OVÄNTAT: SD och Centern överens om hela åtta förslag

2022 01 31

Allianspartierna och Sverigedemokraterna har enats om åtta förslag som har utformats för att göra det svårare att befinna sig illegalt i Sverige.

I förra veckan introducerade Moderaterna tio förslag för att bekämpa skuggsamhället. Enligt Moderaterna är det idag många som stannar kvar i Sverige trots att de fått avslag på sin asylansökan.

Enade om åtta förslag

Åtta av Moderaternas förslag får nu stöd från resten av partierna inklusive Centern och Sverigedemokraterna och läggs fram som ett utskottsinitiativ uppger SVT.

Sekretess avskaffas

Ett av dessa åtta förslag handlar om att avskaffa sekretessen mellan myndigheter vilket kommer göra det enklare för myndigheter att dela relevant information med varandra.

C och SD överens

Att Centerpartiet och SD är överens handlar om att regeringen gör för lite, säger Jonny Cato, migrationspolitisk talesperson för Centerpartiet till SVT Nyheter.

– Det finns en rad olika frågor som jag tycker att regeringen behöver återkomma till, bland annat hur vi kan få till ett bättre återvändande. Och det är beklagligt att inte regeringen prioriterar de frågorna.

Men S tycker annorlunda

Socialdemokraterna konstaterar att de har lagt fram många förslag på området. Bland annat en utredning om sekretess mellan myndigheter.

Regeringen är positiv

Anders Ygeman, migrations- och integrationsminister, säger att regeringen är positiv till flera av förslagen.

– Jag välkomnar om det finns en bred uppslutning i riksdagen för att stärka informationsutbytet.

De åtta förslag som partierna har enats om:

◾Nya verktyg för att övervaka personer med utvisningsbeslut

Exempelvis om en rörelserestriktion – till exempel genom krav på anmälan flera gånger om dagen eller att inställa sig på boendet under vissa klockslag. Även elektronisk övervakning, till exempel genom elektronisk fotboja.

◾Slopad sekretess mellan myndigheterna

Berörda myndigheter ska alltid kunna dela relevant information med varandra. Det kommer underlätta myndigheternas arbete med att bekämpa skuggsamhället.

◾Stopp för bidrag till personer som befinner sig illegalt i Sverige

Inför ett förbud för kommuner att ge ekonomiskt stöd till personer som vistas i Sverige utan tillstånd.

◾Förlängd preskriptionstid för av- och utvisningsbeslut

I nuläget preskriberas ett beslut om avvisning och utvisning efter fyra år. Den bör vara betydligt längre.

◾ Fler återtagandeavtal och överenskommelser med ursprungsländer

Sverige behöver fler avtal med länder där de förbinder sig till att ta emot sina egna medborgare.

◾En ny informationsplikt mellan myndigheterna

Kommuner och andra myndigheter ska ha en plikt att informera Migrationsverket och Polismyndigheten när de påträffar en person utan tillstånd.

◾DNA-analys som huvudregel vid viss anhöriginvandring

DNA-analys ska användas som huvudregel när någon ansöker om uppehållstillstånd och åberopar biologiskt släktskap.

◾Anmälningsplikt för asylsökande

En asylsökande ska vara skyldig att vara tillgänglig för Migrationsverket. Den som inte följer sin anmälningsplikt ska förlora sin rätt till dagpenning och boendeersättning.

Foto: Riksdagen

Text: Redaktionen


Kontantlarm i Sverige – flera problem

2023 12 02

Hallands länsstyrelse larmar nu om att det blir allt svårare att klara sig med kontanter.

Det råder fortsatt stor debatt i Sverige angående de olika betalningssätten.

Vissa menar att vi borde anpassa samhället mer ut efter digitala betalmetoder, medan andra menar att det är viktigt att värna om kontanternas roll.

Nu slår länsstyrelsen i Halland larm om att det blir allt svårare att överhuvudtaget klara sig med kontanter.

Det rapporterar Sveriges Radio.

Flera problem

Det är i en årlig rapport som länsstyrelsen lyfter fram situationen.

Uttagningsautomater tas bort, eller placeras i gallerior med begränsade öppettider.

Samtidigt lyfter man fram Falkenberg som ett exempel, där ingen bank längre hanterar fysiska pengar.

“Det skapar problem”

I rapporten nämner man att den som inte har tillgång till digitala betaltjänster som Swish och BankID kommer att få det svårt.

– Utvecklingen mot en mer digital betalningsmarknad skapar problem för personer som av olika skäl inte har möjlighet att använda digitala betalningssätt. För att kunna göra en betalning via Swish krävs det tillgång till ett betalkonto och BankID, vilket många inte har idag, framhåller länsstyrelsen Halland.

Vardagen blir svårare

Ingvor Johansson, som leder bevakningen av grundläggande betaltjänster i länet, är orolig.

– Personer som inte har tillgång till dessa tjänster får svårare att hantera sin vardag. Det kan handla om att man får svårt att göra en räkningsbetalning, viktiga inköp, resa kollektivt eller betala för parkering. säger hon.

Även i Sundsvall

Hon fortsätter med att förklara att vissa grupper lätt kan hamna i utanförskap på grund av den rådande situationen.

– De som inte vill eller kan använda digitala betalningar, kanske för att de är rädda och ovana vid tekniken, har dålig uppkoppling eller har olika funktionsnedsättningar som försämrad syn och motorik, menar hon.

– De hamnar i ett utanförskap och förlorar delaktighet i samhället.

Foto: Riksbanken

Text: Redaktionen


Godissort pekas ut – har oväntade hälsoeffekter

2023 12 03

Experter lyfter nu fram surt godis som ett oväntat hjälpmedel.

Godis är som bekant mycket populärt i Sverige och vanligt förekommande i många hushåll på helgerna.

Många försöker dra ner på konsumtionen och välja nyttigare alternativ.

Nu pekar dock experter ut en särskild godissort som har speciella egenskaper.

Det rapporterar USA Today.

Oväntade hälsoeffekter

I en video som cirkulerar på sociala medier förklarar en kvinna att hon fått råd av sin psykolog att äta surt godis när hon känner att en ångestattack kan vara på gång.

Det har debatterats kraftigt och nu uttalar sig Catherine del Toro, som är expert på mental ohälsa, om saken.

– Det finns definitivt sanning och vetenskap bakom att äta surt eller starkt godis för att lindra ångest och panikattacker, säger hon.

Fokuserar på nuet

Del Toro förklarar att när vi äter väldigt surt godis så lättar det på ångest eftersom det distraherar hjärnan och ger oss någonting annat att fokusera på.

– När du äter något surt eller starkt, främjar du en teknik som uppmuntrar dig att fokusera på nuet, stoppar spiralen av rädsla och kommunicerar till din hjärna att du inte är i verklig fara, vilket gör att panikattacken saktar ner i intensitet och slutligen kan upphöra, säger hon.

Inte allt

Vidare förklaras dock att surt godis förstås inte är något fullständigt svar på ångestattacker, utan ett “terapitrick” som kan fungera vid enskilda tillfällen.

Vid långvariga och ihållande ångestproblem som påverkar vardagen handlar rekommendationen istället om att uppsöka hjälp.

Finns olika behandlingar

Vid sådana problem finns det olika behandlingar som kan hjälpa, däribland psykologisk behandling eller med hjälp av läkemedel.

– Det som fungerar för en person kanske inte funkar för en annan. Därför är det viktigt att du får hjälp som är anpassad efter vad du behöver, framhåller Vårdguiden 1177.

– Den du träffar kan hjälpa dig vidare till annan hjälp om ni tillsammans kommer överens om att det behövs.

Foto: A. Jostelius

Text: Redaktionen