OVÄNTAT: SD och Centern överens om hela åtta förslag

2022 01 31

Allianspartierna och Sverigedemokraterna har enats om åtta förslag som har utformats för att göra det svårare att befinna sig illegalt i Sverige.

I förra veckan introducerade Moderaterna tio förslag för att bekämpa skuggsamhället. Enligt Moderaterna är det idag många som stannar kvar i Sverige trots att de fått avslag på sin asylansökan.

Enade om åtta förslag

Åtta av Moderaternas förslag får nu stöd från resten av partierna inklusive Centern och Sverigedemokraterna och läggs fram som ett utskottsinitiativ uppger SVT.

Sekretess avskaffas

Ett av dessa åtta förslag handlar om att avskaffa sekretessen mellan myndigheter vilket kommer göra det enklare för myndigheter att dela relevant information med varandra.

C och SD överens

Att Centerpartiet och SD är överens handlar om att regeringen gör för lite, säger Jonny Cato, migrationspolitisk talesperson för Centerpartiet till SVT Nyheter.

– Det finns en rad olika frågor som jag tycker att regeringen behöver återkomma till, bland annat hur vi kan få till ett bättre återvändande. Och det är beklagligt att inte regeringen prioriterar de frågorna.

Men S tycker annorlunda

Socialdemokraterna konstaterar att de har lagt fram många förslag på området. Bland annat en utredning om sekretess mellan myndigheter.

Regeringen är positiv

Anders Ygeman, migrations- och integrationsminister, säger att regeringen är positiv till flera av förslagen.

– Jag välkomnar om det finns en bred uppslutning i riksdagen för att stärka informationsutbytet.

De åtta förslag som partierna har enats om:

◾Nya verktyg för att övervaka personer med utvisningsbeslut

Exempelvis om en rörelserestriktion – till exempel genom krav på anmälan flera gånger om dagen eller att inställa sig på boendet under vissa klockslag. Även elektronisk övervakning, till exempel genom elektronisk fotboja.

◾Slopad sekretess mellan myndigheterna

Berörda myndigheter ska alltid kunna dela relevant information med varandra. Det kommer underlätta myndigheternas arbete med att bekämpa skuggsamhället.

◾Stopp för bidrag till personer som befinner sig illegalt i Sverige

Inför ett förbud för kommuner att ge ekonomiskt stöd till personer som vistas i Sverige utan tillstånd.

◾Förlängd preskriptionstid för av- och utvisningsbeslut

I nuläget preskriberas ett beslut om avvisning och utvisning efter fyra år. Den bör vara betydligt längre.

◾ Fler återtagandeavtal och överenskommelser med ursprungsländer

Sverige behöver fler avtal med länder där de förbinder sig till att ta emot sina egna medborgare.

◾En ny informationsplikt mellan myndigheterna

Kommuner och andra myndigheter ska ha en plikt att informera Migrationsverket och Polismyndigheten när de påträffar en person utan tillstånd.

◾DNA-analys som huvudregel vid viss anhöriginvandring

DNA-analys ska användas som huvudregel när någon ansöker om uppehållstillstånd och åberopar biologiskt släktskap.

◾Anmälningsplikt för asylsökande

En asylsökande ska vara skyldig att vara tillgänglig för Migrationsverket. Den som inte följer sin anmälningsplikt ska förlora sin rätt till dagpenning och boendeersättning.

Foto: Riksdagen

Text: Redaktionen