Patient förlorade livet – efter dålig kommunikation

2023 07 15

En händelse i sjukvården har anmälts i Jönköping.

I Jönköping har regionen anmält en besvärande händelse till lex Maria.

En patient har avlidit i cancer efter att ha diagnostiserats flera månader för sent.

Anledningen till det sena beskedet var bristande kommunikation mellan sjukgymnast och läkare.

Därför tog det ungefär tre månader innan diagnosen fastställdes, rapporterar Sveriges Radio.

Smärtor i ryggen

Patienten blev undersökt av en sjukgymnast på grund av smärtor i ryggen och benen.

Därefter undersöktes han under en längre period av flera olika läkare, och en röntgenundersökning visade cancer i ryggen varefter cellgiftsbehandling påbörjades.

Den bristfälliga kommunikationen ledde till att regionen dröjde med att diagnostisera patienten med cancer.

Anmäler händelsen

Region Jönköpings län anmäler nu händelsen för prövning enligt lex Maria.

Ärendet har lämnats över för bedömning av Inspektionen för vård och omsorg.

– Patienten hade sökt sig till vårdcentral på grund av tilltagande smärta i rygg och ben. Vårdpersonalen upptäckte inte att patienten tidigare hade haft lågt blodvärde, förklarar regionen.

Hade svårt att gå

När patienten träffade den tredje läkaren hade han så pass ont att det var svårt att gå.

Han genomgick då såväl cellgiftsbehandling som benmärgstransplantationer, men avled senare i cancern.

Regionen framhåller att patientens successiva försämring inte uppmärksammats, och fördröjningen av diagnosen förlängde lidandet och smärtan för personen.

Vill höja säkerheten

Vidare understryker regionen att “bristande kommunikation, helhetssyn och kontinuitet” bidragit till den försenade diagnosen.

– Om röntgenundersökningen och provtagningen hade genomförts tidigare kunde patienten fått sin diagnos tidigare.

Lex Maria är en lag inom hälso-och sjukvården där personal måste anmäla om en patient har drabbats av, eller riskerat att drabbas av, en allvarlig skada eller sjukdom i samband med vård, behandling eller undersökning.

Det syftar till att höja patientsäkerheten och förbättra kvaliteten i vården.

Foto: F. Köberl

Text: Redaktionen