PANDEMIN: Dessa lättnader införs på torsdag

2021 06 28

Sverige öppnar nu upp ytterligare ett steg och flera långvariga restriktioner tas nu bort.

– Sverige öppnar nu upp ytterligare ett steg och flera långvariga restriktioner tas nu bort.

◾Från och med på torsdag den 1 juli sker bland annat följande:

◾Inomhus tillåts 50 deltagare vid olika evenemang inklusive privata tillställningar

◾Om deltagarna anvisas en särskild plats höjs taket till 300

◾Utomhus tillåts 600 deltagare vid olika evenemang

◾Om deltagarna anvisas en särskild palts höjs taket till 3 000

◾Demonstrationer utomhus tillåts för max 1 800 deltagare

◾Rådet att begränsa nya kontakter ändras till att istället försöka umgås så smittsäkert som möjligt. Utomhus är lämpligast.

◾Serveringsställenas öppettider förlängs ytterligare, och regleringen på serveringsställen utomhus rörande maxantal per sällskap samt avstånd mellan sällskap tas bort.

◾Råd till föreningar om att ställa in, skjuta upp eller genomföra möten, stämmor med mera på distans lättas upp på så sätt att dessa kan ske. Skall dock ske utan trängsel.

Foto: Regeringen

[yop_poll id="285"]