Pekar ut växande hälsofara – allt större problem

2023 05 02

Ensamhet blir ett allt större problem i samhället.

Vivek H. Murthy, generalläkare tillika verksam med folkhälsan i USA, framhåller att ensamhet är ett stort hot mot människors välmående.

Murthy understryker i en ny rapport att ensamhet kan innebära hälsofara som kan liknas med rökning och övervikt.

I en tydlig uppmaning till amerikaner vill han att fler ska tillbringa mer tid med varandra, rapporterar Washington Post.

Han förklarar också att ensamhet kan leda till en högre risk för depression, ångest, hjärtsjukdomar, stroke och demens.

Tydlig förändring

Mellan 2003 och 2020 har mängden tid som människor tillbringar med varandra minskat med 20 timmar i månaden.

Samtidigt har mängden tid som tillbringas på egen hand ökat med 24 timmar, någonting som delvis förklaras av coronaviruset.

– Vad covid gjorde var verkligen att hälla bränsle på en eld som redan brann. Jag vill att hela landet ska förstå hur djupt hot mot folkhälsan ensamhet och isolering verkligen utgör, säger Murthy.

Växande problem

Även i Sverige bedöms ensamhet vara ett växande problem som ställer till det för folkhälsan.

Forskning visar att det finns flera negativa effekter som kopplas till ensamhet, och för många kan det vara svårt att prata om det.

– Det kan vara svårt att erkänna att man är ensam. Det är lättare att säga att man är deprimerad. Detta kanske gör att depression och ensamhet ibland förväxlas med varandra. Sedan kan ju förstås ensamhet leda till depression och tvärtom, säger Bengt Brülde, professor i praktiskt filosofi.

Frivillig eller ofrivillig

Ensamhet kan vara frivillig eller ofrivillig, och kan upplevas även fast vi har sociala kontakter och relationer.

En aktör som är verksam med frågan i Sverige är Ensamhetskommissionen, ett obundet initiativ från välfärdsföretaget Doro.

– Kommissionen kommer att utreda och föreslå konkreta åtgärder och insatser. Det handlar bland annat om att kartlägga ensamheten, öka medvetenheten om problemet och ta fram policy- och förbättringsförslag, förklarar kommissionen.

Kan leda till kronisk stress

Enligt forskning kan risken för för tidig död när det kommer till ensamhet likställas med att röka upp till 15 cigaretter om dagen.

Det kan leda till kronisk stress, vilket i sin tur även kan leda till flera fysiska problem.

Foto: C. Erfurt

Text: Redaktionen