Parti släpper ny video

2022 02 04

Centerpartiet släpper nu en ny video med fokus på kampen för starkare djurskydd i Europa.

Huvudbudskapet i partiets nya video som släppts från EU-parlamentarikern Emma Wiesner är att det behövs skärpta regler för Europas djurtransporter. Se videon längst ned i denna artikel.

Centern glada

Nyligen röstade EU-parlamentet om flera punkter rörande förstärkning av djurskyddet vilket Centern har jobbat med och partiet gläds över omröstningens resultat.

– Det var flera förbättringar som gick igenom, framhåller Centerns talesperson i EU-parlamentet och lyfter fram följande punkter.

En rad förstärkningar

◾Straffen för de som fuskar bör bli hårdare.

◾Medlemsstater måste göra fler oanmälda kontroller och ha tillgång till elektroniska system för övervakning av transporter.

◾Den tillåtna tiden som levande djur får transporteras till slakt måste begränsas till åtta timmar i hela EU. 

◾Dessutom behöver vi än mer data och kunskap om optimala restider, för att kunna införa regler för specifika djurgrupper och åldersklasser.

◾EU-kommissionen ska ge företräde för export till länder som är grön-listade för deras djurvälfärdsstandard. Centerpartiet ville här gå längre och enbart se att export får ske till dessa utvalda länder.

Nya videon

Beslutet innebär att EU-parlamentet röstat ja till rekommendationer.

Emma Wiesner (C) hade liksom Jytte Guteland (S) velat se ännu fler och ännu skarpare förslag men var ändå positiva till de delar som gick igenom.

Här är Centerns nya EU-video 

Foto: M. Piwnicki

Text: Redaktionen