PARTILEDARE: Putin visar återigen sitt rätta, aggressiva ansikte

2022 02 22

Annie Lööf (C) och Ebba Busch (KD) riktar skarp kritik mot Ryssland och kräver att Sverige agerar kraftfullt.

– Putin visar återigen sitt rätta, aggressiva ansikte, framhåller Annie Lööf.

Imperiebyggande

Centerledaren förfäras över över diktatorn Putins våldsamma agerande.

– Ryssland och Vladimir Putin tar nya, folkrättsvidriga steg i sitt imperiebyggande. De senaste månaderna har Ryssland kraftigt mobiliserat militära stridskrafter vid Ukrainas gräns. I Putins tal förvanskar han gravt historien och markerar med falsk historiebeskrivning att Ukraina inte har ”någon historia av att vara självständig stat”. Putin visar återigen sitt rätta, aggressiva ansikte, betonar Annie Lööf (C).

Bryter mot folkrätten

Hon dömer ut Putins erkännande av utbrytarregionerna Donetsk och Luhansk i östra Ukraina.

– Det bryter mot folkrätten, ett lands suveränitet, territoriella integritet och respekt för en stats gränser, framhåller Annie Lööf (C).

Nationell samling i Sverige

Nu vill hon se ett samlat och kraftfullt agerande från Väst.

– Det krävs nu ett enigt, kraftfullt och samlat bemötande av EU och USA. Kraftfulla ekonomiska sanktioner är nödvändigt, och ansvaret för det som nu händer är Vladimir Putins. Rysslands farliga, aggressiva agerande kräver också mer av samarbete, samförstånd och nationell samling i Sverige.

– Med upptrappat, allvarligt säkerhetsläge i vårt närområde behöver vi samarbeta för landets bästa. Sverige måste ha beredskap för att kunna stödja Ukraina och den ukrainska befolkningen. Vi står enade med Ukraina, med deras rätt till självständighet och att få leva i frihet och trygghet, framför Annie Lööf (C) i sociala medier.

Allvarligaste sen kalla kriget

Kristdemokraternas ledare Ebba Busch (KD) delar Annie Lööfs oro.

– Vi befinner oss i det allvarligaste säkerhetspolitiska läget sedan kalla krigets dagar. Ryssland kan snart vara på väg att invadera Ukraina eller vidta andra militärtekniska åtgärder, som man kallar det på ryskt maktspråk.

KD vill erbjuda Ukraina hjälp

Ebba Busch vill att Sverige erbjuder hjälp till Ukraina.

– För Sveriges del finns det flera saker som kan göras, betonar Ebba Busch som räknar upp fyra åtgärder.

◾Försvarsmakten, Försvarets materielverk och svensk försvarsindustri bör ges i uppdrag att ta fram en lista över materiel som kan avvaras och skickas till Ukraina.

◾Sverige bör, med hänvisning till säkerhetsläget, även kunna bistå Ukraina med defensiva vapen, sjukvårdsmaterial och/eller fältsjukhus.

◾Stärka den europeiska fredsfaciliteten (EPF).

◾Exportkreditgarantier och andra handelslättnader

Helhjärtat stöd

– Sverige behöver vara enade i det här allvarliga säkerhetspolitiska läget och Europa behöver helhjärtat uttrycka sitt stöd för Ukraina, poängterar Ebba Busch (KD).

Foto: Kristdemokraterna resp. Centern

Text: Redaktionen