast att även en andra brist kan pekas ut.

– Tekniken har inte heller fungerat som den ska, säger han.

Kraftigt försämrad

Då patienten har förlorat livet efter att ingen agerade trots de mycket avvikande provsvaren agerar nu Region Västerbotten.

Hanteringen av den aktuella pensionären har lett till en så kallad Lex Mariaanmälan.

Provsvaren visade att pensionärens njurfunktion blivit kraftigt försämrad.

Regionen är självkritisk och understryker bland annat att det larmsystem som ska reagera när mycket avvikande provsvar kommer in inte alls har fungerat.

Gick snett

Så sent som i juni drabbades Region Västerbotten av en annan allvarlig Lex Mariaanmälan.

En person som drabbats av plötslig synnedsättning undersöktes med en magnetkamera och fick ett svar med en korrekt diagnos, rapporterar Skellefteåtidningen Megafonen.

Men därefter gick det mycket snett.

Blandade ihop två sjukdomar

De som läste svaren blandade ihop sjukdomen med en annan sjukdom med liknande namn vilket ledde till felaktig behandling.

För patienten blev misstaget ytterst förödande.

– Man kan konstatera att patienten fått bestående synskador, konstaterar regionen enligt tidningen.

Foto: H. Naidoo Jade

Text: Redaktionen