OVÄNTADE SIFFROR: Färre personer utvisas trots högerregering

2023 09 10

En genomgång visar att färre människor har utvisats efter en lagskärpning.

Efter att en lagändring klubbats igenom förra året så skulle fler personer som begår brott utvisas.

Nu visar dock en ny genomgång att resultatet har blivit det motsatta, färre personer har utvisats jämfört med innan lagskärpningen.

År 2021 meddelade domstolarna 453 utvisningsbeslut medan samma siffra år 2022 landade på 407, fem månader efter att lagskärpningen började gälla.

Det rapporterar Upsala Nya Tidning.

Kan vara förklaringen

Liselott Herschend vid Åklagarmyndigheten menar att reglerna kanske inte har hunnit tillämpas.

– Åklagarna och domstolarna ska ha hunnit sätta sig in i och ta till sig de nya reglerna, säger hon till UNT.

En annan anledning kan vara att en del länder vägrar att ta emot utvisningsdömda.

“Internationella åtaganden”

Regeringen bedömde efter en utredning att “reglerna om utvisning på grund av brott bör ändras så att det blir möjligt att i fler fall än i dag utvisa utlänningar som begår brott”.

– Om en utlänning gör sig skyldig till brott här kan samhället reagera med, förutom brottspåföljd, ett beslut om att avlägsna personen från Sverige, framhåller regeringen i beslutet. 

– När en utlänning gör sig skyldig till sådan brottslighet att han eller hon inte bör få stanna kvar här, måste det således finnas förutsättningar för att besluta om utvisning. 

Översyn 1994

I beslutet understryks även att den senaste gången en större översyn gjordes av reglerna om utvisning på grund av brott var 1994.

– Därefter har även ett antal lagändringar inom straffrättens område medfört ett ökat utrymme för att besluta om utvisning av den som har gjort sig skyldig till brott här i landet.

Flera förändringar

Efter lagändringen i höstas beräknades antalet utvisningsbeslut öka med 30 procent.

Nu har alltså färre personer utvisats.

Lagskärpningen innebär flera förändringar, bland annat kan domstolar nu besluta om utvisning vid brott där straffvärdet är minst sex månader i fängelse, där siffran var tolv tidigare.

Foto: ilzidedesigns

Text: Redaktionen